Přeskočit na obsah

Výbor pro zdravotnictví povede preventivní kardioložka prof. Adámková

Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK, od studií se věnuje svému oboru, pracovala i v malých nemocnicích, dlouhá léta působila v Nemocnici Na Homolce, než přešla do IKEM. Vyučuje na 1. a 2. LF UK a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

Věříme, že bude podobně jako její předchůdce bude profesorka Adámková otevřena komunikaci se všemi, kdo mají ve zdravotnictví co do činění – včetně našich novin Medical Tribune. Na zaslané otázky odpověděla obratem, čehož si velmi ceníme.

Co považujete za nejaktuálnější problém českého zdravotnictví a proč?

České zdravotnictví je na velmi dobré úrovni, ale v případě, že nebude provedena velmi pečlivá analýza všech skutečně pobíhajících procesů, můžeme očekávat nemilé překvapení –snížení odborné úrovně, snížení kvality ošetřujícího personálu (včetně ještě prohloubení jeho nedostatku) atd.

Jaké budou Vaše priority ve výboru, jaké konkrétní zákony či novely chcete pomoci prosadit a proč?

Výbor pro zdravotnictví pracuje celek, budeme se zabývat všemi otázkami zdravotnictví, včetně zavádění nových technologických možností, analýzy jejich efektivity a jejich potřeby pro zlepšení zdravotního stavu populace Zákonů, a nikoli jenom ve zdravotnictví, je přijímáno spíše více. Jsou zaváděny do praxe bez potřebné diskuse, v době, kdy také ještě nemají třeba prováděcí vyhlášky. Předkládat nové zákony jenom pro jejich počet považuji za naprosto nevyhovující a jsem pevně přesvědčena, že kvalita zdravotní péče, a i celkové úrovně zdravotnictví v kterékoli vyspělé zemi není přímo úměrná počtu překotně přijímaných zákonů.

Budete usilovat o co nejlepší komunikaci s ministrem zdravotnictví, kterým má být Adam Vojtěch, a proč?

Výbor pro zdravotnictví si bude zvát pana ministra pravidelně na svá zasedání a budeme, pochopitelně, požadovat informace o ožehavých problémech a relevantních záměrech ministerstva. Kvalitní komunikaci (tu nejlepší, samozřejmě), považuji za základní kámen možné spolupráce a věřím, že se nám podaří vytvořit podmínky pro těsnou spolupráci a že ta bude opět pozitivní pro zlepšení zdravotnictví jako celku.

Zachováte si kontakt s klinickou praxí i jako poslankyně a předsedkyně výboru, považujete kontakt s terénem za důležitý a proč?

Klinickou praxi neopouštím, i když jsem mnohé aktivity (nejen klinické) utlumila (pohotovostní služby, členství v některých strukturách VŠ, redakční radu...), abych se mohla věnovat novým aktivitám. Kontakt s terénem (klinickou praxí) považuji za naprosto nezastupitelný, protože jenom kontakt se skutečností (problémy skutečných pacientů, provoz skutečného zdravotnického zařízení, výchova studentů v pregraduální i mladých lékařů v postgraduální výchově) umožní řešit situace relevantně.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…