Přeskočit na obsah

Virtuální boj s COVID‑19

Celý svět bojuje s nemocí COVID‑19. Jsme od sebe odděleni epidemiologickými opatřeními. U někoho jde o uzavření do home office, u jiných – konkrétně těch, kteří jsou v první linii kontaktu s vážně nemocnými s COVID‑19 – o neprodyšné obleky, roušky a štíty. Společně však sdílíme přání: vyhrát boj s neviditelným nepřítelem. O svém postoji a postřezích napsal Jeroen Tas, ředitel pro inovace a strategii společnosti Royal Philips, blog. Zaměřuje se zejména na digitální technologie a telemedicínu a jejich přínos v boji proti COVID‑19. Přinášíme jej v původním znění.


Tak jako mnoho z vás, také já pracuji v době pandemie COVID‑19 z domova. Ačkoli jsem se pro zvýšené zdravotní riziko izoloval, samotou netrpím. Jsem stále ve virtuálním kontaktu se svými kolegy, přáteli a rodinou. Dozvídáme se o osudech infikovaných a těch, kteří již ztratili své blízké. Všem, kteří se sami nakazili nebo přišli o své milované blízké, přeji v těchto nelehkých dobách hodně síly. S prioritním ohledem na zdravotní systémy na celém světě je naléhavější než kdykoli předtím zintenzivnit spolupráci, sdílení informací a zkušeností při poskytování diagnostických, respiračních a monitorovacích služeb a řešení.


Jak Philips pomáhá bojovat proti COVID‑19

Náš CEO Frans van Houten nedávno publikoval vyjádření o tom, jak Philips reaguje na stále se vyvíjející situaci pandemie COVID‑19. Pracuji, stejně jako moji kolegové na celém světě, 24 hodin intenzivně z domova, abychom byli schopni dodávat plicní ventiálory, monitory životních funkcí, diagnostické vybavení, řešení pro virtuální péči, a tím podpořit tak úžasné poskytovatele zdravotní péče v jejich neutuchající snaze pomáhat pacientům. Navýšili jsme výrobu plicních ventilátorů, monitorů životních funkcí a dalších produktů pro diagnostiku a léčbu pacientů. Stejně tak se snažíme pomoci nemocnicím zvýšit počet lůžek intenzivní péče, která jsou určena k léčbě nejvážněji nemocných pacientů s koronavirem.

Lidé na celém světě dělají, co mohou, aby zabránili šíření COVID‑19, nebo alespoň zpomalili rychlost šíření infekce. Všichni bychom měli dodržovat sociální odstup a hygienická opatření a měli bychom se pravidelně informovat o vývoji situace z důvěryhodných zdravotnických zdrojů. Jedině tak se můžeme chovat v neustále se měnící realitě zodpovědně. Informace by měly být vždy transparentní a založené na důkazech. Jedním z našich nejúčinnějších nástrojů pro zdravotní péči založenou na důkazech je technologie pro sběr, validaci a analýzu dat způsobem, který rychle odhalí schémata a doposud skryté skutečnosti. Nyní jasně vidíme potřebu robustní infrastruktury zdravotních údajů. V Nizozemsku jsme přispěli ke spuštění portálu pro výměnu dat o COVID‑19, který propojuje poskytovatele zdravotní péče a jehož cílem je usnadnit překládání pacientů. Umožňuje snadno a bezpečně přenášet údaje o pacientovi z nemocnice A do nemocnice B prostřednictvím cloudu.

Dalším cenným nástrojem pro boj s rychle se šířícími infekcemi, jakou je i COVID‑19, je „virtuální péče“, které se někdy říká telemedicína. Vzhledem k velkému počtu pacientů a riziku infikování ostatních nemocných a zdravotníků při osobním styku mohou online konzultace poskytnout systému zdravotní péče cennou úlevu. Společnost Philips zprovoznila speciální řešení pro virtuální péči, které usnadňuje online screening a monitorování pacientů a je obsluhováno externími call centry. Cílem tohoto řešení je sledovat drtivou většinu pacientů s COVID‑19, kteří jsou doma v karanténě, vzdáleně, a zabránit tak zbytečným návštěvám praktických lékařů a nemocnic. Pacienti s COVID‑19 mohou být sledováni vzdáleně pomocí chytrých dotazníků o jejich domácích podmínkách a zdravotním stavu, které odhalí, zda je potřeba lékařská intervence.

V současné situaci, kdy COVID‑19 v některých případech vede k těžkému zápalu plic, bude stále narůstat počet pacientů vyžadujících akutní péči v nemocnici nebo na jednotce intenzivní péče (JIP). Počty pacientů narůstající do nezvládnutelných rozměrů jsou již v mnoha zemích realitou a představují hrozbu pro zdravotní systémy na celém světě, a to nejen kvůli omezenému počtu lůžek a ventilátorů na JIP, ale také kvůli nedostatku zdravotnického personálu a riziku jeho vyhoření. Vyškolených lékařů a sester na JIP je již nyní nedostatek a jejich opakovaná expozice infikovaným pacientům zvyšuje riziko, že se virem sami nakazí.


Jak COVID‑19 urychluje přechod na virtuální péči

Virtuální JIP umožňuje týmům lékařů intenzivistů a sester v intenzivní péči vzdáleně sledovat pacienty na JIP nezávisle na tom, kde se pacient nachází. Intenzivisté a sestry ve virtuální JIP místnosti, které jsou opatřeny kamerami s vysokým rozlišením, telemetrií a technologiemi umožňujícími prediktivní analýzy, vizualizaci dat a s vysokou kapacitou reportingu, tak pomáhají svým kolegům v první linii. Na základě vypracovaných algoritmů je generováno upozornění (alert) o změně stavu pacienta, což napomůže zdravotníkům včas zasáhnout nebo se naopak rozhodnout, který pacient je stabilizovaný a je možné jej přeložit a uvolnit nedostatková lůžka na JIP pacientům v závažnějším stavu. Virtuální JIP může být součástí většího klinického centra, které upřednostní pacienty v kritickém stavu, a optimalizuje tak pohyb pacientů a logistiku.

Taková řešení zlepší přístup pacientů ke zdravotní péči. V současné době již pomáháme nemocnicím s instalovanou virtuální JIP rozšířit její dosah a s výměnou důležitých informací o ukazatelích a protokolech ohledně COVID‑19. Podporujeme také nemocnice, aby rozšířily rozsah JIP o další funkcionality. Společnost Northwell Health nedávno zorganizovala webinář, během něhož se její kliničtí lékaři podělili o zkušenosti s využitím virtuální JIP u pacientů s COVID‑19.

Pokročilé telemetrické a kamerové technologie umožňují monitorování akutních pacientů. V dohledné době můžeme očekávat i software pro analýzu klinického obrazu, který změří teplotu pacienta, srdeční frekvenci a rychlost dýchání ze vzdálenosti několika metrů. S využitím již existujících řešení pro sledování pacientů je umělá inteligence již nyní schopna využít získaná data k predikci, že se stav pacienta zhorší, několik hodin před tím, než může zhoršení stavu zjistit zdravotník. A pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu pacientů, bezpečné spojení s externími klinickými odborníky umožní včasnou implementaci vhodných terapeutických postupů.

V případě nedostatku zaměstnanců, jako například při sníženém počtu pracovníků v průběhu nočních směn, lze monitorování provádět ze vzdálených míst, dokonce například z druhé strany světa, kde jsou lidé právě vzhůru. Již nyní rozmísťujeme kamerovou technologii pro sledování vitálních funkcí, která umožní detekci zhoršení zdravotního stavu pacientů čekajících v čekárnách pohotovostí, aby se jim dostalo okamžité péče.

Vzdálené monitorování lze rozšířit i na domácí prostředí. S pomocí chytrých přenosných zařízení lze doma sledovat pacienty, kteří jsou infikováni nebo jim infekce hrozí. Tato měření, například inteligentní náplastí, mohou určit tělesnou teplotu, rychlost dýchání a srdeční frekvenci, monitorovat spánek a detekovat pády. Všechny tyto nálezy lze kombinovat s informacemi o životních podmínkách a o chování pacienta, aby bylo zajištěno maximální bezpečí. Pracujeme na vývoji rychle implementovatelných řešení pro (rizikové) pacienty.

Virtuální JIP a domácí monitorování jsou pouze jednou možností využití nových technologií. Nečelíme pouze nedostatku lůžek a personálu. IT řešení pomáhají také při diagnostice. Ultrazvuk, rentgen a CT jsou nezbytné pro diagnostiku a sledování průběhu COVID‑19, ale narůstající počet pacientů představuje pro hodnotící radiology nadměrnou pracovní zátěž. Při regionálním nedostatku radiologů pro péči o místní obyvatelstvo znamená teleradiologická služba cennou pomoc. Radiologové ze vzdálené nemocnice mohou svým kolegům významně ulehčit situaci. Protože na celém světe počet případů COVID‑19 rychle roste a převyšuje kapacitu mnoha diagnostických center, musejí nemocní čekat na potvrzení diagnózy dlouhé hodiny. Analýza CT snímku pomocí umělé inteligence trvající několik málo minut by mohla potenciálně pomoci při screeningu pacientů s podezřením na COVID‑19. To by zase pomohlo uvolnit tlak na komplex laboratorních testů k potvrzení přítomnosti koronaviru. Před stanovením algoritmu, který by uměl odlišit chřipku od COVID‑19, musíme vyřešit ještě několik složitých problémů.

V současné době se v různých zemích světa testuje celá řada inovativních teorií a strategií pro zvládnutí situace. V blízké budoucnosti uvidíme, jak digitální služby propojí konzultace s poskytnutím péče nebo odesláním receptu na léčivý přípravek. Uvidíme drony dopravující léky pacientům nebo roboty dezinfikující kontaminované oblasti.

Aplikace a chatovací roboti mohou zjišťovat příznaky a poskytovat zcela aktuální rady ohledně bezpečnosti cesty z hlediska přítomnosti infekce. Přenosné zdravotní monitorovací přístroje s aplikacemi umožní sledování pacienta v domácím prostředí. Kamery podporované 5G sítí zkontrolují příznaky během několika vteřin. Nové způsoby práce zajistí bezpečnost diagnostických postupů, přičemž umožní rychlé vyhodnocení, jako je například roboticky vedený ultrazvuk, jaký se právě testuje v Číně. Je zásadní podporovat cokoli, co sníží riziko přenosu infekce na minimum. Ačkoli takové inovace nebudou hrát hlavní roli v situaci, ve které se právě nacházíme, nesmíme je pouštět ze zřetele. Může se stát, že na základě dnešních zkušeností mnohé zdravotní systémy přehodnotí a zlepší způsob poskytování péče.

Myslím si, že v tuto chvíli je nejdůležitější, abychom spolupracovali, zavedli správná opatření a udělali to v celosvětovém měřítku, přičemž ti, u nichž je pandemie na ústupu, pomohou těm, u nichž vrcholí. To, co se nyní naučíme, nám umožní lépe předpovídat budoucí vývoj a připravit se na něj. Jedna věc je jistá, umělá inteligence a virtuální péče, které jsou pro většinu společnosti relativně novými koncepty, budou hrát v boji proti pandemii COVID‑19 svou roli. Přímé zkušenosti s těmito technologiemi nepochybně pomohou formovat diskusi o jejich budoucí úloze ve zdravotnictví a o tom, co pro nás všechny znamenají.

Přestože jsme spolu „pouze“ ve virtuálním kontaktu, držme spolu a podporujme pacienty s COVID‑19 všude na světě, stejně jako i ty, kteří tráví nekonečné hodiny péčí o ně a riskují při tom své vlastní životy.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…