Přeskočit na obsah

Z podnětu ČLnK smějí psát lékaři na eRecept jen obchodované léky

Česká lékárnická komora nesouhlasila s povinností eReceptu, dokud není plně funkční. Nyní spolupracuje na vylepšování systému, aby povinné eRecepty přinášely očekávaný užitek. Položili jsme několik otázek prezidentovi ČLnK PharmDr. Lubomíru Chudobovi. 

  • Monitoruje ČLnK zkušenosti lékárníků s eRecepty a zohlednilo ministerstvo některé z připomínek, které jste předložili?

 

Především, my jsme za komoru trvali na tom, aby v letošním roce byl eRecept nepovinný, a to z důvodu, že to nebylo dodělané. Na přelomu roku jsme dali zhruba 35 připomínek, některé z nich se dají během roku implementovat, udělat opravy v softwaru centrálního úložiště, u některých bude zapracování trvat o něco déle. Nicméně naše představa cílového stavu, který by měl být u elektronického receptu, včetně lékového záznamu pacienta, je odlišná od současného stavu. 

  • Co se tedy zatím podařilo?

 

Například současná změna spuštěná 8. června, úprava v centrálním úložišti ze strany SÚKL, je to, co jsme navrhovali – lékař bude moci předepsat pouze lék, který skutečně existuje, je v ČR obchodován, je zaregistrován. My jsme se setkávali s tím, že lékaři psali názvy neobchodovaných léků, které pojišťovny nehradily. Teď tedy bude muset lékař psát podle kódu, který de iure je registrován, obchodován v ČR, což část nedorozumění odstraní.

Druhá věc, na kterou jsme od začátku upozorňovali, byť to na první pohled vypadá jako drobnost: systém umožňoval lékaři ke každému léku přiřadit tzv. druhou zvýšenou úhradu. Ta je přitom pouze u několika léků a má opodstatnění, když specialista rozhodne, že pacient si zaslouží na základě splněných podmínek, aby měl úhradu vyšší, pak je tento symbol potřeba. Nicméně my jsme se dostávali opakovaně do situací, že lékaři z neznalosti nebo z nějaké chyby zatrhávali u jakéhokoli léku tento příznak, což vedlo k tomu, že my jsme v lékárně sice mohli lék vydat, ale zdravotní pojišťovna nám ho neproplatila.

Jsou to na první pohled jednotlivosti, které nám ale práci neskutečně ztěžují, prodlužují, ta administrativa je úplně zbytečná. Právě tyto věci jsme chtěli mít odchytané od začátku, abychom se nedostávali do problémů. 

  • Na co konkrétně si lékárníci nejvíc stěžují?

 

Kolegové lékárníci si velmi stěžují na zasílání identifikátoru formou SMS zpráv, protože často je pacient pořádně nepřečte. Dokonce mi volala jedna kolegyně, že pacient téměř hluchoněmý se snažil po telefonu číslo nadiktovat, aby mu lék připravili. To prostě jsou situace, kdy by ministerstvo občanům mělo vysvětlit, k čemu forma SMS slouží. My jsme od počátku navrhovali, aby SMS byl jen záložní zdroj, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Další věc, kterou jsme navrhovali a nebyla nakonec do vyhlášky zahrnuta, aby průvodka měla jasnou definici, byly tam povinné údaje, jak má vypadat. Kolegyně ze státní nemocniční lékárny mi poslala recepty, které dostávají – lékaři se snaží využívat staré formuláře na průvodku, a když se vytiskne čárový kód, zasahuje až do linek na formuláři, to v lékárně nikdo nepřečte. Jsou to zbytečná nedorozumění, kterým jsme chtěli předejít a která prodlužují činnost v lékárně o minuty i desítky minut. 

  • Jak hodnotíte spolupráci s ministerstvem?

 

Jsem na jednu stranu rád, že ministerstvo akceptovalo naše připomínky a slibuje, že postupně je bude implementovat. Na druhé straně, pokud by to bylo od počátku, jak jsme v řadě případů navrhovali, tak jsme se problémů mohli vyvarovat a v lékárnách by nedocházelo k tolika nedorozuměním.

Takže my budeme nadále aktivní v pracovních skupinách na ministerstvu, k elektronické preskripci i k lékovému záznamu, který je nyní v připomínkovém řízení v rámci zákona o léčivech. Dali jsme řadu připomínek, ne vše je vypořádáno, čekáme, jak proběhne druhé kolo připomínkování, vnější připomínky, a pak se budeme obracet na jednotlivé poslance, protože si myslíme, že je potřeba některé věci u lékového záznamu nastavit trochu jinak. 

  • Co soudíte o osvětových seminářích k eReceptu?

 

Iniciativa ministerstva a SÚKL s pořádáním seminářů v krajích je dobrá. Účast je možná menší, než by mohla být – ovlivňuje ji to, že semináře se konají v časných odpoledních hodinách. Nevím, jak mají lékárníci a lékaři čas se z práce uvolňovat. My nadále na komoře shromažďujeme podněty a vyjádření lékárníků k této problematice a snažíme se je ministerstvu předávat. Doufám, že se nebude opakovat dřívější chyba, kdy bylo ministerstvo hluché ke všem připomínkám, a že systém bude s podporou ministra průběžně kultivován tak, aby to mělo smysl nejen pro nás, ale i pro pacienty.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené