Přeskočit na obsah

Vláda schválila Národní onkologický plán České republiky 2030

Vláda na svém jednání ve středu 22. června schválila Národní onkologický plán České republiky 2030 z dílny Ministerstva zdravotnictví ČR. Jedná se o zastřešující dokument, který nastavuje budoucí rámec směřování oboru onkologie jakožto jedné z priorit českého předsednictví. Česká republika se tímto dokumentem zároveň přihlašuje k ambicióznímu Evropskému plánu boje proti rakovině (Europe’s Beating Cancer Plan).

„Hlavním úkolem Národního onkologického plánu ČR 2030 je zlepšení aspektů léčby onkologických onemocnění, včetně rovného přístupu k péči pro všechny české pacienty. Chceme odbornou a rychlou léčbu založenou na důkazech, lepší kvalitu života i monitorování a plánování opatření. To vše při snižování celkových nákladů,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Národní onkologický plán ČR 2030 stanovuje cíle pro oblast prevence a zejména zvýšení kvality života onkologických pacientů. Důležitost těchto oblastí roste společně se stárnutím obyvatel a nárůstem počtu onkologicky nemocných v populaci. Do roku 2035 bude zhoubné onemocnění hlavní příčinou úmrtí obyvatel v EU, a to zejména v důsledku stárnutí populace, nedostatečné zdravotní gramotnosti a nezdravého životního stylu. Zdravotní systém se musí vypořádat s tím, že se bude starat o čím dál větší skupinu těchto osob.

Zásadním tématem dokumentu jsou všechny formy prevence a také následná péče a sociální služby jak pro pacienty, tak pro jejich blízké a pečující osoby. Z tohoto důvodu je zdůrazňována i role pacientských organizací. Hierarchie cílů NOPL ČR 2030 je založena na:

  • efektivitě všech fází prevence, která zvyšuje a předchází vzniku onkologického onemocnění,
  • péči orientované na pacienta, která vede k zajištění maximální možné kvality jeho života v době nemoci, po vyléčení i v terminálním stadiu onemocnění,
  • koordinaci celého systému, který moderním a efektivním způsoben vychází vstříc poskytovatelům péče i potřebám pacientů,
  • boji s onkologickým onemocněním vedeném ve vysokém standardu, v souladu s pokrokem ve vědě a v nových technologiích.

Dokument řeší také problematiku dostupnosti léčby. V minulých letech se specializovaná péče koncentrovala do tzv. komplexních onkologických a hematoonkologických center, což velmi přispělo zejména ke zvýšení kvality léčby. Dostupnost těchto pracovišť je však v některých regionech omezenější, a proto je téma dostupnosti jedním z hlavních cílů plánu.

Schválením Národního onkologického plánu ČR 2030 bude splněn jeden z tzv. milníků Národního plánu obnovy, který má do ČR přinést kolem 180 miliard Kč na plnění rozvojových cílů. Do českého zdravotnictví by mělo putovat zhruba 15 miliard Kč, skoro polovina právě na onkologii. Dalšími prioritami NPO jsou například digitalizace nebo zelená energetika.    

Sdílejte článek

Doporučené