Přeskočit na obsah

Viatris vstupuje na český trh: naším cílem jsou dostupná a kvalitní léčiva

V současné době, kdy svět čelí pandemii onemocnění COVID‑19, se pacienti, vlády, systémy zdravotní péče a další složky více než kdy jindy rozhlížejí po těch, kdo nejen umějí vyrábět léky, ale také rozšiřovat k nim přístup. O tom, jak po celém světě zvyšovat dostupnost kvalitních léčiv, a o mnohém dalším jsme hovořili s MUDr. Milanem Černekem, MBA, Country Managerem společnosti Viatris Czech Republic.


Kdy a   jak byla společnost Viatris založena?

Viatris je zdravotnická společnost nového druhu, která lidi po celém světě podněcuje k tomu, aby ve všech etapách života žili zdravěji.

Společnost Viatris byla založena v listopadu 2020 sloučením společnosti Mylan se společností Upjohn, do té doby patřící Pfizeru. Cílem spojení sil těchto dvou entit bylo a je rozšiřovat po celém světě dostupnost kvalitních léčiv pro pacienty, bez ohledu na geografickou polohu a podmínky.

Portfolio společnosti Viatris zahrnuje přes 1 400 schválených účinných látek v širokém spektru terapeutických oblastí od nepřenosných chorob po in­fek­ční onemocnění, včetně celosvětově známých obchodních značek, komplexních generik a originálních léků, rostoucího portfolia biosimilárních léků a různých volně prodejných přípravků.

Kromě toho Viatris podporuje kolektivní odbornost propojováním dalších a dalších lidí s dalšími a dalšími výrobky a službami prostřednictvím své jedinečné Global Healthcare Gateway™ nabízející partnerům přístup na další trhy.

V současnosti působíme ve více než 165 zemích světa, hlavní sídlo je v USA. Globální centra jsou v pensylvánském Pitts­burghu, v čínské Šanghaji a v indickém Hajdarábádu.

 


Co přináší akvizice portfolia antitrombotik Aspen?

V září 2020 oznámila společnost Mylan evropskou akvizici portfolia antitrombotik od společnosti Aspen Pharma. Díky této akvizici se stala společnost Viatris druhým největším dodavatelem těchto výrobků v Evropě, a rozšířila tak svoje vedoucí postavení v řadě oblastí na lokálním trhu.

 


Co přinese vznik společnosti pacientům?

Především máme jednu z nejsilnějších globálních komerčních infrastruktur v oboru s vyváženým dosahem v Severní Americe, Evropě, v pacifické části Asie a rozvíjecích se trzích.

A pak je tu naše odbornost – vysoce kvalitní globální výrobní kapacity, vynikající vědecké zázemí a rozsáhlá distribuční síť nám poskytují jedinečnost ve zlepšování přístupu k léčivům pro pacienty na celém světě. Ve svém globálním portfoliu máme špičkové ikonické výrobky a klíčové globální značky, originální‚ generické, biosimilární léky a volně prodejné přípravky nabízené v široké sféře terapeutických oblastí.

Vedle toho se po celém světě prostřednictvím vzdělávání, distribuce a rozšiřování dostupnosti léčby snažíme pomáhat při vytváření zdravějších komunit.

 


Na co se společnost hlavně zaměří?

Naším cílem je pomáhat lidem po celém světě vést zdravější život bez ohledu na věk. Usilujeme o to v odborné spolupráci vědců s výrobou a distribucí a díky schopnosti sladit právní, zdravotnické a obchodní kapacity jsme schopni poskytovat kvalitní léčiva pacientům všude na světě.

 Svět se zvláště v dnešní době mění velmi rychle a stejně tak priority zdravotnických systémů v jednotlivých zemích po celém světě. Viatris díky svému odhodlání a jedinečnému knowhow, stejně tak jako vizionářskému pohledu na vývoj poptávky po zdravotnické péči, pomáhá na tyto priority reagovat.

Našimi nosnými pilíři jsou: dostupnost – poskytování kvalitních a důvěryhodných léčiv bez ohledu na geografickou polohu a podmínky, vedení – rozvoj udržitelného působení a inovativních řešení pro zlepšování zdraví pacientů a partnerství – podpora kolektivní odbornosti propojováním lidí s výrobky a službami.

 


Společnost vznikla sloučením dvou farmaceutických firem. Znamená to pro ni nějaké přednosti?

Sloučením došlo ke spojení společných cílů a špičkových zkušeností s jejich realizací, díky čemuž můžeme utvářet zdravotnický systém do podoby, jakou by měl mít. Spojením sil společností Mylan a Upjohn míříme k dalšímu rozšiřování dostupnosti kvalitních léčiv pro pacienty na celém světě.

 


V čem spočívá síla společnosti?

Jak už bylo zmíněno, rozšiřujeme dostupnost léčivých přípravků, stabilní udržitelné postupy výroby, vyvíjíme inovativní řešení a využíváme kolektivní odbornost k propojování lidí s dalšími výrobky a službami prostřednictvím unikátní Global Healthcare Gateway™.

 


Jaké krátkodobé a jaké dlouhodobé cíle si společnost staví?

Celosvětově chceme progresivně rozvíjet dostupnost kvalitních léčiv pro pacienty. Na českém trhu bychom rádi rozšiřovali přístup k moderní léčbě zvyšováním povědomí o přednostech biosimilárních léků, očkování proti chřipce, podporou vzdělávání zdravotníků a aktivním přetvářením podmínek zdravotní péče. Partnerstvím se všemi klíčovými složkami a diverzifikací portfolia usilujeme o dlouhodobou udržitelnost českého zdravotnictví. Míříme tím k jednomu ze svých globálních cílů – být jako jedna z předních společností zdrojem stability v proměnlivém světě.

 


Mění to významně postavení hlavních představitelů působících na českém trhu?

Na českém trhu Viatris spadá do TOP 5 farmaceutických firem (na maloobchodním trhu, podle dat společnosti IQVIA; americká nadnárodní společnost poskytující služby kombinovaným odvětvím zdravotnických informačních technologií a klinického výzkumu) a dodává na trh 175 účinných látek (produktů) ve 459 různých baleních pokrývajících terapeutickou oblast od centrální nervové soustavy přes kardiovaskulární a trávicí soustavu, metabolismus, antibiotika, hematologické, onkologické přípravky až po volně prodejná léčiva.

Ročně expedujeme do systému českého zdravotnictví včetně lékařů, lékáren a pacientů více než 13 milionů balení.

V globálním měřítku nově definujeme obzory zdravotní péče. Tento přístup vnášíme i do lokálních trhů a snažíme se jej reálně prosadit. Uplatňujeme jej například v partnerství s lékaři, lékařskými organizacemi i Českou lékařskou komorou – v podpoře vzdělávání zdravotníků prostřednictvím specializovaného portálu pro lékaře, jejímž je Viatris od listopadu 2020 hlavním partnerem.

 


Jak podle vás současná situace související s koronavirovou pandemií ovlivní farmaceutický trh? Spatřujete v obchodní sféře nějaké nové úkoly?

Pandemie nám připomněla, jak cenné je zdraví a proč jsou společnosti jako Via­tris tak důležité. Dnes se více než kdy jindy pacienti, vlády, systémy zdravotní péče a další složky rozhlížejí po těch, kdo umějí nejen léky vyrábět, ale také rozšiřovat přístup k nim.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…