Přeskočit na obsah

VZP: Vyčarovat víc praktiků neumíme, ale připlatíme jim za rozšíření služeb

Od 1.května začne bonifikovat Všeobecná zdravotní pojišťovna v novém programu VZP PLUS ty praktické lékaře, kteří denně prodlouží ordinační dobu alespoň o hodinu, v týdnu přinejmenším jednou budou ordinovat do 18:00 a jednou od 7:00, zavedou funkční objednávkový systém pro pacienty, zveřejní na webu VZP své ordinační hodiny a také informaci, že registrují pojištěnce VZP.

Informace o programu získají praktičtí lékaři pro děti a dorost i všeobecní praktičtí lékaři na cca 180 pobočkách VZP a také u svých profesních sdružení. VZP jim nabídne k podpisu úhradový dodatek s podmínkami bonifikace. Novinářům to řekl náměstek ředitele VZP ing. David Šmehlík. „Chceme posílit časovou dostupnost praktických lékařů pro klienty VZP po celém území, případně podpořit sdružené praxe. Poprvé v historii budou praktici bonifikováni za dostupnost,“ uvedl s připomínkou, že v dohodovacím řízení byla na rok 2019 stanovena standardní ordinační doba alespoň 30 hodin týdně rozložených do pěti pracovních dní, alespoň jeden den v týdnu prodloužení do 18:00 a alespoň dva dny v týdnu možnost objednání na pevně stanovenou dobu. Program VZP PLUS tyto podmínky rozšiřuje pro ty praktiky, kteří budou mít zájem a kapacitu. „Otevřeně lékařům říkáme, chceme, abyste zajistili péči o naše pojištěnce, a jsme připraveni za to platit férovou úhradu a ohodnotit náklady, které máte s touto péčí spojeny,“ řekl náměstek.

Zákon umožňuje jedné ordinaci až 12 ordinačních hodin pět dní v týdnu, což pro jednoho lékaře není zvládnutelné. Personální situace neumožňuje navýšit počty praktiků v ambulancích. „Nemáme v rezervě dalších 5000 praktických lékařů, kteří by mohli nastoupit, nicméně myslíme si, že něco se pro zvýšení dostupnosti dělat dá. Přidat hodinu denně a plnit roli, kterou v systému plnit mají, to možné je, a my říkáme, že jsme připraveni praktické lékaře za to bonifikovat,“ řekl náměstek. „Děláme, co je v našich silách. Vyčarovat víc praktiků neumíme, ale můžeme ty stávající motivovat k tomu, aby přidali nějakou hodinu, čímž se reálně zvýší dostupnost, i když nepřibude doktorů. Jeden doktor udělá víc práce, protože bude ordinovat déle,“ řekl mluvčí VZP Mgr. Oldřich Tichý.

 

Bonifikace je odstupňovaná

Pokud se rozšíří ordinační doba o jednu hodinu denně na 35 hodin týdně, tak při jednom lékaři je navýšení základní kapitační sazby pro všeobecného praktika pět procent a pro praktického lékaře pro děti a dorost šest procent, při rozšíření ordinační doby o dvě hodiny denně na 40 hodin týdně je navýšení při jednom lékaři deset a 11 procent, při rozšíření o čtyři hodiny denně na 50 hodin týdně je při dvou lékařích navýšení 15 a 16 procent a při rozšíření o šest hodin denně na 60 hodin týdně je při dvou lékařích navýšení 20 a 21 procent. Vychází se ze základní kapitační sazby stanovené vyhláškou MZČR 201/2018 Sb. na 56 korun.

 

Zdroj: VZP

 

Bonifikace bude také za nově zaregistrované pojištěnce. Poskytovatel získá za každého 200 korun, jestliže pojištěnec nebyl v jeho pravidelné péči v letech 2017, 2018 a 2019. Na tyto pojištěnce vykáže výkon Komplexní vyšetření praktickým lékařem.

„Start programu VZP PLUS předpokládáme od 1. května 2019. Bonifikaci nabídneme všem smluvním poskytovatelům, což je 5304 pracovišť všeobecných praktických lékařů a 2039 pracovišť praktických lékařů pro děti a dorost. Očekávám zájem 40 procent z nich, přičemž podmínku více než 30 ordinačních hodin týdně už teď splňuje 20 procent poskytovatelů, “ uvedl náměstek.

Náklady pro letošní rok jsou kalkulovány na 250 milionů korun, kalkulace vychází z počtu praktiků a jejich ordinačních dob, částka se skládá z navýšení kapitace za širší ordinační dobu a z části výkonové.

Náměstek ujistil, že i kdyby se k programu připojili všichni praktici, VZP prostředky na bonifikaci pro všechny bude mít. Díky rozšíření ordinační doby, které mohou praktici využít podle svého uvážení na prevenci, očkování nebo například na péči o diabetiky, hypertoniky či dispenzarizaci onkologických pacientů, ušetří VZP v „dražších“ segmentech. Stejně tak díky širší ordinační době by pacienti s běžnými zdravotními problémy neměli už zaplňovat akutní příjmy nemocnic, kde za péči musí platit VZP víc. „Chceme, aby praktičtí lékaři hráli aktivní roli v systému, chceme posilování jejich kompetencí. Nebude to o gatekeepingu, že by pacienty nepustili dál ke specialistům a do nemocnic, ale měli by je systémem provést, aby se pacienti, kteří to potřebují, dostali velmi rychle k onkologovi, diabetologovi, do kardiocentra atd. Problémy, které lze řešit u praktického lékaře, by měl zvládnout praktický lékař a nezatěžovat specializovanou síť,“ řekl náměstek.

Bonifikace je i za možnost objednávání na konkrétní dobu. Než se všechny praxe vybaví na elektronický objednávkový systém, akceptuje VZP telefonické nebo mailové objednávání. Možnost objednávání na konkrétní dobu bude VZP namátkově kontrolovat např. tzv. mystery callem, spoléhá také na to, že o případných nedostatcích ji budou informovat pacienti. Ojedinělý výpadek v možnosti objednávání vyřeší domluvou nebo vysvětlením, opakované a dlouhodobé nedodržování této podmínky vypovězením smlouvy. „Směřujeme k elektronickému objednávkovému systému, chceme ovlivnit lékaře, aby si funkční objednávkové systémy vytvořili, dostanou za to bonifikaci. Jednáme s několika společnostmi, které nám systémy ukazují, i praktičtí lékaři mají různé softwary. Směřujeme k tomu, aby se propojil objednávkový systém praktiků s možností, že přímo objednají svého pacienta k ambulantnímu specialistovi na konkrétní termín,“ popsal náměstek.

„Co je klíčové, chceme zveřejňovat ordinační hodiny na webu VZP. Pro naše pojištěnce to bude garantovaná informace, kdy jejich praktický lékař je dostupný. Všechny změny ordinační doby budou muset lékaři průběžně VZP hlásit,“ řekl náměstek. Podmínkou bonifikace je i zveřejnění informace na webu VZP, že lékař registruje pojištěnce VZP.

Program VZP PLUS posiluje také podporu poskytovatelů v lokalitách s omezenou dostupností, kde kapitace už byla navýšena o 30 procent. VZP tak doplnila dotační program ministerstva zdravotnictví na zřizování nových praxí v odlehlých oblastech. „Ministerstvo dává dotaci na vznik ambulance a my z logické pozice plátce zajišťujícího místní a časovou dostupnost přicházíme s částkou úhradovou, která je v těchto oblastech bonifikována,“ řekl náměstek s tím, že podporu v lokalitách s omezenou dostupností chce VZP využívat mnohem víc než dosud.

Pro dětské praktiky pak program počítá i s řešením péče o pojištěnce se specifickými potřebami, konkrétně o pojištěnce s poruchou autistického spektra, kteří dosáhli 19 let věku a psychicky by nezvládli přeregistraci k praktikovi pro dospělé, takže by se mohl jejich zdravotní stav zhoršit. Pro tyto klienty nebude stanovena pevná věková hranice, přeregistrují se, až toho budou schopni, tedy například v 25 letech či později. Změkčení tvrdosti zákona umožní individuální přístup k těmto pacientům. Finančně budou podpořeni dětští praktici, kteří budou ochotni a odborně schopni si ponechat po přechodnou dobu tyto pacienty v pravidelné péči. Za zvýšenou časovou náročnost klinického vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra dostanou roční paušální bonifikaci 5 000 korun a nově jim bude zaveden dispenzarizační kód 100 korun v souvislosti s klinickým vyšetřením, přičemž bonifikovaný výkon není frekvenčně omezen. Nový kód poskytne VZP ostatním zdravotním pojišťovnám.

 

Praktici: Je to krok správným směrem

„Za program VZP PLUS děkuji, vnímám ho jako velmi pozitivní krok správným směrem ke zvýšení časové dostupnosti péče praktiků. Oceňuji, že největší zdravotní pojišťovna má zájem o zlepšení péče poskytované praktickými lékaři, a to jak ve smyslu kvalitativním, tak i kvantitativním,“ řekl předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka. Zdůraznil historickou ojedinělost programu, poprvé lékaři od VZP slyší nabídku bonifikace za větší výkon a větší časovou dostupnost. „Dlouhodobě to odpovídá politice Sdružení praktických lékařů. V řadě minulých vyjednávání jsme se zaměřovali na to, aby navýšení získávaly především praxe, které poskytují lepší péči a větší rozsah ordinačních hodin,“ řekl dr. Šonka. Předpokládá, že program bude nabíhat postupně, ne všichni lékaři budou hned mít personální možnosti ordinační dobu rozšířit. Budou muset praxe posílit personálně a upravit management své praxe tak, aby kritéria splnili.

 

VZP vychází v nabídce z reálných dat o dostupnosti

„Víme, že v řadě oblastí mají naši klienti problém, aby při standardních ordinačních hodinách praktického lékaře navštívili. To nese efekty, že se obracejí na nemocnice, končí na pohotovostech nebo urgentních příjmech, a to je něco, co zdravotní systém finančně zatěžuje,“ doplnil náměstek Šmehlík k důvodům bonifikace za rozšíření služeb praktiků pro klienty VZP. VZP má na svém webu mapku místní dostupnosti praktických lékařů. Následně chce podrobně znát nejen rozložení praxí v daném regionu, ale i jejich reálnou dostupnost. „Praktičtí lékaři nám začali referovat na základě dlouhodobé spolupráce, zda registrují nebo neregistrují naše pojištěnce. Současně máme administrativní data o poskytovaných kapitačních platbách a výkonech, tedy v podstatě o potřebě zdravotní péče. Pokud tyto údaje propojíme, dokážeme modelovat, ve kterých spádových oblastech máme zvýšenou potřebu zdravotní péče, a současně ve vazbě na kapacity, na fyzické lékaře, kteří ji poskytují, zda jsou schopni péči zvládnout. Když vidíme, že lékař přestává registrovat, chceme, aby přidal ordinační dobu,“ řekl náměstek.

VZP řeší dostupnost také v tzv. odlehlých regionech. Zhoršená dostupnost péče nemusí být jen v horských oblastech, ale například i na některých místech středních Čech. „Máme seznam oblastí, v současné době se kryje s oblastmi, kde souhlasíme s tím, aby byl umožněn vznik nového místa, kam i směřují dotace ministerstva, a v rámci šestipilířového systému tvoříme síť. V oblastech s omezenou dostupností nabízíme uzavření kontraktu, a tam budeme směřovat těch 30 procent bonifikace,“ popsal náměstek s tím, že situace v dostupnosti zatím není urgentní. „Problémy ale už jsou a my je chceme preventovat. Ve chvíli, kdy ordinace praktika zanikne, je už pozdě něco řešit. Chceme předejít tomu, aby se narušila kontinuita péče,“ řekl náměstek.

 

Jak nasmlouvat dodatek o bonifikaci?

Dodatky budou s praktickými lékaři podepisovat regionální pobočky, kde lékaři budou také nahlašovat své ordinační hodiny. Aktuálně začíná VZP komunikovat o nové nabídce prostřednictvím svých poboček. Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost o ní informují své členy. Měsíc do květnového startu dává podle náměstka Šmehlíka časový prostor smluvní záležitosti zadministrovat, administrativně technicky zajistit oběh dokumentů a informovanost praktiků. „Počítáme s tím, že na začátku se přihlásí ti nejaktivnější, nejprogresivnější, a že proběhnou debaty na úrovni okresních sdružení, kde zapojení lékaři sdělí své zkušenosti s programem,“ řekl náměstek. Jakým způsobem využije lékař ordinační hodiny navíc, je na jeho rozhodnutí. Může očkovat, věnovat se chronickým pacientům, screeningu. „My jsme definovali časový slot pro tyto jiné úkoly, jiné role. Řada lékařů je nyní přetížena a abychom vůbec mohli začít mluvit o jejich nových rolích, musíme vytvořit časový prostor, aby měli možnost se svým novým rolím reálně věnovat,“ řekl náměstek.

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené