Přeskočit na obsah

Vitamin C snižuje počet úmrtí na COVID‑19 o dvě třetiny

Historicky první randomizovaná, placebem kontrolovaná studie určená k testování vysokých dávek infuzně aplikovaného vitaminu C při léčbě onemocnění COVID‑19 prokázala snížení mortality o dvě třetiny u většiny kriticky nemocných pacientů.1 Studie, kterou vedl profesor Zhiyong Peng v univerzitní nemocnici Zhongnan ve městě Wu‑chan, začala v únoru a v jejím rámci se každému druhému kriticky nemocnému pacientovi na plicní ventilaci s onemocněním COVID‑19 podalo do infuze buď 12 000 mg vitaminu C dvakrát denně, nebo sterilní voda. Pacient ani lékaři nevěděli, kdo dostal vitamin C a kdo placebo, takže tato studie probíhala ve dvojitě zaslepeném uspořádání, jež představuje „zlatý standard“ designu studií. Ve skupině s vitaminem C zemřelo pět z 26 pacientů (19 %), zatímco ve skupině dostávající placebo to bylo 10 z 28 pacientů (36 %). To znamená, že vitamin C snížil počet úmrtí téměř o polovinu. U pacientů, jimž byl podáván vitamin C, byla pravděpodobnost přežití o 60 % vyšší.

Hlavní měřítko závažnosti symptomů je označováno jako index oxygenace SOFA (Sequential Organ Failure Assessment score). Pacienti se skóre SOFA větším než 3 jsou těmi nejkritičtěji nemocnými. Z těchto nejkritičtěji nemocných zemřeli čtyři pacienti (18 %) ze skupiny s vitaminem C a 10 pacientů (50 %) ze skupiny s placebem. To představuje o dvě třetiny méně úmrtí. Statisticky to znamená, že u nejkritičtěji nemocných pacientů, kteří dostávali vitamin C, byla pravděpodobnost úmrtí nižší o 80 %. Tento výsledek podpořený jasným snížením koncentrace zánětlivých markerů v krvi byl bezpochyby statisticky významný. Takový přínos je mnohem vyšší než přínos zaznamenaný v randomizované kontrolované studii s dexametazonem, protizánětlivým steroidním lékem, který se dostal na titulní stránky jako „jediný ověřený lék“ na onemocnění COVID‑19.2 V této studii zemřelo 23 % pacientů užívajících tento steroidní lék, přičemž ve skupině s placebem to bylo 26 % pacientů. Do studie bylo zařazeno více než 6 000 osob, takže výsledky byly statisticky významné.

Nyní však existuje další prokázána léčba – vitamin C. Do wu‑chanské studie bylo třeba zařadit 140 pacientů, aby byla dostatečně „významná“ pro statistické vyhodnocení, ale během března počet případů onemocnění COVID‑19 poklesl, což bylo měsíc poté, co se do města Wu‑chan dopravilo 50 tun vitaminu C, tj. 50 milionů jednogramových dávek, a tento vitamin C se podal hospitalizovaným pacientům a také zaměstnancům nemocnice. Klesl i počet nových hospitalizací na jednotkách intenzivní péče (JIP). Profesor Peng skončil s třetinou počtu pacientů, která byla naplánována v rámci studie. Ale i přesto, že výsledné celkové statistické hodnocení prokazující snížení počtu úmrtí téměř o polovinu nebylo významné, výsledky skóre oxygenace SOFA a dalších markerů významné byly.

Tyto výsledky jsou zvláště důležité ve světle kazuistik z amerických JIP, které používají 12 000 mg vitaminu C a nevykazují téměř žádné úmrtí u žádných osob bez již existujícího onemocnění v konečném stadiu a u osob mladších 85 let,3 a z britské JIP, která používá 2 000 mg vitaminu C a kde byla hlášena nejnižší mortalita ze všech JIP ve Spojeném království, když se tam počet úmrtí snížil o čtvrtinu.4

Nejlepší výsledky byly zaznamenány na JIP používajících kombinaci vitaminu C, steroidů a antikoagulačních léků, což představuje od dubna 2020 v Číně standardní protokol léčby. Podle údajů z portálu Worldometer je mortalita na onemocnění COVID‑19 v Číně tři osoby na milion osob, přičemž ve Spojeném království činí 624 na milion osob.5

