Přeskočit na obsah

Viatris vstupuje na český trh: Naším cílem jsou dostupná a kvalitní léčiva

„Dnes se více než kdy jindy pacienti, vlády, systémy zdravotní péče a další složky rozhlížejí po těch, kdo umějí nejen léky vyrábět, ale také rozšiřovat přístup k nim,“ říká MUDr. Milan Černek, MBA, Country Manager, Viatris Czech Republic.


  • Mohl byste se vrátit o pár měsíců zpátky a popsat, kdy a jak byla společnost Viatris založena?

Společnost Viatris byla založena v listopadu 2020 sloučením společnosti Mylan se společností Upjohn, do té doby patřící společnosti Pfizer. Cílem spojení sil těchto dvou entit bylo a je rozšiřovat po celém světě dostupnost kvalitních léčiv pro pacienty, bez ohledu na geografickou polohu a podmínky.

Portfolio společnosti Viatris zahrnuje přes 1 400 schválených účinných látek v širokém spektru terapeutických oblastí včetně celosvětově známých obchodních značek, komplexních generik a originálních léků, rostoucího portfolia biosimilárních léků a různých volně prodejných přípravků.

Nad to Viatris podporuje kolektivní odbornost propojováním dalších a dalších lidí s dalšími a dalšími výrobky a službami prostřednictvím své jedinečné Global Healthcare Gateway, nabízející partnerům přístup na další trhy.

  • Ve kterých zemích Viatris působí? Kde sídlí?

V současnosti působíme ve více než 165 zemích světa. Hlavní sídlo máme v USA. Globální centra máme v pensylvánském Pittsburghu, v čínské Šanghaji a v indickém Hyberabadu.

  • Co přináší akvizice portfolia antitrombotik Aspen?

V září 2020 oznámila společnost Mylan evropskou akvizici portfolia antitrombotik od společnosti Aspen Pharma. Díky této akvizici se stala společnost Viatris druhým největším dodavatelem těchto výrobků v Evropě, a rozšířila tak svoje vedoucí postavení v řadě oblastí na lokálním trhu.

  • Co přináší vznik společnosti Viatris pacientům?

Především máme jednu z nejsilnějších globálních komerčních infrastruktur v oboru s vyváženým dosahem v Severní Americe, Evropě, v pacifické části Asie a rozvíjejících se trzích. A pak je tu naše odbornost. Naše vysoce kvalitní globální výrobní kapacity, vědecké zázemí a rozsáhlá distribuční síť nám poskytují jedinečnost ve zlepšování přístupu k léčivům pro pacienty na celém světě. Ve svém globálním portfoliu máme špičkové výrobky a klíčové globální značky, originální, generické, biosimilární léky a volně prodejné přípravky nabízené v široké sféře terapeutických oblastí. Vedle toho se po celém světě prostřednictvím vzdělávání, distribuce a rozšiřování dostupnosti léčby snažíme pomáhat při vytváření zdravějších komunit.

  • Na co se společnost Viatris hlavně zaměří?

Naším cílem je pomáhat lidem po celém světě vést zdravější život, bez ohledu na věk. Usilujeme o to v odborné spolupráci vědců s výrobou a distribucí a díky schopnosti sladit právní, zdravotnické a obchodní kapacity jsme schopni poskytovat kvalitní léčiva pacientům všude na světě. Viatris je zdravotnická společnost nového druhu, která lidi po celém světě podněcuje k tomu, aby ve všech etapách života žili zdravěji.

  • Na jakých hlavních myšlenkách Viatris staví?

Svět se zvláště v dnešní době mění velmi rychle, a stejně tak priority zdravotnických systémů v jednotlivých zemích po celém světě. Viatris díky svému odhodlání a jedinečnému know‑how, stejně tak jako vizionářskému pohledu na vývoj poptávky po zdravotnické péči, pomáhá na tyto priority reagovat. Našimi nosnými pilíři jsou DOSTUPNOST – poskytování kvalitních a důvěryhodných léčiv bez ohledu na geografickou polohu a podmínky, VEDENÍ – rozvoj udržitelného působení a inovativních řešení pro zlepšování zdraví pacientů a PARTNERSTVÍ – podpora kolektivní odbornosti propojováním lidí s výrobky a službami.

  • Společnost Viatris vznikla sloučením dvou farmaceutických firem. Znamená to nějaké přednosti pro novou společnost?

Sloučením došlo ke spojení společných cílů a špičkových zkušeností s jejích realizací, díky čemuž můžeme utvářet zdravotnický systém do podoby, jakou by měl mít.

  • Jaké krátkodobé a jaké dlouhodobé cíle si společnost staví?

Celosvětově chceme progresivně rozvíjet dostupnost kvalitních léčiv pro pacienty. Na českém trhu bychom rádi rozšiřovali přístup k moderní léčbě zvyšováním povědomí o přednostech biosimilárních léků, očkování proti chřipce, podporou vzdělávání zdravotníků a aktivním přetvářením podmínek zdravotní péče. Partnerstvím se všemi klíčovými složkami a diverzifikací portfolia usilujeme o dlouhodobou udržitelnost českého zdravotnictví. Míříme tím k jednomu ze svých globálních cílů – být jako jedna z předních společností zdrojem stability v proměnlivém světě.

  • Mění to významně postavení hlavních představitelů působících na českém trhu?

Na českém trhu Viatris spadá do TOP 5 farmaceutických firem podle dle dat společnosti IQVIA (americká nadnárodní společnost poskytující služby kombinovaným odvětvím zdravotnických informačních technologií a klinického výzkumu) a dodává na trh 175 účinných látek (produktů) ve 459 různých baleních pokrývajících terapeutickou oblast od centrální nervové soustavy přes kardiovaskulární a trávicí soustavu, metabolismus, antibiotika, hematologické, onkologické přípravky i volně prodejná léčiva. Ročně expedujeme do systému českého zdravotnictví, včetně lékařů, lékáren a pacientů, více než 13 milionů balení. V globálním měřítku nově definujeme obzory zdravotní péče. Tento přístup vnášíme i do lokálních trhů a snažíme se jej reálně prosadit. Uplatňujeme jej například v partnerství s lékaři, lékařskými organizacemi i Českou lékařskou komorou – v podpoře vzdělávání zdravotníků prostřednictvím specializovaného portálu pro lékaře, jehož je Viatris od listopadu 2020 hlavním partnerem.

  • Jak podle vás současná situace související s koronavirovou pandemií ovlivní farmaceutický trh?

Spatřujete v obchodní sféře nějaké nové úkoly? Pandemie nám připomněla, jak cenné je zdraví a proč jsou společnosti jako Viatris tak důležité. Dnes se více než kdy jindy pacienti, vlády, systémy zdravotní péče a další složky rozhlížejí po těch, kdo umějí nejen léky vyrábět, ale také rozšiřovat přístup k nim. V tomto kontextu nabízí Viatris platformu k tvorbě hodnot podstatných pro všechny zainteresované.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené