Přeskočit na obsah

Vitamin C: podpůrná infuzní léčba při onemocnění COVID‑19

Celosvětová pandemie koronaviru dramatickým způsobem zasáhla do života lidí a neustále se zvyšující počty infikovaných a obětí vedly k mnoha radikálním opatřením s cílem zvrátit tento hrozivý trend. Světýlkem na konci tunelu se ukazuje být očkování proti SARS‑CoV‑2. Ve snižování důsledků této infekce hrají významnou roli i možnosti podpůrné léčby, přičemž jednou z nich je intravenózní podání vysokých dávek vitaminu C.


O pozici intravenózního (i.v.) vitaminu C v prevenci a léčbě infekčního onemocnění vyvolaného koronavirem SARS‑CoV‑2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus‑2) byla vydána i terapeutická doporučení podle rakouského Konsenzuálního dokumentu o prevenci a léčbě infekce SARS‑CoV‑2 (L. Brehdinger, R. Kieef, R. Poglitsch, C. Pröl, M. Selim). Jak uvádějí, koronavirus SARS‑CoV‑2 způsobuje akutní infekční onemocnění plic – akutní respirační syndrom, který byl poprvé zaznamenán v prosinci 2019 v čínském městě Wu‑chan. Kromě plic může být postižena i řada dalších orgánů (játra, srdce, cévní systém, ledviny, tenké střevo, CNS a varlata). Jeho inkubační doba je maximálně 14 dní, nástup infekčnosti je až 2,5 dne před nástupem příznaků a reprodukční číslo se pohybuje v rozmezí 1,4–5,7. Ve srovnání s chřipkou vede COVID‑19 k vyššímu podílu pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci a má vyšší hospitalizační smrtnost. Mírný/asymptomatický průběh onemocnění má cca 80 % pacientů, 14 % prodělává těžký průběh, asi 5 % pacientů je v akutním ohrožení života a smrtnost dosahuje 0,4–3 %. Jak se uvádí v konsenzuálním dokumentu, především na začátku infekce je na obranu proti infekci zapotřebí velké množství vitaminu C, aby imunitní systém dokázal přiměřeně reagovat na patogeny, například viry.

Koncentrace vitaminu C v buňkách imunitního systému proto během několika hodin klesnou přibližně o polovinu. Když se vitamin C v dostatečném množství nedoplní, může to vést k jeho akutnímu deficitu s negativním vlivem na obranné mechanismy organismu, protože vitamin C je pro funkční imunitní systém nezbytný. Vitamin C se musí podávat intravenózně (infuzí) v dostatečně vysoké dávce hned na začátku infekce. Parenterální aplikace vitaminu C je klíčová pro dosažení vysokých farmakologických koncentrací v plazmě. Na řadě klinik v Číně, Spojených státech amerických, Kanadě a Itálii se vysoké dávky intravenózního vitaminu C (10–20 g/infuze) pacientům s onemocněním COVID‑19 úspěšně podávaly a dosud podávají (tab. 1).

 

 

O výsledcích se diskutovalo na mezinárodní odborné konferenci. Přední odborníci na léčbu parenterálně podávaným vitaminem C v Rakousku obhajují včasné používání infuzí s vysokými dávkami vitaminu C u infikovaných pacientů a pacientů trpících onemocněním COVID‑19. Analogie s úspěšnou léčbou jiných virových onemocnění vysokými dávkami i.v. vitaminu C vedla k určení následujících minimálních dávek, které lze v individuálních případech použití mimo schválené indikace rozumným způsobem přesáhnout (např. zdvojnásobením dávky) (tab. 2).

 

Jako preventivní opatření je třeba zajistit i podávání vysokých/normálních dávek vitaminu D3, selenu a zinku a důležité je také zohlednit interakce a klinickou situaci pacienta. Před zahájením léčby musejí být provedena laboratorní vyšetření.

Autoři rakouských doporučení dále zveřejnili několik důležitých údajů.