Dále také přicházejí z JIP, které testují koncentrace vitaminu C v krvi, hlášení o tom, že většina jejich kriticky nemocných pacientů má nedostatek vitaminu C, mnozí z nich na nedetekovatelné úrovni, a mohou u nich být diagnostikovány kurděje. Jedna JIP v Barceloně zjistila, že 17 z 18 pacientů mělo „nedetekovatelné“ hodnoty vitaminu C odkazující na kurděje.6 Na další JIP ve Spojených státech amerických se zjistilo, že téměř všichni její pacienti měli nedostatek vitaminu C, ale pacienti, kteří zemřeli, měli mnohem nižší koncentrace než pacienti, kteří přežili.3

Od roku 1500 do roku 1800 byly kurděje příčinou smrti přibližně dvou milionů námořníků na celém světě. V roce 1747 objevil James Lind lék – vitamin C v limetách, ale trvalo padesát let, než to námořnictvo přestalo brát na lehkou váhu. Život zachraňující účinek byl tak dramatický, že námořníky začali přezdívat „Limeys“ (limetkáři).

Stane se totéž při onemocnění COVID‑19? Při více než milionu úmrtí na celém světě a potenciálu vitaminu C snížit počet obětí o polovinu stále neberou naše vlády, digitální mecenáši a lékaři vitamin C vážně a každý den přibývají zbytečné oběti v důsledku ignorování důkazů. Nejedná se o falešné zprávy.

Není tomu tak, že by koronavirus zabíjel lidi s onemocněním COVID‑19. Je to obvykle nadměrná reakce imunitního systému proti částicím mrtvého viru po odeznění virové infekce, která spouští „cytokinovou bouři“, něco jako zánětlivý požár, který se vymkl kontrole. Právě proto jsou vysoké dávky steroidů i vitaminu C potřebné. V případě nouze nadledvinky, které obsahují stokrát více vitaminu C než jiné orgány, obvykle uvolňují nejsilnější steroidní hormon v těle, kterým je kortizol, a také vitamin C. Steroid pomáhá vitaminu C dostat se do nitra buněk a požár hasit. Vitamin C má protizánětlivý i antioxidační účinek, čímž odstraňuje výpary „oxidantů“ cytokinové bouře. Bez vitaminu C nedokáže steroidní hormon kortizol fungovat tak dobře. A to je důvod, proč lékaři na JIP podávají pacientům extra velké dávky vitaminu C a steroidů, aby je vymanili z nebezpečné zóny.

Mnohem lepší je však zabránit tomu, aby se člověk dostal do kritické fáze průběhu onemocnění COVID‑19. Proto včasná intervence, tj. podání 1 000 mg vitaminu C hodinu od nástupu prvních příznaků infekce, může zachránit mnoho životů. Tímto se zkracuje trvání a snižuje se závažnost symptomů, přičemž většina lidí je v průběhu 24 hodin bez příznaků. Fáze „cytokinové bouře“ se spouští v průměru po dvoutýdenním průběhu onemocnění COVID‑19. V tomto období je pacient vystaven riziku nedostatku vitaminu C a následného rozvoje akutních „indukovaných kurdějí“. Pokud infekci dokážete zdolat během 48 hodin, budete „za vodou“. Riziko infekce můžete ještě více snížit užitím vitaminu D (5 000 IU/den nebo více – 20 000 IU/den během několika dní, pokud již máte symptomy), hořčíku (400 mg/den ve formě malátu, citrátu nebo chloridu) a zinku (20 mg/den).7–11 Prevence je lepší než léčba.

Doktor Pauling zdůrazňoval přínos vitaminu C při nachlazení a benefity tohoto vitaminu jsou významné i při léčbě onemocnění COVID‑19.

Podobně jako Lind s limetami i doktor Linus Pauling, dvojnásobný držitel Nobelovy ceny, prokázal v 70. letech 20. století sílu a přínos vysokých dávek vitaminu C.12–18 Na obalu jeho průlomové knihy Vitamin C and the Common Cold (Vitamin C a běžné nachlazení) je uvedeno prohlášení, které ve vztahu k tehdejší předpokládané epidemii prasečí chřipky zní: „Je obzvláště důležité, aby každý věděl, že se může před onemocněním a jeho následky do značné míry chránit touto důležitou živinou – vitaminem C.“19 Uplynulo již 50 let od doby, kdy Pauling prokázal antivirový účinek vitaminu C. Během mezinárodního webináře, který proběhl v druhé polovině listopadu z Německa, bylo odprezentováno, že probíhá dalších sedm studií zaměřených na infuzní vitamin C v léčbě onemocnění covid‑19.20

 

 

Převzato a přeloženo z Orthomolecular Medicine News Service, October 13, 2020. Patrick Holford je autorem více než 30 knih, je členem Síně slávy ortomolekulární medicíny.


LITERATURA

1. Zhang J, Rao X, Li Y, et al. High‑dose vitamin C infusion for the treatment of Critically ill COVID‑19. Pulmonology 2020, preprint. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs‑52778/v2

2. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, et al. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid‑19 – Preliminary Report. N Engl J Med 2020; NEJMoa2021436. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32678530

3. Arvinte C, Singh M, Marik PE. Serum Levels of Vitamin C and Vitamin D in a Cohort of Critically Ill COVID‑19 Patients of a North American Community Hospital Intensive Care Unit in May 2020: A Pilot Study. Med Drug Discov 2020; 100064. In press, available online 18 September 2020, https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/32964205 https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S2590098620300518

4. Vizcaychipi MP, Shovlin CL, McCarthy A, et al. Development and implementation of a COVID‑19 near real‑time traffic light system in an acute hospital setting. Emerg Med J 2020;37: 630–636. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32948623

5. Worldometer (2020) https://www.worldometers.info/ coronavirus/#countries

6. Chiscano‑Camón L, Ruiz‑Rodriguez JC, Ruiz‑Sanmartin A, et al. Vitamin C levels in patients with SARS‑CoV‑2‑associated acute respiratory distress syndrome. Crit Care 2020;24:522. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32847620

7. Rasmussen MPF. Vitamin C Evidence for Treating Complications of COVID‑19 and other Viral Infections. Orthomolecular Medicine News Service 2020, http://orthomolecular.org/resources/ omns/v16n25.shtml

8. Downing D. How we Can fix this pandemic in a month (Revised edition). Orthomolecular Medicine News Service 2020, http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n49.shtml

9. Castillo ME, Costa LME, Barriosa JMV, et al. Effect of Calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive Care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID‑19: A pilot randomized Clinical study. J Steroid Biochem Molec Biol 2020;203:105751. https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871238

10. Holford P. Vitamin C for the Prevention and Treatment of Coronavirus. Orthomolecular Medicine News Service 2020, http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n36.shtml

11. Gonzalez MJ. Personalize Your COVID‑19 Prevention: An Orthomolecular Protocol. Orthomolecular Medicine News Service 2020, http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n31.shtml

12. Pauling L. Are recommended daily allowances for vitamin C adequate? Proc Natl Acad Sci U S A 1974;71:4442–4446. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4612519

13. Pauling L. Ascorbic acid and the Common Cold. Scott Med J 1973;18:1–2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4577802

14. Pauling L. Vitamin C. Science 1972;177:1152. https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17847190

15. Pauling L. The significance of the evidence about ascorbic acid and the Common Cold. Proc Natl Acad Sci U S A 1971;68:2678–2681. https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/4941984

16. Pauling L. Ascorbic acid and the Common Cold. Am J Clin Nutr 1971;24:1294–1299. https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/4940368

17. Pauling L. Vitamin C and Common Cold. JAMA 1971;216:332. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5107925

18. Pauling L. Evolution and the need for ascorbic acid. Proc Natl Acad Sci U S A 1970;67:1643–1648. https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/5275366

19. Pauling L. Vitamin C and the Common Cold. W.H. Freeman & Co 1970. ISBN‑13:978‑0425048535.

20. ClinicalTrials.gov. China: RCT, 24g/d for 7 days (NCT04264533). Canada: LOVIT‑study in Sepsis includes COVID‑19; 200 mg/kg b.w./d (NCT03680274). Canada: LOVIT‑COVID; 200 mg/kg b.w./d (NCT04401150). USA: Observationalstudy 200 mg/kg b.w./d (NCT04357782). USA: RCT, 300 mg/ kg b.w. for 3 days (EVICT‑CORONA‑ALI, NCT04344184) USA: RCT, increasing doses of vitamin C 300, 600 and 900 mg per kg b.w. (NCT04363216). Italy: Observationalstudy, 10 g/d (NCT04323514).

Zdroj: Převzato a přeloženo z Orthomolecular Medicine News Service, October 13, 2020. Patrick Holford je autorem více než 30 knih, je členem Síně slávy ortomolekulární medicíny

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.