Přeskočit na obsah

Za systém ošetřovatelské dokumentace byla liberecká nemocnice oceněna

Krajská nemocnice Liberec (KNL) byla za svůj systém ošetřovatelské dokumentace a nastaveného procesu ošetřovatelství oceněna v soutěži Bezpečná nemocnice.V ošetřovatelské dokumentaci se liberecká nemocnice, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení, potýkala s velkým počtem ošetřovatelských formulářů. Značná část předdefinovaných ošetřovatelských diagnóz nebyla srozumitelná a výtěžnost zapsaných dat byla minimální. Projekt „Naše sestra“ se proto zaměřil na vytvoření nové ošetřovatelské dokumentace s cílem omezit administrativní zátěž zdravotníků.

„V rámci projektu aktualizace ošetřovatelské dokumentace vznikl zcela nový a republikově ojedinělý koncept dokumentování ošetřovatelské péče, který je podpořen jasnými interními předpisy. Ošetřovatelský proces je logicky propojen s vedením zdravotnické dokumentace, přičemž jsou nastavena pravidla, podle kterých je tento postup v KNL realizován. Ocenění našeho projektu je pro mě zpětnou vazbou, že aktualizovanou dokumentací byl nastaven optimální směr i z pohledu osob, které udávají celorepublikové i legislativní postupy v ošetřovatelství,“ řekla Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KNL.

Současný postup nastavil logičnost, jednoduchost a snížil administrativní zátěž sester. Každý krok k minimalizaci úkonů, jež primárně neznamenají bezprostřední fyzickou péči o pacienty, je pro personál krokem důležitým, který mu dokáže v praxi ulehčit.

„Do jisté míry je omylem si myslet, že bezpečí pacientů zajistí papírová dokumentace. Jsou to sestry, které se starají o pacienty a které papírování nesmí přetěžovat. Zjednodušení dokumentace směřovalo k tomu, aby čas, který věnují skutečné péči o pacienta, a evidování toho, jak se o něj starají, byly ve správném poměru ve prospěch pacienta,“ shrnula PhDr. Eva Nesládková, MBA, manažerka kvality KNL za projektový tým „Naše sestra“.Motiv a cíl změny

 

  • Snížení administrativní zátěže personálu

 

 

  • Monitorovat jen informace nutné k zajištění bezpečné zdravotní péče

 

 

  • V dokumentování péče vytvořit „přátelské“ prostředí

 

 

  • Dodržení legislativních a akreditačních parametrů

 Návrhy a realizace

 

  • Tvorba návrhu 9/2016–12/2016

 

 

  • Cca 15 verzí

 

 

  • Týdenní schůzky pracovního týmu

 

 

  • Denní aktualizace a zapracovávání připomínek

 

 

  • Pilotní verze 2/2017

 

 

  • Implementace dokončena 3. Q 2017


 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…