Přeskočit na obsah

Využívání vhodných aplikací může prodlužit život ve zdraví

Tato otázka se stala centrem zájmu dokumentu publikovaného v červnu 2019 v časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology.

„Kalkulátory rizika odhadují, jaké riziko má jedinec, že u něho dojde k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě, a určují potřebné změny v životním stylu a léky, které by byly nejúčinnější pro snížení tohoto rizika zavést,“ uvádí autor článku Dr. Xavier Rossello, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Madrid, Španělsko.

Webový portál U-Prevent je jak pro veřejnost, tak pro zdravotníky zdarma a je doporučován jako jediný nástroj s kalkulátory pro různé kategorie osob:

- pacienty s kardiovaskulárním onemocněním (CVD),

- pacienty s diabetes mellitus 2. typu,

- osoby mladší 70 let s žádnou z uvedených podmínek,

- osoby starší 70 let (s CVD nebo bez diabetu).

Tato aplikace může být použita pro výpočet pěti až desetiletého rizika CVD a celoživotního léčebného účinku specifických léků pro zajištění života bez kardiovaskulárního onemocnění.

Pacienti by si podle Dr. Rossella měli být vědomi pravděpodobnosti, že se u nich objeví CVD, a právě tyto aplikace jsou způsobem, jak to zjistit. „Druhým krokem je podniknout kroky k co největšímu snížení pravděpodobnosti výskytu CVD. To by mělo být individualizováno na základě rizikových faktorů, osobnosti a rodinného a pracovního prostředí. Adherence k léčbě se ukazuje být nejlepší, podílí-li se na rozhodnutích a navržených změnách lékař i pacient,“ dodává.

Prevence CVD je celoživotním úsilím a motivace pokračovat v užívání léků a dodržovat zdravý životní styl se může snižovat, pokud pacient netrpí žádnými symptomy. Právě možnost vidět předpokládaný přínos užívaných léků může být dobrým podnětem pro dodržování doporučené léčby. Pacienti se také sami mohou rozhodovat o změnách životního stylu, které by riziko CVD snížily ještě více.

V tomto doporučení jsou uvedeny volně dostupné online aplikace, kterých lze pro odhad kardiovaskulární prognózy použít. U každé z nich je výčet, pro kterou skupinu pacientů a geografickou oblast mohou být použity, stejně jako i výsledky, které ta která aplikace nabízí. „Evropské směrnice o kardiovaskulární prevenci doporučují použití predikčních nástrojů, avšak ty v praxi nejsou dostatečně využívány,“ uvedl Dr. Rossello s tím, že populace stárne a prevalence obezity a diabetu roste, a proto existuje naléhavá potřeba opakovaného hodnocení rizika a osobní prevence CVD.

Jak vysvětluje, tyto aplikace hodnotí prognózu objektivním a nestranným způsobem, což by mělo zabránit jak nadměrné, tak nedostatečné léčbě a vést k nejlepším výsledkům a využívání zdrojů. „Tradiční metody se spoléhají na klinické úsudky, zkušenosti a osobní přesvědčení, a proto jsou nekonzistentní a mohou být nepřesné. V současné době používaný odhad rizika byl vyvinut za použití konvenčních statistických metod k předpovědi úmrtí. Nové techniky jako je strojové učení přinášejí zvýšení přesnosti některých stávajících nástrojů a přispívají k vývoji algoritmů rizik, které předpovídají subklinické onemocnění. Informace získané navrhovaným způsobem umožňují klinickým pracovníkům a pacientům přijmout zdravotní preventivní opatření již v dřívější fázi,“ shrnul Dr. Rossello.

Toto doporučení je výsledkem ESC Prevention of Cardiovascular Disease Programme podporovaného European Association of Preventive Cardiology (EAPC) ve spolupráci s Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP) a Acute Cardiovascular Care Association (ACCA). Tento materiál je také publikován v European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care a European Journal of Cardiovascular Nursing.

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…