  • Vitamin C je bezpečné, vysoce kvalitní, medicínsky intenzivní, biochemické a z pohledu kinetiky zánětlivého procesu nenahraditelné léčivo, které zasahuje centrálně do mnoha metabolických drah v lidském těle.
  • Důležité je brzké zahájení terapie, proaktivní léčba rizikových skupin (např. astmatiků, pacientů s CHOPN, pacientů léčených imunosupresivy).
  • Perorální terapie vitaminem C nemá podle aktuálních studií význam/nevykazuje dostatečnou vstřebatelnost, aby byla klinicky relevantní.
  • Infuzní terapie musí být o to intenzivnější, o co intenzivnější je průběh zánětlivého onemocnění.
  • Rizika, vedlejší účinky a dávkování se musejí posuzovat podle klinického obrazu pacienta a terapeutické praxe.
  • Nejčastější terapeutické chyby: nepodání, pozdní podání, podání v příliš malých dávkách, příliš krátce, příliš prudké vysazení, nepřiměřená kvalita (vlastní nebo v lékárně naředěný vitamin C).
  • Indikace pro i.v. vitamin C jsou různé (dermatologie, infektologie, intenzivní medicína, algeziologie, onkologie, endokrinologie, chronická střevní onemocnění, ORL, chirurgie) a jsou předmětem intenzivního výzkumu.
  • Pokud jste lékař/lékařka a chcete začít s terapií svých pacientů, obraťte se nejdříve na zkušeného kolegu/zkušenou kolegyni a nechte se vyškolit.
  • Při aplikaci postupujte s maximální pečlivostí: hygiena, řádný cévní přístup s kvalitním fixačním materiálem (nestačí přilepit necitlivě obyčejnou leukoplastí), ochrana před UV zářením během infuze, doporučuje se použití infuzní soupravy, která neprotéká (při mnohých indikacích se doporučuje kombinace s předřazenou kyselinou alfa‑lipoovou); klidné prostředí, pohodlné infuzní lůžko, zajištění odpočinkového prostoru.
  • Důležité jsou podrobné laboratorní výsledky, stanovení koncentrace vitaminu C.

 

Autorka působí na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci.

Podpůrná infuzní léčba vitaminem C je na Slovensku od 10. 1. 2021 obsažena v odborném dokumentu: Zásady a doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů s COVID-19 na OAIM (oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny). https://www.standardnepostupy.sk/postupy‑pre‑nemocnice/


LITERATURA

Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients 2017;9:1211.

Douglas R, et al. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2007(3):CD000980.

Cai Y, et al. A New Mechanism of Vitamin C Effects on A/ FM/1/47(H1N1) Virus‑Induced Pneumonia in Restraint‑Stressed Mice. Biomed Res Int 2015;2015:675149.

Linster CL, Van Schaftingen E. Vitamin C. Biosynthesis, recycling and degradation in mammals. Febs J 2007;274:1–22.

Levine M. New concepts in the biology and biochemistry of ascorbic acid. N Engl J Med 1986;314:892–902.

Hume R, Weyers E. Changes in leucocyte ascorbic acid during the common cold. Scott Med J 1973;18:3–7.

Carr AC, et al. Hypovitaminosis C and vitamin C deficiency in critically ill patients despite recommended enteral and parenteral intakes. Crit Care 2017;21:300.

Fowler AA 3rd, et al. Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure: The CITRIS‑ALI Randomized Clinical Trial. Jama 2019;322:1261– 1270.

Zaatari S, Radecki RP, Spiegel R. Vitamin C May Not Help Your Cold, but Can It Treat Sepsis and cute Respiratory Distress Syndrome? March 2020 Annals of Emergency Medicine Journal Club. Ann Emerg Med 2020;75:455–457.

Marik PE, Payen D. CITRIS‑ALI: How statistics were used to obfuscate the true findings. Anaesth Crit Care Pain Med 2019;38:575–577.

Fowler AA 3rd, et al. Phase I safety trial of intravenous ascorbic acid in patients with severe sepsis. J Transl Med 2014;12:32.

Briegel J. High‑dose vitamin C administration in patients with sepsis and acute respiratory distress syndrome. Comments on the CITRIS‑ALI study. Anaesthesist 2019;68:852–853.

Zdroj: MPP

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…