Přeskočit na obsah

Většině lidí zákaz kouření v restauracích nevadí

Ukázal to průzkum STEM pro ministerstvo zdravotnictví, v němž na přelomu března a dubna odpovídalo 1033 osob starších 18 let. Výsledky zveřejnil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch těsně před prvním projednáváním návrhu 86 poslanců na zmírnění normy v Poslanecké sněmovně. Zákon je v platnosti od 31. května 2017.

„Z mého pohledu, nejen jako ministra zdravotnictví, ale i právníka, měnit zákon po tak krátké době a bez komplexního vyhodnocení je špatná praxe a když se podíváme na zdůvodnění návrhu, opírá se spíše o pocity navrhovatelů, nikoli o exaktní fakta,“ řekl Vojtěch.

Vyzdvihl prevenci jako svoji prioritu a protikuřácký zákon označil za klíčový v prevenci chorob spojených s kouřením. „Ročně dosahují celospolečenské náklady na dopady kouření 100 miliard korun, na choroby přímo související s kouřením zemře každý rok 16 000 lidí. To jsou jasná data, jako ministr zdravotnictví musím proti tomu bojovat,“ řekl.

Jako příklad dobrých efektů zákazu uvedl Velkou Británii a Irsko, kde se nesmí kouřit v restauracích už deset let. Prevalence kouření tam klesla, ubylo cévních mozkových příhod, infarktů myokardu a dalších chorob spojených s kouřením. „Já věřím, že i u nás bude mít zákon stejný efekt. Vidíme to na prvních datech, pokles počtu hospitalizovaných s chorobami, které souvisejí s kouřením, se meziročně pohybuje mezi 10 až 16 procenty. Tak zásadní pokles jsme dosud nikdy nezaznamenali,“ řekl.

Tzv. protikuřácký zákon zakazuje kouřit v různých typech veřejných prostor. Největší shoda veřejnosti podle průzkumu je na zákazu kouření na sportovištích a hřištích určených dětem a mládeži, takový zákaz podle průzkumu podporuje 92 procent lidí. Zákaz kouření v restauracích považuje za správný 78 procent dotázaných a 61 procent se domnívá, že protikuřácký zákon povede k vyšší ochraně zdraví občanů.

„Také je zajímavé, že tři pětiny veřejnosti, tj. 60 procent, neovlivňuje zákaz kouření v návštěvnosti restauračních zařízení, pětina chodí po zákazu častěji nebo začala chodit a pětina chodí méně často nebo přestala chodit,“ řekl ministr.

Pozastavil se nad tím, za koho vlastně skupina poslanců mluví a označil tabákový byznys za byznys se smrtí. „Data jednoznačně ukazují, že veřejnost je pro, aby byl současný stav zachován,“ zdůraznil.

Na podporu zákazu podepisují lidé petici

Snahu ministra o zamítnutí zákona už v prvním čtení podpořili přední čeští lékaři a lékařky. „Máme s profesorem Pafkem a profesorem Pirkem petici Za nekuřácké veřejné prostory, kterou za jeden měsíc podepsalo 3600 lidí. Pokud by poslanci zákon dál projednávali, budeme ve sběru podpisů pokračovat,“ řekla předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. https://www.dataplan.info/cb21/archiv/partner/koureni/PETICE_NekurackeVerejneProstory.pdf

K datům o poklesu počtu hospitalizací v ČR doplnila, že česká data porovnávající počty hospitalizací za pět měsíců, kdy se v restauracích ještě kouřilo, a za pět měsíců, kdy už se tam kouřit nesmělo, vyšla zhruba stejně jako v zemích, kde bylo sledováno delší období, včetně rozdílu dopadů podle věku. „Pokud se přepočte pětiměsíční výsledek na celý rok, letos by nemuselo asi 20 000 lidí být hospitalizováno, a to jenom proto, že kuřáci půjdou s cigaretou za dveře,“ řekla dr. Králíková.

Emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol profesor MUDr. Pavel Pafko, CSc., podotkl, že pochybovat o škodlivosti kouření už nikdo nemůže. „A pokud jde o svobodu, kterou se hájí restauratéři, už dávno nejsou svobodní, protože jim státní orgány kontrolují uskladnění potravin, toalety atd.,“ řekl. Upozornil, že ani v tak svobodné zemi jako USA si v New Yorku v restauraci člověk nemůže zapálit a za kouření v parku dostane pokutu.

Přednosta Kardiocentra IKEM profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc., ocenil, že spolu s lékaři podepisuje petici široká veřejnost. Hodně podpisů je také od studentů lékařství. To dává do budoucna naději, že lékaři vůbec kouřit nebudou. „Podle některých údajů kouření v ČR u mužů klesá, ženy kouří víc. A co se týká doktorů, když některý kouří, tak tajně, aby to ostatní neviděli, protože se stydí za to, že se nedokázal zříci tohoto nešvaru,“ řekl pro MT.

Zákaz kouření v restauracích má chránit hlavně děti

Nejčastěji v hospodách a barech začínají děti s kouřením, proto je podle ministra tak důležité, aby míst s možností kouřit bylo méně. Řešením nejsou oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky, jak navrhují poslanci. Dým proniká při otevření dveří i do nekuřáckých prostor. „Ústavní soud jasně řekl, že právo na zdraví má přednost, a ve zdůvodnění říká, že navrhované kuřárny nejsou dostatečně efektivní variantou na zajištění ochrany zdraví,“ řekl.

Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Alena Šebková se vyjádřila podobně, nutno je myslet především na děti, aby nezačínaly kouřit. „V roce 2015 evropská školní studie ukázala, že naši šestnáctiletí v 66 procentech měli zkušenosti s cigaretami a vnímali dostupnost cigaret jako vysokou, byť v tomto věku by neměli mít žádnou. Občasné kouření nevnímali jako rizikové. Dostali jsme se na první místa v kuřáctví těchto mladých lidí v Evropě, tím pádem hovoříme o vysokém nástupu rizikového chování mladistvých,“ řekla. Děti je podle ní potřeba k nekuřáctví vychovat, dát jim najevo, že společnost netoleruje návykové látky, kam patří i cigarety. „Pokud jim budeme dávat najevo, že nám nevadí, když se kouří, že chápeme ty, kteří škodí svým kouřením i ostatním, tak signál vůči mládeži, dětem je velmi špatný, a takto by to být nemělo,“ řekla.

Pro MT pak uvedla, že vedle známých následků v podobě kardiovaskulárních chorob a nádorových onemocnění, je v obecné populaci méně známým následkem kouření poškození zdraví dětí. Kontakt s tabákovým kouřem pro plod, nebo pro kojence znamená vyšší riziko obstruktivních bronchitid v dětském věku. Pokud je kojenec exponovaný tabákovému kouři, má čtyřnásobně vyšší riziko, že v pozdějším věku dospěje k bronchiálnímu astmatu.

Česko má akční plán proti kouření

Pro MT uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, že Česko má komplexní akční plán na tabák i alkohol, který je součástí národní strategie Zdraví 2020. „Není to jen o restauracích, ale i o pomoci těm, kdo se chtějí kouření odnaučit, o dostupné síti odvykacích center, o cenově dostupném léčení, a naopak o zvyšování nedostupnosti cigaret pro děti a mladé lidi,“ řekla.

Ministerstvo chce podle náměstkyně aplikovat osvědčené příklady ze světa. „Víme, že devět z deseti dospělých kuřáků začalo kouřit přes 18. rokem, a právě prostředí restaurací jim to umožňuje. Dokonce máme v Evropě před 13. rokem nejvyšší procento dětí, které mají už zkušenost s cigaretou. Komplexnost přístupu je to, co bychom chtěli prosadit. Není to jen o legislativě, ale i práci s rodinami, ve školách, začínáme už v mateřských školách,“ řekla.

MUDr. Šebková vyzdvihla úkol primární péče. „Zdokonalujeme ve spolupráci s kolegy z dorostového lékařství a s ministerstvem zdravotnictví manuál včasného záchytu rizikového chování u dětí. Praktičtí lékaři pro děti a dorost dostanou návod, jakým způsobem s mladými lidmi mluvit, jak se dostat k informaci, jestli v rodině je rizikové chování, jak ho podchytit, jak ho dál sledovat, abychom mu dali šanci žít zdravě,“ popsala.

Podobně jako se ptají praktičtí lékaři pro dospělé při prohlídkách na kouření a alkohol, hovoří s pacienty i dětští lékaři. „Hovoříme s dětmi o zdravém životním stylu, kouření, alkoholu, začínáme s těmito hovory kolem 13 let věku dítěte. Kolegové soudí, že by to mělo být už v 11 letech, to je předmětem rozpracování. Už částečně nějaké materiály máme a předpokládám, že do konce roku budou hotové,“ řekla dr. Šebková.

Reforma primární péče

Ministerstvo připravuje reformu primární péče, její součástí je prevence a zdravotní gramotnost. Jde o přehodnocení pohledu na preventivní prohlídky, zařazení některých nových aspektů právě pro praktické lékaře pro děti a dorost, řeší se, ve kterém roce života se na co zaměřit a s jakými materiály pracovat. „Cílem je usnadnit práci lékařům a poskytnout srozumitelnou informaci rodičům i dětem samotným,“ shrnula náměstkyně Šteflová.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…