Přeskočit na obsah

Za návštěvní službu dostane lékař 30 korun čistého

Návštěvní služba u dětí je realizována z jiných důvodů než u dospělých. U dětí je nejčastěji prováděna při tzv. záchytu novorozence po propuštění z porodnice do domácího prostředí. V tom případě se jedná o preventivní návštěvu, která má za cíl seznámení rodičů s péčí o dítě, registrujícího lékaře s rodinným prostředím, zodpovězení otázek rodičů apod. Druhou kategorií jsou tzv. kurativní návštěvy, tzn. výjezd lékaře za nemocným dítětem. Těchto návštěv v posledních letech výrazně ubylo. Důvodů tohoto poklesu můžeme najít několik. Maximum domácností má v dnešní době auto, kterým je schopna dítě dopravit z domova k lékaři. Na vesnicích je automobil téměř nutností. Také většina matek vlastní řidičský průkaz a auto umí dobře ovládat. Návštěvní služba je ve valné většině případů vykonávána až v odpoledních či podvečerních hodinách po běžné ordinaci, takže rodiče musejí čekat, až lékař dojede a dítě vyšetří, v případě potřeby vyzvednutí léků může tento časový faktor mít za následek obtížnou dostupnost lékárenské služby. Z hlediska lékaře je často kurativní návštěvní služba improvizací při stanovení diagnózy a nasazení akutní léčby, protože v domácím prostředí nejsou k dispozici dnes již ve většině ordinací PLDD používané rychlé diagnostické metody, jako je např. stanovení CRP, přístrojové vyšetření moče, vyšetření Streptestem apod. Je proto nutno vnímat kurativní návštěvu lékaře v domácnosti často jen jako provizorní řešení akutního stavu. U dospělé generace, zejména seniorů, je návštěvní služba využívána převážně k péči o pacienty chronicky nemocné a imobilní. Ale i PLDD může mít v péči takto chronicky nemocné imobilní dětské pacienty.

Co se týká frekvence žádostí o návštěvní službu, je jiná ve městech a ve venkovském prostředí, ale i zde se rozdíly stírají právě s ohledem na vybavenost domácností dopravním prostředkem. Po vyšetření v ordinaci si pak také rovnou pacient/rodič většinou vyzvedne doporučené léky v lékárně, která bývá spíše ve „střediskových“ obcích v místě působiště lékaře.

Pro lékaře je návštěvní služba časově náročná. Pro srovnání: v ordinaci je schopen ošetřit za stejnou dobu, jako je trvání návštěvy v domácnosti u jednoho pacienta, několikanásobně větší počet pacientů a s větší kvalitou. To je důležitý faktor zejména v lokalitách, kde je dnes nedostatek lékařů, kteří mají velký průchod pacientů ordinací.

Návštěvní služba je zdravotně pojištěným osobám hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ekonomicky i časově je tato činnost pro poskytovatele zdravotních služeb nerentabilní. Návštěvní služba je ohodnocena 60 body, což představuje při současné hodnotě bodu odměnu 54 Kč před zdaněním, tedy cca 30 Kč čistého. Jestliže jeden výjezd s vyšetřením, ošetřením a cestou trvá cca jednu hodinu (někdy i déle), pak tato odměna je hluboko pod cenami dopravy u jiných profesí. Pacient, resp. zákonný zástupce by neměl návštěvní služby lékaře zneužívat. Je indikována jen z důvodů zdravotních, a nikoli sociálních či z důvodu pohodlnosti pro pacienta či zákonného zástupce. Návštěva lékaře by neměla být požadována při banálních typech onemocnění či ihned při prvním nástupu nezávažných příznaků (např. zvýšená teplota, rýma, kašel…), maximum těchto symptomů by měl pacient či rodič umět zvládnout a dle vývoje v případě potřeby pak navštívit ordinaci. Případy, kdy rodič žádá návštěvu lékaře, protože „dítě se nemůže hnout z postele“, a při příjezdu samo dítě „s vysokou horečkou“ přijde lékaři otevřít dveře, zatímco rodiče sedí s kávou a cigaretou u televize, nejsou výjimkou.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené