Přeskočit na obsah

Velkolepé oslavy v městě českých královen

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové zve svoje absolventy a přátele na den otevřených dveří u příležitosti padesáti let od svého založení.Mohla to být Opava, případně Jihlava, Olomouc nebo Brno. Nakonec se ale před padesáti lety stalo centrem farmacie v Česku město na soutoku Labe s Orlicí, Hradec Králové.

V šedesátých letech minulého století se jasně ukázalo, že jediná farmaceutická fakulta v Bratislavě tehdejšímu Československu nemůže stačit. Z nadšení prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., který se také stal jejím prvním děkanem, a ze vstřícnosti osobností regionu se 1. září 1969 zrodila nová farmaceutická fakulta. Slavnostně otevřena byla 24. ledna 1970, kdy bylo také imatrikulováno prvních 51 jejích studentů. Ovšem teprve v roce 1972 získala hradecká farmaceutická fakulta svou první budovu. Do té doby probíhala výuka improvizovaně na šestnácti různých místech ve městě.

Takto o začátcích fungování fakulty psal v roce 1994 tehdejší děkan doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., při příležitosti 25. výročí fakulty: „Pedagogický sbor v té době tvořili především Češi odcházející z bratislavské fakulty a učitelé, které uvolnila Lékařská fakulta. Je třeba poděkovat za vstřícné chápání problémů a pomoc při jejich překonávání Lékařské fakultě UK, Pedagogické fakultě v Hradci Králové i VŠCHT Pardubice, ale samozřejmě také Farmaceutické fakultě v Bratislavě. Vytvořila se velice tvořivá skupina učitelů, které se podařilo překonat počáteční potíže a postupně realizovat svoji vizi Farmaceutické fakulty. V roce 1973 fakulta získala svoji první budovu, kde mohla soustředit, i když zatím provizorně, téměř celou výuku, začala budovat zahradu léčivých rostlin, knihovnu a následně další účelová zařízení fakulty.“

V současné době tu studuje 1 397 studentů prezenčně ve studijních programech Farmacie a Zdravotnická bioanalytika a 148 doktorandů v devíti doktorských studijních oborech.

K významnému výročí fakulty letos probíhají výstavy, oslavy a bohatý program. Do konce října potrvá výstava o historii fakulty v historické části pražského Karolina. Výstava připomíná historii výstavby budov farmaceutické fakulty v Hradci Králové, vědecké úspěchy fakulty, ale také se věnuje plánům do budoucna. Vystaveny jsou historické výukové materiály a také dnes již nepoužívané farmaceutické nástroje. Další výstava probíhá ve výstavních prostorách Farmaceutické fakulty v Hradci Králové – v Galerii Na Mostě v proskleném koridoru, který spojuje budovy fakulty v ulici Akademika Heyrovského.

Na sobotu 19. října se pak chystá velkolepě pojaté setkání absolventů a přátel školy s bohatým programem. Den otevřených dveří umožní návštěvníkům mezi 10. a 13. hodinou návštěvu kateder a pracovišť fakulty, prohlídku nového kampusu a proběhne také představení Sborníku k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Kromě toho budou ve stejný den probíhat od 9 do 13 hodin prohlídky Českého farmaceutického muzea v hospitálu Kuks pro účastníky oslav 50. výročí zdarma, stejně jako prohlídka Zahrady léčivých rostlin farmaceutické fakulty včetně sbírkového skleníku. Odpoledne 19. října proběhne diskusní panel s názvem Historie, současnost a perspektivy farmaceutických věd, praxe a školství.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…