Přeskočit na obsah

Venkov? A co tam bude dělat partner?

Projekt venkovských stáží Go Rural má vylákat mladé praktické lékaře z měst. Náklady na sebe v tomto projektu berou jednotliví venkovští lékaři, kteří se stážistů ujmou.Nedávný průzkum ukázal, že 70 procent lékařů v předatestační přípravě by uvítalo stáž na venkově. Data sbírali zástupci z Pracovní skupiny venkovského lékařství Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Mladých praktiků od března do června. Průzkumu se zúčastnilo 200 lékařů, tedy zhruba třetina všech, kteří se v současnosti na atestaci z praktického lékařství připravují.

Dotazníky se zaměřily na to, jak je možné lékaře přesvědčit, aby šli na venkov. Nejvíce chybějí lékaři na Vysočině, Jesenicku, v jižních Čechách a ve Zlínském kraji.

„V místech, jako je Vysočina, nemají tisíce lidí svého praktického lékaře. Když potřebují vystavit neschopenku nebo získat potvrzení o zdravotním stavu do zaměstnání, nemají za kým jít. Takovýchto míst do pěti let přibude. Je to časovaná bomba, a proto musíme situaci systémově, nejen lokálně, řešit,“ říká MUDr. David Halata, který pracuje jako venkovský lékař v Hošťálkové na Vsetínsku.

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a spolek Mladí lékaři proto venkovské stáže nabídnou v projektu nazvaném Go Rural. Náklady na sebe v tomto projektu berou jednotliví venkovští lékaři, kteří se stážistů ujmou. Podle Halaty ukazují zkušenosti z Velké Británie, že pokud lékař stráví část své předatestační přípravy na venkově, častěji se tam po atestaci vrací.

Z průzkumu vyplynulo, že by k práci na venkově bylo možné přesvědčit až 63 procent lékařů v předatestační přípravě. Na otázku, jestli do budoucna zvažují možnost pracovat na venkově, jen 37 procent odpovědělo ne, 48 procent to zvažuje a další nevědí.

Velkou bariérou, proč lékaři na venkov nechtějí, je podle průzkumu obava, že tam partner nebo partnerka nezíská kvalifikovanou práci. Nabídka dobré práce pro partnera by u 77 procent dotázaných zvýšila motivaci pracovat na venkově. Vliv na jejich rozhodnutí mohou mít také dotace na vybavení ordinace a na bydlení.

„Zásadní ale bude řešit problematiku venkova na celospolečenské úrovni, protože pokud se nezlepší kvalita a atraktivita života v těchto oblastech, bude docházet k jejich postupnému vylidňování. Lékaři jsou totiž jen indikátorem celkového opomíjení problémů lidí na venkově,“ uvádí Halata.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené