Přeskočit na obsah

Výzkum českých vědců zlepšuje léčbu inkontinence

Metoda vychází ze zkušeností s perkutánní neurostimulací tibiálního nervu u pacientů léčených s inkontinencí na Urologické klinice 2. lékařské fakulty UK.

Metoda PRENS je určena pro muže i ženy trpící úniky moči na podkladě hyperaktivního měchýře. Podle posledních průzkumů je prevalence tohoto onemocnění v Evropě a USA 15 až 17 procent, stoupá s věkem a je srovnatelná u obou pohlaví.

Dr. Ing. Bedřich Binek, Ph.D. a MUDr. Michal Rejchrt z 2. lékařské fakulty UK vytvořili přístroj sloužící k neurostimulaci těchto pacientů. Metoda by vedle inkontinence měla pomáhat i v případech velmi častého močení, nebo přerušovaného spánku kvůli potížím s močením. Po testování na urologické klinice byla vypracována nejúčinnější metoda použití přístroje. Výsledkem vědecké práce se staly dva české patenty a know-how. Na jejich základě pak v letech 2014 až 2017 spolupracovaly 2. LF UK a společnost Tesla Medical na finální podobě přístroje použitelného v klinické praxi.

Smlouva o převodu práv k patentům a know-how

Podepsána byla mezi Univerzitou Karlovou a společností Tesla Medical z iniciativy Centra pro přenos poznatků a technologií UK 20. října 2017, čímž byla úspěšně završena fáze přenosu technologií z akademické sféry do sféry aplikační. První pacienti by mohli nový přístroj začít využívat na začátku roku 2018.

Elektrický proud v léčbě symptomů hyperaktivního měchýře

Využití elektrického proudu začalo v 18. století. Cílem je ovlivnit nervová centra řídící mikci a shromažďování moči, a tak zvýšit podněty periferních nervů. Od 70. let minulého století byla vyzkoušena v neuromodulaci řada přístupů. Metoda transkutánní stimulace povrchovou elektrodou publikovaná McGuierem v 80. letech minulého století dosahovala úspěšnosti 25 až 50 procent. Metodu v roce 1995 modifikoval profesor Marshall Stoller změnou povrchové elektrody za elektrodu jehlovou, umístěnou do blízkosti tibiálního nervu. Efektivita léčby tím stoupla. V současnosti je perkutánní neurostimulace tibiálního nervu podle Stollerova schématu široce používaná a akceptovaná jako účinná a bezpečná na celém světě.

Metoda PRENS

Na rozdíl od předchozích přístupů využívá metoda PRENS aktivní povrchovou elektrodu v kombinaci s magnetickým polem namísto jehlové elektrody a používá pulzní frekvenci optimální pro daného pacienta místo univerzální frekvence používané dr. Stollerem. Dosahuje se tím menší invazivity, není nutné používat jehlu, a také téměř dvojnásobné efektivity při redukci počtu epizod úniků moči za 24 hodin. Metoda byla ve výzkumu aplikována ambulantně dvěma desítkám pacientům v týdenních intervalech po dobu 30 minut. Nemocní ji dobře tolerovali, nebyly zaznamenány nežádoucí účinky. Předpokládá se, že pacienti trpící urgentní inkontinencí při hyperaktivním měchýři budou léčbu podstupovat ambulantně a po zácviku i v domácím prostředí s ambulantními kontrolami.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené