Přeskočit na obsah

Za systém ošetřovatelské dokumentace byla liberecká nemocnice oceněna

Krajská nemocnice Liberec (KNL) byla za svůj systém ošetřovatelské dokumentace a nastaveného procesu ošetřovatelství oceněna v soutěži Bezpečná nemocnice.V ošetřovatelské dokumentaci se liberecká nemocnice, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení, potýkala s velkým počtem ošetřovatelských formulářů. Značná část předdefinovaných ošetřovatelských diagnóz nebyla srozumitelná a výtěžnost zapsaných dat byla minimální. Projekt „Naše sestra“ se proto zaměřil na vytvoření nové ošetřovatelské dokumentace s cílem omezit administrativní zátěž zdravotníků.

„V rámci projektu aktualizace ošetřovatelské dokumentace vznikl zcela nový a republikově ojedinělý koncept dokumentování ošetřovatelské péče, který je podpořen jasnými interními předpisy. Ošetřovatelský proces je logicky propojen s vedením zdravotnické dokumentace, přičemž jsou nastavena pravidla, podle kterých je tento postup v KNL realizován. Ocenění našeho projektu je pro mě zpětnou vazbou, že aktualizovanou dokumentací byl nastaven optimální směr i z pohledu osob, které udávají celorepublikové i legislativní postupy v ošetřovatelství,“ řekla Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KNL.

Současný postup nastavil logičnost, jednoduchost a snížil administrativní zátěž sester. Každý krok k minimalizaci úkonů, jež primárně neznamenají bezprostřední fyzickou péči o pacienty, je pro personál krokem důležitým, který mu dokáže v praxi ulehčit.

„Do jisté míry je omylem si myslet, že bezpečí pacientů zajistí papírová dokumentace. Jsou to sestry, které se starají o pacienty a které papírování nesmí přetěžovat. Zjednodušení dokumentace směřovalo k tomu, aby čas, který věnují skutečné péči o pacienta, a evidování toho, jak se o něj starají, byly ve správném poměru ve prospěch pacienta,“ shrnula PhDr. Eva Nesládková, MBA, manažerka kvality KNL za projektový tým „Naše sestra“.Motiv a cíl změny

 

  • Snížení administrativní zátěže personálu

 

 

  • Monitorovat jen informace nutné k zajištění bezpečné zdravotní péče

 

 

  • V dokumentování péče vytvořit „přátelské“ prostředí

 

 

  • Dodržení legislativních a akreditačních parametrů

 Návrhy a realizace

 

  • Tvorba návrhu 9/2016–12/2016

 

 

  • Cca 15 verzí

 

 

  • Týdenní schůzky pracovního týmu

 

 

  • Denní aktualizace a zapracovávání připomínek

 

 

  • Pilotní verze 2/2017

 

 

  • Implementace dokončena 3. Q 2017


 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené