Přeskočit na obsah

Využití podtlakové terapie po reverzní abdominoplastice u onkologické pacientky

Podtlaková terapie se v současně době úspěšně využívá při léčbě komplikovaných ran. Následující klinický případ dokládá přínos jejího využití i pro domácí ošetření.

Pacientce byl v jejích 36 letech diagnostikován karcinom levého prsu. Nejprve byla indikována neoadjuvantní chemoterapie, po dokončení následovala segmentektomie s exenterací levé axily. Poté pacientka podstoupila adjuvantní onkologickou terapii. Diagnóza byla stanovena v roce 2018.


V září roku 2019 se objevila recidiva tumoru v levém prsu a po genetickém dovyšetření byla provedena bilaterální mastektomie. Pacientka byla dále vedena v onkologické poradně. V roce 2020 se v jizvě po mastektomii objevila nová rezistence a doplněná vyšetření MRI a CT potvrdila lokální recidivu kůže a podkoží v oblasti jizev po mastektomiích.
acientce byl v jejích 36 letech diagnostikován karcinom levého prsu. Nejprve byla indikována neoadjuvantní chemoterapie, po dokončení následovala segmentektomie s exenterací levé axily. Poté pacientka podstoupila adjuvantní onkologickou terapii. Diagnóza byla stanovena v roce 2018.

Pacientka byla odeslána do naší mamologické poradny. Zde jsme po vzájemném rozhovoru indikovali reverzní abdominoplastiku s kompletním odstraněním postižené oblasti hrudníku (obr. 1).

2-22_128a

Na oblast plastiky byla aplikována podtlaková terapie (iNPWT). Pacientka terapii tolerovala dobře, ovšem po několika dnech došlo k postupné demarkaci centrální oblasti a následné nekróze a dehiscenci operační rány (obr. 2).

2-22_128b

Po nekrektomii (obr. 3, 4) byla opět aplikována podtlaková terapie a okraje rány byly maximálně sblíženy. Po několika aplikacích NPWT jsme spodinu překryli dermoepidermálním štěpem a opět zajistili NPWT s velmi dobrým výsledkem (obr. 5).

2-22_128c

Pacientka byla v období před definitivní plastikou štěpem propuštěna do domácího ošetřování a na převazy NPWT docházela do nemocnice. Pobyt v domácím prostředí s podtlakovým přístrojem hodnotila velmi kladně. Po krátkém zaučení byla schopna sama rozpoznat základní situace, které vedly k alarmování přístroje, a pokud to bylo možné, tak je v domácím prostředí i vyřešit.

Sdílejte článek

Doporučené