Přeskočit na obsah

VZP vymohla loni soudně náhradu škody téměř 334 milionů

Největší počet sporů vede VZP o náhradu škody vůči třetí osobě – za rok 2017 evidovala 19 852 hlášení o škodě na zdraví způsobené třetí osobou pojištěnci VZP (podle paragrafu 55 Zákona o veřejném zdravotním pojištění), vydala 13 828 výzev k úhradě a vymohla 333,76 milionů korun, řekl novinářům po jednání správní rady její místopředseda docent MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

„Ve věci vymáhání náhrady škody podle paragrafu 55 probíhá aktuálně 8 119 výkonů rozhodnutí či exekucí v celkové finanční výši 225,02 milionu korun,“ uvedl. Sporů o finanční plnění vyjma náhrad podle paragrafu 55 je 16, žalovaná částka (pohledávka VZP) činí 15,4 milionu korun. Sporů o náhradu škody podle téhož paragrafu je 584, pohledávka VZP činí 64,4 milionu korun. Počty nově zahájených sporů, kde je VZP stranou žalovanou, za posledních 15 let stouply, z osmi za období 2003 až 2011 na loňských 19. Letos jsou podány na VZP zatím dvě žaloby.

„Zajímali jsme se o aktuální soudní spory, které VZP vede, ať jako strana žalující nebo žalovaná. Správní rada chce mít přehled zejména o větších sporech, protože musíme hlídat peníze daňových poplatníků a také určitou filozofii dalšího jednání VZP,“ vysvětlila předsedkyně správní rady profesorka MUDr. Věra Adámková, CSc.

„Dohodli jsme se na správní radě, že budeme tuto otázku nadále sledovat. Myslíme si, že VZP na jednu stranu musí hradit to, když se dopustí chyby, na druhou stranu si nemůže v žádném případě dovolit, aby platila něco, na co někdo nárok nemá,“ doplnil docent Svoboda.

Na dotaz Medical Tribune, čeho se spory nejčastěji týkají a jaká je v nich úspěšnost VZP, uvedl ředitel ing. Zdeněk Kabátek, že nejčastěji jde o regrese, vymáhání nákladů spojených se zdravotní péčí poskytnuté kvůli zavinění třetí osoby. “Klasickým případem jsou autonehody, kde je jasně stanoven viník, nebo jsou to nedbalostní záležitosti, kdy například při zanedbání péče o svěřené dítě dojde k úrazu, který vyvolá náklady v souvislosti se zdravotními službami pro našeho klienta,“ uvedl ředitel.

„Co se týká úspěšnosti v případech regresu, tam kde žalujeme, což už je vyšší stupeň, protože kde je to možné, dohodneme se mimosoudně a viník škodu uhradí, ale v případě sporu podáváme žalobu, tam úspěšnost je řádově nad 50 procent,“ řekl ředitel.

Co se týká dříve zmíněných chyb VZP, ředitel by je podle svých slov nenazýval chybami. „Je to často spor o výklad úhradové vyhlášky, úhradového mechanismu, kdy je možný rozdílný pohled na regulační mechanismy uvedené ve vyhlášce. Pokud je z naší strany, a zdůrazňuji, že se vždy snažíme najít řešení sporu o výklad, který je řekněme neurčitý, a máme pocit, že tam je možno více výkladů, tak se vždy snažíme, aby peníze, které jdou za naším klientem, VZP uhradila. Kde ten titul neexistuje a máme jistotu, že náš názor na úhradový mechanismus je správný a právně uznatelný, tam dochází ke sporům. Je to většinou žaloba o úhradu zdravotních služeb ze strany poskytovatelů zdravotních služeb. Pak jsou tam spory s klienty, kdy situace je komplikovanější – jedná se většinou o spory, které vedou za úhradou zdravotních služeb mimo území ČR, kdy klient se nároku domáhá, i když VZP má v rukou argumenty, že je schopna zajistit zdravotní péče na území ČR,“ shrnul ředitel.

Odměny ředitele Kabátka se na program tentokrát nedostaly

VZP měla původně na programu hodnotící kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP na rok 2018, jejich projednání ale o měsíc odložila. „Jedná se o to, že výroční zprávu za rok 2017 budeme mít k dispozici teprve na dubnovém zasedání čili bylo to rozhodnuto tak, že pokračování tohoto bodu bude až na dubnovém zasedání, abychom měli k dispozici výroční zprávu, a mohli se tak lépe rozhodnout,“ uvedla profesorka Adámková.

Finanční situace VZP k 28. únoru 2018

„Konečný zůstatek běžného účtu základního fondu je šest miliard korun, což je vynikající číslo, nejsou žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb. Rezervní fond je naplněn v plné výši 2,3 miliardy korun,“ uvedl místopředseda správní rady MUDr. Jiří Běhounek.

Výsledek hospodaření za první dva měsíce roku je proti zdravotně pojistnému plánu lepší o 1,1 miliardy korun, činí 1,8 miliardy, celkový výsledek za rok 2018 předpokládá zdravotně pojistný plán ve výši 2,9 miliardy korun. Příjmy jsou 30,5 miliardy korun, z toho výběr pojistného 20,9 miliardy, z přerozdělení 9,3 miliardy a ostatní 0,3 miliardy korun.

„Výběr pojistného po přerozdělení za leden až únor 2018 ve srovnání se zdravotně pojistným plánem činí 17,1 procenta, ve stejném období roku 2017 byl tento podíl 16,5 procenta. Očekávané celkové čerpání základního fondu zdravotního pojištění činí 27,6 miliardy korun, příděly do fondů jednu miliardu a ostatní 0,1 miliardu korun. Čerpání z Provozního fondu je 487,1 milionu korun a z Fondu prevence 40,2 milionu korun,“ upřesnil dr. Běhounek.

Celkově předpokládá zdravotně pojistný plán VZP na rok 2018 vydat na zdravotní péči cca 172 miliardy korun.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

3. 10. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…