Přeskočit na obsah

VZP chce od roku 2024 komunikovat plně elektronicky

Novináře informovala o rozhodnutí správní rady její předsedkyně profesorka MUDr. Věra Adámková, CSc. „Nejdůležitější je zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací na rok 2019, výměna systémů, jednak preventivních pro zajištění bezpečnosti, zajištění centrální integrační služby i zajištění zálohování dat na služebních noteboocích,“ uvedla.

VZP musí upravit své informační systémy tak, aby splňovaly veškeré požadavky na bezpečnost dat, zároveň musejí být data pro pojišťovnu „poslatelná“ i na jiná pracoviště, kde s nimi budou pracovat. „Tam všude je potřeba zejména ochrana dat. Sumy na to, které se zatím uvažují, protože výběrová řízení teprve budou vypisována, jsou v řádech desítek milionů korun, u centrální integrační služby se jedná o sumu ve stovkách milionů korun. Tyto zakázky budou velmi sledované a budeme ještě chtít vidět i definitivní zadávací podmínky výběrového řízení,“ řekla předsedkyně.

Sumy projednané správní radou vycházejí z průzkumu trhu

„Teď je na vedení VZP, aby připravilo zadávací dokumentaci a ta potom projde znovu správní radou,“ řekla předsedkyně. Ředitel ing. Zdeněk Kabátek upřesnil, že projednány byly dvě sady zakázek. První sada jsou běžné rekonstrukce, klientských pracovišť, jedná se o zakázky v jednotkách milionů, a to rekonstrukci klientské haly v Mostu za 3,5 milionu korun a rekonstrukci klientské haly v Semilech za 4,5 milionu korun.

Nový informační systém vyjde na zhruba čtvrt miliardy korun

„Druhá sada je nákladově košatější, jedná se o veřejné zakázky v gesci úseku IT, jsou to jednak investiční akce, jednak provozní věci – zde jde o zajištění optických přenosových cest pro naše datová centra, předpokládaná cena je pět milionů korun včetně DPH. U investičních akcí se jedná o standardní věc, zajištění účtování, což je každoroční zakázka, která se pohybuje v řádech deseti milionů korun, a pak jsou to zajištění produktu ochrany IT systému VZP, kde zakázka je plánována ve výši zhruba 64,5 milionu korun, kde se jedná o interní ochranný systém pro IT, v dalším případě je to centrální integrace, což je v podstatě integrační platforma, nosná vrstva celého informačního systému, kde se jedná o zakázku zhruba 190 milionů korun včetně DPH. U poslední zakázky se jedná o drobnost, zálohování notebooků VZP, výše pět milionů korun za období čtyři roky,“ upřesnil ředitel.

Podrobnosti zakázek nelze podle ředitele zatím zveřejnit. „Jsme ve fázi, kdy jsme ještě nevypsali veřejné zadávací řízení. Detaily hodné zveřejnění zákon vnímá jako ty, co nemají být zveřejněny, než je oznámí uchazeči,“ řekl.

Časový plán závisí na přípravě zadávací dokumentace. Schválení záměru veřejné zakázky vnímá ředitel jako start pro to, aby se začala připravovat zadávací dokumentace. „Příprava může být tu jednodušší, tu složitější, někdy je to otázka týdnů, někdy měsíců, nedá se to upřesnit dopředu,“ řekl. Cílem podle něj je vybudovat moderní informační systém, který nebude trpět nešvary, které dnes v systému jsou, jako je „poměrně složitá náchylnost ke změnám a velmi nákladná realizace potřebných změn.

„Přínos bude dvojí, budeme schopni velmi rychle komunikovat s našimi smluvními partnery, ať už jsou to ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb, nebo lůžková zařízení, budeme schopni reagovat na jejich oprávněné požadavky, budeme schopni také diverzifikovat tok finančních prostředků tak, jak budeme mít data od poskytovatelů. Samozřejmě očekáváme, že systém bude plně kompatibilní se systémem eGovernment, odpadne tedy složitá identifikace našich klientů například při čerpání zdravotních služeb, při komunikaci s úřady. Očekáváme, že systém vytvoří bezpapírovou pojišťovnu, že všechny záležitosti, které naši klienti vyřizují na pobočkách VZP, plátci pojistného i poskytovatelé služeb, budou komunikovat elektronickou cestou. To vše jsou benefity, které považujeme za zcela zásadní pro to, aby VZP naplnila očekávání v elektronizaci,“ řekl ředitel.

Změny budou zaváděny postupně

Finální řešení směřuje k roku 2024, změny ale budou prováděny postupně. „Není to tak, že bychom teď šest let nic nedělali a pak najednou uvedli systém do chodu. Bude to komponentní systém a postupně se budou uvádět do chodu jednotlivé části," řekl Kabátek.

Jak bude ve výsledku nový informační systém vypadat, lze podle něj v tuto chvíli těžko říct. „Ambice je, že by měl být moderním, flexibilním, prozákaznicky orientovaný komunikačním systém,“ shrnul.

Profesorka Adámková ocenila, že systém umožní poskytovatelům zdravotních služeb rychlejší komunikaci také mezi sebou, budou si rychleji předávat data, která budou více zabezpečená. „Je to tedy benefit i pro ty naše klienty, kteří už nebudou aktivně využívat elektronizace,“ uvedla s odkazem na ty pojištěnce, kteří s počítači nepracují.

Budou jednání správní rady veřejná?

Správní radě předložil radní MUDr. Zdeněk Hřib návrh, aby její jednání byla veřejná. Podle profesorky Adámkové s tímto návrhem v principu neměl zásadně nikdo z členů správní rady problém, jde jenom o případné legislativní úpravy u smluvních partnerů, aby VZP nepřekračovala meze platného zákona. „Čili v případě, že toto bude podáno znovu, musí to projít větší analýzou právníků, zda je možné vzhledem ke smluvním partnerům takto pokračovat. Návrh toto nezohledňoval, proto jsme se zatím nemohli dohodnout,“ řekla.

Na její vyjádření reagoval místopředseda správní rady MUDr. Jiří Běhounek slovy, že on osobně má s veřejným jednáním správní rady problém. „Hlasoval jsem proti,“ zdůraznil.

VZP je v dobré finanční kondici

K 30. září je konečný stav běžného účtu 8,6 miliardy korun, proti předchozím měsícům se nic nemění. Ve zdravotně pojistném plánu byl plánován půlmiliardový zůstatek a 7,5 miliardy jde na vrub dobré kondici ekonomiky a výběru zdravotního pojištění. Rezervní fond je naplněn 2,4 miliardy korun, příjmová část je lepší než výdajová, rozdíl mezi výdaji ve stejném období roku 2017 a 2018 je tři desetiny, letos v září to bylo 73 procent zdravotně pojistného plánu, loni v září 73,3 procenta zdravotně pojistného plánu. Provozní fond je čerpán na 60,6 procenta, investice byly čerpány na 49,2 procenta. „Hospodaření VZP a reporting jsou beze změny prakticky už tři, čtyři měsíci díky výrazně lepšímu výběru pojistného při vynikající kondici ekonomiky,“ shrnul dr. Běhounek.

  • VZP se v minulosti o elektronizaci už pokusila, když chtěla zavést elektronické zdravotní knížky společnosti IZIP. Za kritizovaný projekt, který se nepodařilo plošně rozšířit, zaplatila za 12 let zhruba dvě miliardy korun. V roce 2012 pak smlouvu vypověděla, další tři roky platila ale ještě asi šest milionů korun měsíčně za provoz portálu. Policie obvinila kvůli projektu několik lidí. Obvinění mohli svým jednáním obstarat firmě IZIP neoprávněný prospěch ve výši 162 milionů korun, uvedl v srpnu dozorující státní zástupce Pavel Prygl z pražského vrchního státního zastupitelství.
  • Koncem roku 2015 nahradila pojišťovna portál IZIP novým systémem VZP Point pro zaměstnavatele a úřady. V září 2016 pak spustila pro klienty portál Moje VZP.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené