Přeskočit na obsah

Významné ocenění doc. Václava Michala

O to, že se o tomto problému začalo veřejně mluvit, že se zásadně změnil pohled na jeho příčiny a že se objevily i první možnosti pomoci takto postiženým, se zasloužil český chirurg a vědecký pracovník tehdejší Kliniky kardiovaskulární chirurgie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) doc. MUDr. Václav Michal, DrSc. Právě on totiž patřil k těm několika světovým chirurgům, kteří za poruchou erekce vytušili poruchy tepenného zásobení kavernózních těles penisu a zavedli metody jejich rekonstrukce. Doc. Michal byl mezi nimi nejúspěšnější a jeho operace – označované dodnes ve světové literatuře jako Michal I a Michal II (v mluvené angličtině ovšem roztomileji jako „Majkl van“ a „Majkl tú“), což je anastomóza mezi dolní epigastrickou tepnou a corpus cavernosum, respektive dorsální penilní tepnou – jsou citovány a v přesně indikovaných případech aplikovány dodnes. I když, pravda, po nástupu medikamentózních postupů (Viagra, Cialis, Levitra) zůstávají omezeny jen na určité procento pacientů.

Doc. MUDr. Václav Michal, DrSc., tak tedy před zhruba čtyřiceti lety otevřel dveře k neobyčejně dynamickému a téměř neuvěřitelnému pokroku, k němuž v oblasti léčby mužské erektilní dysfunkce dodnes došlo.

Není proto divu, že se Evropská společnost sexuální medicíny (ESSM) rozhodla na svém nedávném kongresu v Bruselu (7. až 11. prosince 2008) tyto zásluhy doc. Michala ocenit a předat mu za jeho celoživotní práci svou cenu – ESSM Career Award.

Při slavnostním zahájení kongresu mu ji předal prezident ESSM prof. Ian Eardley, který také ve svém vystoupení rekapituloval Michalovy zásluhy o poznání role cévního postižení v patogenezi erektilních dysfunkcí a nalezení nových možností řešení některých z nich přímou revaskularizací kavernózních těles.

V dalším vystoupení pak hlavní editor prestižního oficiálního časopisu Mezinárodní společnosti sexuální medicíny (ISSM) „Journal of Sexual Medicine“ dr. Irwin Goldstein mj. připomněl, že doc. Michal byl prvním a dlouholetým prezidentem International Society for Impotence Research (ISIR), která byla předchůdkyní dnešní ISSM. V této funkci také v roce 1986 uspořádal v Praze mimořádně úspěšný a bohatě navštívený kongres ISIR, jehož byl prezidentem. Irwin Goldstein ve svém vystoupení charakterizoval V. Michala jako „génia sexuální medicíny“.

Připomeňme, že V. Michal publikoval své první práce, v nichž navrhoval revaskularizační procedury v aortoilické oblasti, v roce 1973 (Michal, V., Kramář, R., Pospíchal, J., Hejhal, L.: Přímá tepenná anastomóza na corpora cavernosa penis v léčbě erektivní impotence. Rozhl. Chir., 1973, roč. 52, č. 9, s. 587–590;

Michal, V., Kramář, R., Hejhal, L., Firt, P., Hejnal, J., Barták, V.: Taktika rekonstrukčních výkonů v aortoilické oblasti vzhledem k poruchám erektivity u mužů. Rozhl. Chir., 1973, roč. 52, č. 9, s. 591–595) a 1974 (Michal, V., Kramář, K., Pospíchal, J.: Femoro-pudendal bypass, internal iliac thromboendarterectomy and direct arterial anastomosis to the cavernous body in the treatment of erectile impotence. Bull Soc Int Chir 1974;33:343–50).

Později se ukázalo, že těžiště problému erektilní dysfunkce nespočívá ve velkých tepnách přivádějících krev do kavernózních těles penisu, nýbrž v penilní mikrovaskulatuře, v poruchách jemné souhry její hladké svaloviny a endotelu a v endoteliální dysfunkci související s produkcí NO a s funkcí fosfodiesterázy 5 proměňující cGMP na GMP, za což R. Furchgott, F. Murad a L. Ignarro získali v roce 1998 Nobelovu cenu. Nicméně Václav Michal stál na začátku cesty k těmto poznatkům, jako jeden z prvních rozpoznal význam poruch hemodynamiky v patogenezi erektilní dysfunkce a otevřel dveře k neobyčejně dynamickému rozvoji této disciplíny v posledních desetiletích. Je proto smutné (byť pro Česko typické), že Evropská společnost sexuální medicíny to svou významnou poctou oceňuje více než my doma.

Tak aspoň za MT gratulujeme.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené