Přeskočit na obsah

Velkorysý dar umožnil vznik nových služeb v moderním prostředí

Cesta domů funguje již téměř dvě desítky let a nyní nabízí šest přímých služeb umožňujících poskytovat komplexní péči o nevyléčitelně nemocné a umírající a jejich blízké v domácím prostředí. Díky otevření nového centra v pražské Michli přibývají nové služby a zásadně se rozšiřuje edukační činnost této organizace.Cesta domů, poskytovatel mobilní specializované paliativní péče, otevřela nové paliativní centrum, kde má od června 2019 zázemí pro své přímé služby a administrativu a na podzim začne nabízet rozšířené vzdělávání v oboru paliativní péče. Nová budova poskytne především lepší zázemí pro stávající přímé služby Cesty domů, které již 18 let umožňují péči o nevyléčitelně nemocné a umírající dospělé i děti v domácím prostředí a přinášejí podporu jejich blízkým.

Ve svém novém sídle Cesta domů rozšíří mimo jiné i nabídku specializovaného poradenství pro veřejnost. Jde zejména o poradenství v oblasti komplikovaného zármutku a perinatálního poradenství. Komfortnější prostory pro fungování dostává i knihovna Cesty domů, založená v roce 2004 a jediná v Praze zaměřená na oblast paliativní medicíny. Rozšíří se také nabídka vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost, součástí nové budovy je i moderní vzdělávací centrum. Kromě toho na webovém portálu umirani.cz nabízejí pracovníci centra informace a rady pečujícím o nevyléčitelně nemocné.

Zcela novou službou je ambulance paliativní a podpůrné péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty. „Tuto službu dosud zajišťoval lékař‑paliatr formou návštěvy v domácnostech pacientů, případně v místě jejich hospitalizace. Nově máme také vlastní ordinaci a konzultační místnosti, kam mohou pacienti a jejich blízcí za lékařem a dalšími pracovníky centra přijít,“ upřesňuje MUDr. Irena Závadová, primářka Cesty domů.

V části budovy chystá Cesta domů pokoje s tzv. odlehčovacími lůžky. Nová služba nabídne možnost odlehčit pečujícím o nemocné a umírající dočasným umístěním nemocného v pobytovém zařízení. „Mělo by se jednat o zcela unikátní službu, kterou ve stejném modelu v tuto chvíli neposkytuje žádné zařízení. To přináší řadu výzev, zejména skloubit fungování zdravotních a sociálních služeb pro umírající,“ přibližuje ředitelka Cesty domů Ruth Šormová. Čtyři jednolůžkové pokoje a jejich společné zázemí pro rodiny pacientů budou vybaveny potřebným zařízením na podzim tohoto roku, zkušební provoz pro veřejnost by měl být zahájen v lednu 2020. Rodinám, které si potřebují na chvíli ulevit, se tak otevřou nové možnosti. Dosud odsud museli pacienty posílat k jiným poskytovatelům, ale jak říká prim. Závadová, vždy je příjemnější, když nemocný zůstává v péči jednoho poskytovatele, kterého zná a má již navázaný určitý vztah. „Sami s napětím očekáváme, jak se služba bude rozvíjet a jaký o ni bude zájem. Myslím si ale, že rozhodně chybí,“ dodává.

V nových prostorách se již zabydlely i dosavadní služby, které nabízejí podpůrný tým, odlehčovací služby, půjčování pomůcek, zdravotní služby nebo poradna, v níž např. během roku 2018 uskutečnili pracovníci centra v průměru 68 konzultací denně. Nepostradatelnou součástí týmu jsou i dobrovolníci, kteří se podílejí na všech činnostech od administrativy až po přímou péči. Jen v loňském roce věnovalo 7 222 hodin svého času 102 dobrovolníků. Jedna z nich, dobrovolnice Lidka, ze služby u hospicové klientky paní H. napsala: Myslím, že smrt nejde pochopit. Jsem ale moc ráda, že může umírání být takhle „normální“. Doma, umírající sami sebou, s láskyplně pečující rodinou.

V současné době zaměstnává Cesta domů tři kmenové lékaře, 12 externích, devět kmenových zdravotních sester a další čtyři externí. V loňském roce se pracovníci Cesty domů postarali o 325 pacientů. Žádostí o péči zde měli dvojnásobek, ale z kapacitních důvodů nebyli schopni všem vyhovět. Celkem v roce 2018, kdy se ambulantní služba teprve rozjížděla, vykonali 148 ambulantních návštěv. Za letošní rok jsou již čísla z ambulance srovnatelná s těmi hospicovými.

Základní kámen objektu, v němž se centrum nachází, byl položen už v roce 2003, kdy se Domov Sue Ryder rozhodl vybudovat ve svém těsném sousedství domov pro lidi s demencí. Vlivem nedostatku financí a také díky tomu, že péče o tyto lidi byla postupně integrována do služeb, které organizace pečující o seniory běžně nabízí, nebyl objekt dokončen a roky sloužil pouze jako sklad. Před pěti lety se vedení Cesty domů s vedením Domova Sue Ryder dohodlo na odkoupení rozestavěného objektu a během posledního roku probíhala intenzivní dostavba a dokončovací práce.

Náklady na pořízení a dokončení stavby, její vybavení a další související položky byly financovány díky velkorysému daru z pozůstalosti po paní Heleně Kočvarové. Na její památku byla pojmenována ulice, ve které se nové paliativní centrum nachází. Zařízení interiéru je sponzorským darem od IKEA, jejíž zaměstnanci nábytek i smontovali.


Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…