Přeskočit na obsah

Velkorysý dar umožnil vznik nových služeb v moderním prostředí

Cesta domů funguje již téměř dvě desítky let a nyní nabízí šest přímých služeb umožňujících poskytovat komplexní péči o nevyléčitelně nemocné a umírající a jejich blízké v domácím prostředí. Díky otevření nového centra v pražské Michli přibývají nové služby a zásadně se rozšiřuje edukační činnost této organizace.Cesta domů, poskytovatel mobilní specializované paliativní péče, otevřela nové paliativní centrum, kde má od června 2019 zázemí pro své přímé služby a administrativu a na podzim začne nabízet rozšířené vzdělávání v oboru paliativní péče. Nová budova poskytne především lepší zázemí pro stávající přímé služby Cesty domů, které již 18 let umožňují péči o nevyléčitelně nemocné a umírající dospělé i děti v domácím prostředí a přinášejí podporu jejich blízkým.

Ve svém novém sídle Cesta domů rozšíří mimo jiné i nabídku specializovaného poradenství pro veřejnost. Jde zejména o poradenství v oblasti komplikovaného zármutku a perinatálního poradenství. Komfortnější prostory pro fungování dostává i knihovna Cesty domů, založená v roce 2004 a jediná v Praze zaměřená na oblast paliativní medicíny. Rozšíří se také nabídka vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost, součástí nové budovy je i moderní vzdělávací centrum. Kromě toho na webovém portálu umirani.cz nabízejí pracovníci centra informace a rady pečujícím o nevyléčitelně nemocné.

Zcela novou službou je ambulance paliativní a podpůrné péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty. „Tuto službu dosud zajišťoval lékař‑paliatr formou návštěvy v domácnostech pacientů, případně v místě jejich hospitalizace. Nově máme také vlastní ordinaci a konzultační místnosti, kam mohou pacienti a jejich blízcí za lékařem a dalšími pracovníky centra přijít,“ upřesňuje MUDr. Irena Závadová, primářka Cesty domů.

V části budovy chystá Cesta domů pokoje s tzv. odlehčovacími lůžky. Nová služba nabídne možnost odlehčit pečujícím o nemocné a umírající dočasným umístěním nemocného v pobytovém zařízení. „Mělo by se jednat o zcela unikátní službu, kterou ve stejném modelu v tuto chvíli neposkytuje žádné zařízení. To přináší řadu výzev, zejména skloubit fungování zdravotních a sociálních služeb pro umírající,“ přibližuje ředitelka Cesty domů Ruth Šormová. Čtyři jednolůžkové pokoje a jejich společné zázemí pro rodiny pacientů budou vybaveny potřebným zařízením na podzim tohoto roku, zkušební provoz pro veřejnost by měl být zahájen v lednu 2020. Rodinám, které si potřebují na chvíli ulevit, se tak otevřou nové možnosti. Dosud odsud museli pacienty posílat k jiným poskytovatelům, ale jak říká prim. Závadová, vždy je příjemnější, když nemocný zůstává v péči jednoho poskytovatele, kterého zná a má již navázaný určitý vztah. „Sami s napětím očekáváme, jak se služba bude rozvíjet a jaký o ni bude zájem. Myslím si ale, že rozhodně chybí,“ dodává.

V nových prostorách se již zabydlely i dosavadní služby, které nabízejí podpůrný tým, odlehčovací služby, půjčování pomůcek, zdravotní služby nebo poradna, v níž např. během roku 2018 uskutečnili pracovníci centra v průměru 68 konzultací denně. Nepostradatelnou součástí týmu jsou i dobrovolníci, kteří se podílejí na všech činnostech od administrativy až po přímou péči. Jen v loňském roce věnovalo 7 222 hodin svého času 102 dobrovolníků. Jedna z nich, dobrovolnice Lidka, ze služby u hospicové klientky paní H. napsala: Myslím, že smrt nejde pochopit. Jsem ale moc ráda, že může umírání být takhle „normální“. Doma, umírající sami sebou, s láskyplně pečující rodinou.

V současné době zaměstnává Cesta domů tři kmenové lékaře, 12 externích, devět kmenových zdravotních sester a další čtyři externí. V loňském roce se pracovníci Cesty domů postarali o 325 pacientů. Žádostí o péči zde měli dvojnásobek, ale z kapacitních důvodů nebyli schopni všem vyhovět. Celkem v roce 2018, kdy se ambulantní služba teprve rozjížděla, vykonali 148 ambulantních návštěv. Za letošní rok jsou již čísla z ambulance srovnatelná s těmi hospicovými.

Základní kámen objektu, v němž se centrum nachází, byl položen už v roce 2003, kdy se Domov Sue Ryder rozhodl vybudovat ve svém těsném sousedství domov pro lidi s demencí. Vlivem nedostatku financí a také díky tomu, že péče o tyto lidi byla postupně integrována do služeb, které organizace pečující o seniory běžně nabízí, nebyl objekt dokončen a roky sloužil pouze jako sklad. Před pěti lety se vedení Cesty domů s vedením Domova Sue Ryder dohodlo na odkoupení rozestavěného objektu a během posledního roku probíhala intenzivní dostavba a dokončovací práce.

Náklady na pořízení a dokončení stavby, její vybavení a další související položky byly financovány díky velkorysému daru z pozůstalosti po paní Heleně Kočvarové. Na její památku byla pojmenována ulice, ve které se nové paliativní centrum nachází. Zařízení interiéru je sponzorským darem od IKEA, jejíž zaměstnanci nábytek i smontovali.


Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené