Přeskočit na obsah

VÝZKUM VE ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH

Výsledky a kvalita léčby

Analýza twitterových konverzací mezi lékaři na téma zhoubných nádorů v roce 2013

Brian Bowers Reid, Kayla Nicole Rodriguez, Michael A. Thompson, Greg Dean Matthews

W2O Group, San Francisco, CA; Aurora Research Institute, Aurora Health Care, Milwaukee, WI

Východiska: Zatímco již bylo doloženo rozšířené a rostoucí používání sociálních médií uživateli v kontextu zdravotní péče, byla podstatně menší pozornost věnována využívání sociálních médií lékaři. Dostupné analýzy konverzací lékařů na Twitteru se zabývaly zejména databázemi, které byly z časového i tematického hlediska omezené. Naším cílem bylo rozšířit analýzu údajů Social Oncology Project (údaje u roku 2012, www.wcgworld.com/mdigitallife).

Metody: S využitím soukromé twitterové databáze přístupné lékařům, která umožňuje přiřazení individuálních twitterových účtů k Identifikační databázi poskytovatelů (National Provider Identifier, NPI) a k souvisejícím informacím (MDigitalLife, W2O Group), jsme prozkoumali tweety vytvořené v průběhu kalendářního roku 2013 všemi 12 355 ověřenými lékaři v USA, se zaměřením na celkové zmínky klíčových slov souvisejících se zhoubným nádorem, ale také na klíčová slova související s pěti nejčastějšími maligními příčinami úmrtí (plíce, tlusté střevo, prs, pankreas, prostata) a pěti zhoubnými nádory s nejvyšší incidencí (prostata, prs, plíce, tlusté střevo, melanom).

Výsledky: V této databázi bylo nalezeno 82 383 tweetů souvisejících se zhoubnými nádory od 4 155 různých amerických lékařů. V průběhu roku 2013 se počet těchto tweetů zvýšil přibližně o 20 % a nejvyšší počet tweetů byl zaznamenán v květnu a v červnu, v období Výročního zasedání American Society for Clinical Oncology (ASCO) v roce 2013 (#ASCO13), ale také v říjnu, v době Měsíce povědomí o karcinomu prsu (Breast Cancer Awareness Month). Tweety o karcinomu prsu tvořily více než 26 % všech tweetů souvisejících se zhoubnými nádory, následovány karcinomem prostaty (10 %) a karcinomem plic (8 %). Celkem 23 % všech tweetů vytvořili onkologové, následováni onkochirurgy (13 %), internisty (8 %) a praktickými lékaři (6 %).

Závěry: Postupně se zvyšuje počet twitterových konverzací na téma zhoubných nádorů vedených lékaři. Celkově je možno říci, že konkrétní události, k nimž patří lékařské konference a tzv. měsíce povědomí, zpravidla podněcují rostoucí počet konverzací lékařů o onkologických tématech. Výsledky analýzy ukazují jasné rozdíly mezi typy zhoubných nádorů, o nichž se na Twitteru nejčastěji diskutuje; budoucí výzkum by se měl soustředit na hlubší poznání vlivu demografických charakteristik a zátěže nemocí na online konverzace.

Zdroj: Journal of Clinical Oncology

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…