Přeskočit na obsah

Výuka chirurgie budoucnosti – simulátor virtuální reality

I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně otevírají zcela unikátní první simulační centrum virtuální chirurgie v České republice. Praktické vzdělávání chirurgů se v poslední době zřetelně změnilo, své místo v něm mají i simulátory, které výuku na LF MU přibližují Komenského metodě „Škola hrou“.

Diskuse o využití počítačové technologie pro trénink chirurgických dovedností začala před více než dvaceti lety; pro dnešní dobu je charakteristický nástup simulace chirurgických činností. Simulovaný nácvik urgentních stavů nejen v chirurgii zlepšuje efektivitu výkonu, komunikaci i schopnost rychle se rozhodovat. „Simulátory virtuální reality v chirurgii nabízejí sofistikované laparoskopické tréninkové scénáře a tvoří velký tréninkový potenciál i pro studenty lékařské fakulty. Věřím, že zavedení simulované výuky bude znamenat výrazný kvalitativní posun ve výuce studentů vyšších ročníků LF MU a začínajících mladých chirurgů,“ zdůraznil děkan LF MU Jiří Mayer.

Simulátor má oproti konvenční tréninkové metodě řadu výhod. Trénink operací dostává medika či adepta chirurgie mimo operační sál a mimo pacienta. Bylo potvrzeno, že při využívání simulátorů dochází k nárůstu chirurgické zručnosti a obratnosti. Výuka má obrovský etický rozměr. Veškerá činnost má společného jmenovatele, a to je bezpečnost pacienta. „Chirurgický laparoskopický trénink bude veden formou kurzů, které připravujeme ve dvou rovinách: základní kurz – koordinace činnosti rukou operatéra, vedení kamery aj., a specializovaný kurz pro pokročilé – zde se jedná už o jednotlivé laparoskopické operace – žlučník, kýla, slepé střevo…,“ doplňuje prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky FNUSA v Brně.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené