Přeskočit na obsah

VZP chce získat na místa revizních lékařů medicínské kapacity

„Problém revizí a revizních lékařů je u všech zdravotních pojišťoven, je letitý a na lepší časy se zatím příliš neblýská. VZP nyní nastavila některé parametry, kterými chce zlepšit činnost revizních lékařů a přitáhnout kvalitní revizní lékaře,“ řekla novinářům po květnovém zasedání správní rady její předsedkyně prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

„Počet lékařů a jejich kvalifikace není taková, jakou bychom si za VZP představovali,“ potvrdil místopředseda správní rady docent MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Revizní a kontrolní činnost je nyní soustředěna na šesti regionálních odděleních a odboru revizní činnosti a kontroly v centrální pojišťovně. Zajišťuje ji 300 zaměstnanců, z nich je 104 revizních lékařů, jejich příjem se pohybuje kolem 55 000 korun.

„Revizní lékaři ubývají. Jsou to lidé převážně v důchodovém věku, nebo důchodový věk překračující a řada jich deklaruje, že chtějí svoji činnost ukončit. To ve výhledu není dobrá zpráva, protože revizní lékař nevzniká snadno. Kromě teoretických studijních vědomostí musí mít praktické medicínské zkušenosti, protože posuzuje a rozhoduje ve svém oboru o oprávněnosti úhrad, což je ryze medicínský problém, až výstup z něj je ekonomický. A pochopitelně to vyžaduje kvalifikované lékaře,“ řekl docent Svoboda.

Činnost revizního lékaře je spojena také s rozsáhlou administrativou. „Většina sporů o financování zdravotní péče už neprobíhá jako spor mezi pojištěncem a pojišťovnou. Sporů se účastní advokátní kanceláře, to znamená, že jednání musejí být daleko precizněji připravena, i po formální, právní stránce, to klade nároky na zvýšenou činnost v revizních skupinách a zapojení rovněž i lidí s právnickým vzděláním,“ popsal docent Svoboda.

Na dotaz MT, jaké programy chystá VZP, aby získala nové fundované revizní lékaře, odpověděl generální ředitel ing. Zdeněk Kabátek:

„Chystáme standardní manažerské nástroje, které by měly kolegy motivovat k práci pro VZP, a to po stránce zatraktivnění pozic: budeme nabízet školení, částečné úvazky, spolupráci na dohody, což už dnes z velké části běží. Budeme nabízet práci nejen pro lékaře, ale i pro ostatní profese v revizním týmu, od asistentů s právním vzděláním až po kolegy, kteří budou zajišťovat administrativu, aby revizní lékař byl administrativou co nejméně obtěžován.“

Polepší si vaši zaměstnanci také finančně?

„Budeme chtít kolegům, kteří pracují v útvaru revizních činností, ať jsou to mladí lékaři či odborné kapacity, nabídnout takové podmínky, aby práce byla pro ně zajímavá i po finanční stránce. K 1. červenci jsme přistoupili ke skokovému navýšení platů našich zaměstnanců revizních lékařů a v návaznosti na ekonomické výsledky pojišťovny chceme vytvářet prostor pro další navyšování jejich platů.“

Docent Svoboda doplnil, že peníze jsou důležité, za nejzásadnější ale považuje to, že revizní lékaři budou v naprosté většině zaměstnanci VZP jen na malý smluvní úvazek, jen na určitou malou oblast revizí, a kromě toho budou mít své standardní lékařské povolání.

„Rutinní činnost bychom chtěli převést do elektronických nástrojů, abychom byli schopni tyto agendy zajišťovat formou IT, a chceme využít spolupráce s odborníky, kteří se realizují na špičkovém pracovišti a budou ochotni pro VZP dělat konzultace, posuzovat zvlášť složité případy, budou schopni pracovat na vzdálené pozici pro VZP,“ uvedl ředitel.

Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele

Správní rada projednala kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP k možnosti vyplácení ročních odměn podle zákona o VZP. Kritéria prošla podle profesorky Adámkové rozsáhlou oponenturou v pracovních skupinách. „Byla řada pozměňovacích návrhů, některé prošly, některé ne, nebylo to jednomyslné rozhodnutí, ale většinové. Takže pro rok 2018 jsou přijata kritéria, kde se různé váhy přiřazují různým věcem, které může ředitel ovlivnit,“ řekla profesorka s tím, že kritéria mají řadu aspektů, jako pojistný plán, akvizice pojištěnců, včetně služeb callcentra. Kritéria jsou odstupňovaná a budou veřejně dostupná.

VZP hospodaří lépe, než plánovala

O vývoji hospodaření informoval ředitel Kabátek. „Saldo převyšuje půl miliardu korun deklarovanou zdravotně pojistným plánem, pracujeme se saldem 3,3 miliardy korun. Zůstatek na účtu se blíží sedmi miliardám korun, prostředky jsou na běžném účtu základního fondu a budou využity k úhradám zdravotních služeb v následujícím období,“ řekl. Výdaje jsou na 99,5 procentech zdravotně pojistného plánu. „Při znalosti výsledků k 31. květnu a vývoji obchodního prostředí, ekonomiky, zaměstnanosti a růstu platů, si troufnu predikovat, že na konci roku 2018 budeme mít asi o 3,5 miliardy korun lepší hospodářský výsledek, než byl predikován, a taktéž finanční situace by měla být poměrně stabilní,“ shrnul ředitel.

Piráti jednání správní rady zkritizovali

Po oficiální části brífinku předstoupil před novináře člen správní rady za pojištěnce MUDr. Zdeněk Hřib za Českou pirátskou stranu s prohlášením. Kriticky se vyjádřil ke schváleným kritériím odměňování ředitele VZP. Připomněl, že kritéria jsou jedním ze zásadních nástrojů, kterými správní rada řídí směřování pojišťovny. MUDr. Hřib předložil správní radě několik pozměňovacích návrhů, které směřovaly k tomu, aby se VZP orientovala více na pojištěnce.

„Bohužel, část správní rady VZP nehájí zájmy pojištěnců, ale vlády, ministerstva zdravotnictví, a to tak, že se buďto snaží tvářit, že žádný problém neexistuje, anebo tak, že se snaží sanovat dlouhodobé systémové neschopnosti ministerstva zdravotnictví z peněz pojištěnců VZP. Příkladem budiž situace kolem revizních lékařů. To, že na trhu práce nejsou, je dáno tím, že ministerstvo zdravotnictví nic neudělalo, aby jich bylo víc. Nyní to má sanovat VZP,“ řekl.

Z pozměňovacích návrhů MUDr. Hřiba prošel pouze návrh na měření kvality služeb call centra, naproti tomu podporu nezískaly návrhy, které považuje za mnohem důležitější – jakjo návrh na zvýšení transparence a informovanosti pojištěnců. „Na pracovních skupinách to bylo zamítnuto s tím, že pojištěnci by potom byli příliš informovaní, čímž by se zvyšovaly náklady VZP, což není v zájmu systému,“ řekl MUDr. Hřib.

Neprošel ani jeho návrh, aby část odměny ředitele byla podmíněna tím, že VZP bude mít nulový počet prohraných soudních sporů s pojištěnci, to znamená, že bude poskytovat péči tak, aby k soudním sporům nedocházelo. Stejně tak neprošel jeho požadavek na ulehčení administrativy praktickým lékařům a zubařům. „Navrhoval jsem, aby VZP rozesílala SMS nebo emaily pojištěncům, kteří by měli jít na preventivní prohlídku nebo na přeočkování, podobně jako dnes rozesílá informace o nedoplatcích. Toto bylo zamítnuto, VZP předpokládá, že to mají nadále dělat praktici nebo zubaři. To jde zcela proti deklaracím, že budeme administrativně odlehčovat praktikům a dalším poskytovatelům,“ řekl MUDr. Hřib.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené