Přeskočit na obsah

Vzpomínka na prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., FESC

 

Dne 29. dubna 2020 zemřel jen pár dnů před svými nedožitými 89. narozeninami pan prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC, legenda naší dětské kardiologie. V nekrolozích v odborných medicínských časopisech byly vzpomenuty jeho mnohé zásluhy. Připomeňme stručně alespoň ty nejdůležitější. Prof. Milan Šamánek založil v roce 1977 Dětské kardiocentrum ve FN v Praze‑Motole jako první centralizované pracoviště v České republice, specializované na diagnostiku a léčbu vrozených srdečních vad – a až do roku 1993 stál v jeho čele. Během těch let z něj vzniklo jedno z nejlepších dětských kardiologických pracovišť nejenom Evropy, ale celého světa. Žáci prof. Šamánka dnes šíří slávu české dětské kardiologie i v mnoha dalších zemích. Dalším významným počinem prof. Šamánka bylo prosazení a zavedení celoplošného prenatálního screeningu vrozených srdečních vad v roce 1986, ve stejné době jako ve Francii a Velké Británii. Spolupodílel se také na vytvoření českého názvosloví vrozených srdečních vad, které bylo kompatibilní s názvoslovím mezinárodním.

Počet publikovaných odborných prací se pohybuje kolem 700 včetně mnoha článků v renomovaných mezinárodních časopisech. Řada z nich, zejména pak ty, které se týkají epidemiologie vrozených srdečních vad, jsou citovány dodnes. Prof. Milan Šamánek byl za své zásluhy a přínos českému zdravotnictví mnohokráte vyznamenán. Je mimo jiné nositelem nejvyššího ocenění České kardiologické společnosti – Zlaté medaile prof. Libenského. V roce 2010 obdržel z rukou prezidenta ČR státní vyznamenání – medaili Za zásluhy I. stupně. Připomeňme i některá méně známá zahraniční ocenění. Kromě čestných členství v několika zahraničních odborných společnostech jej v roce 1992 prestižní britská organizace International Biographical Center v Cambridge zvolila Mužem roku. V roce 1999 získal evropskou cenu Edgar Mannheimer Memorial Lecture, což je nejvyšší ocenění světové organizace dětských kardiologů.

Poté, co předal vedení Dětského kardiocentra v Motole svému nástupci, začal se prof. Šamánek intenzivně věnovat prevenci ischemické choroby srdeční v dětském věku. Toto téma se také stalo náplní každoročních setkání dětských kardiologů v Poděbradech. Těmto setkáním, na která se všichni zúčastnění velmi těšili pro mimořádně přátelskou atmosféru, neřekl nikdo jinak než familiárně „Šamánkovy Poděbrady“. Letos tradičně v polovině ledna se uskutečnil již 33. ročník. Bohužel, nemoc již prof. Šamánkovi nedovolila zúčastnit se osobně, přesto poslal alespoň zdravici v podobě videonahrávky.

Kromě mnoha jiných aktivit stál prof. Milan Šamánek v roce 1997 také u zrodu projektu „Dopisy vašemu srdci“, který byl určen pacientům s kardiovaskulárními chorobami. Při přípravě těchto „Dopisů“ se pod vedením prof. Šamánka zformovala skupina renomovaných odborníků v kardiologii, diabetologii a dalších oborech. To vedlo ke vzniku dalšího projektu, časopisu „Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi“, který vycházel v letech 1999–2005 čtyřikrát ročně a byl distribuován více než 6 000 lékařů v celé republice. V roce 2005 pak změnil časopis svůj název na „Kardiologie v primární péči“ a jeho sponzorem se stala farmaceutická společnost Zentiva. A konečně v roce 2009 převzala štafetu farmaceutická společnost Teva, která se stala sponzorem časopisu pod názvem „Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře“. Co se neměnilo a zůstávalo trvale, bylo složení redakční rady, které až do roku 2009 předsedal jako šéfredaktor prof. Milan Šamánek. I poté, co se po transplantaci srdce funkce šéfredaktora vzdal, zůstával i nadále platným a velmi aktivním členem redakční rady, který přísně dohlížel na odbornou a technickou kvalitu časopisu. Milanu Šamánkovi mimo jiné vděčíme za seriál článků o víně a jeho zdravotních, ale i kulturních a společenských konsekvencích, které byly mezi čtenáři velmi oblíbené a dočkaly se souborného vydání v podobě speciálu „O víně“.

Při budoucích schůzích redakční rady časopisu „Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře“ zůstane, bohužel, židle Milana Šamánka již prázdná. Všichni na něho budeme s láskou vzpomínat jako na dobrého člověka a mimořádného kamaráda.

Redakční rada časopisu
„Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře“,    
Nakladatelství Medical Tribune CZ

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené