Přeskočit na obsah

Za vakcinací do Fakultní nemocnice v Motole

Bez názvu
Foto: M. Bidíncký

Problematika infekčních nemocí se v posledních několika letech dostává stále více do popředí medicínské, ale i veřejné sféry zájmu. „Nejen složitá covidová pandemie, ale nové nebo znovuobjevující se infekce, narůstající rezistence bakterií na antibiotika, stále častější turistické i pracovní cesty do exotických oblastí anebo odmítání očkování jsou hlavními důvody, proč infekční lékařství neustále nabývá na svém významu,“ říká MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. V rámci této kliniky vzniklo počátkem roku 2023 Očkovací centrum, které v rozhovoru přiblížila MUDr. Veronika Jegorová.

  • Můžete představit nově vzniklé Očkovací centrum?

V letošním roce došlo k transformaci covidového očkovacího centra ve FN Motol a k jeho sloučení s Očkovacím centrem Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Naším cílem je rozšířit poskytovanou péči ve FN Motol nejen ve smyslu cestovní medicíny, ale poskytnout komplexní péči o rizikové, imunosuprimované a chronicky nemocné pacienty.

Centrum má krátké objednací doby, termíny jsme schopni téměř vždy nabídnout nejpozději do týdne, což zejména pro cestovatele bývá někdy důležité. K dispozici jsou termíny i v odpoledních hodinách a o víkendech. Objednání je možné jak telefonicky, tak přes online systém. Zároveň jsme přizpůsobeni i na tzv. walk‑in režim, kdy je ve většině případů možné vyhovět přání klienta i bez objednání. V průběhu roku se snažíme přizpůsobit se aktuální situaci a potřebám klientů, například nyní před zimní sezonou máme posílené ambulance právě pro walk‑in režim k očkování proti chřipce a covidu‑19.

Pacienti z rizikových skupin se dále mohou objednat do specializované ambulance, kde je péče o ně vedena přímo odborníkem na konkrétní problematiku. V současné době však nenabízíme péči o pacienty s udávanou reakcí po očkování či pro děti s rozloženým vakcinačním schématem.

  • Co vaše pracoviště nabízí svým klientům?

V nabídce máme víceméně veškeré dostupné očkovací látky, včetně očkování proti covidu‑19, mpox nebo novinek, jako je například vakcína proti horečce dengue či RSV. Při cestovním poradenství vycházejí všichni naši lékaři z kvalitních a ověřených zdrojů poskytovaných například americkými Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nebo německým Centrum für Reisemedizin (CRM). Ke každému klientovi je přistupováno vždy zcela individuálně s cílem maximální ochrany na míru jeho aktivitám, nezapomínáme ani na zohlednění nákladové efektivity. Jsme schopni nabídnout očkování nejen samoplátcům, ale i pravidelná povinná a nepovinná očkování hrazená zdravotní pojišťovnou. Pro studenty a smluvní partnery navíc nabízíme výhodné ceny.

  • Jak se změnilo fungování očkovacího centra?

Před převzetím Očkovacího centra (OC) covid‑19 FN Motol fungovala v rámci Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny (KINCM) všeobecná očkovací ambulance. Po sloučení této ambulance s OC covid‑19 FNM došlo k významnému nárůstu počtu očkovaných pacientů (všeobecné a komerční očkování, očkování rizikových skupin pacientů). Zatímco počet očkovaných osob v letech 2018 a 2019 byl 504 a 527, v letošním roce bylo k 29. 8. 2023 očkováno celkem 1 866 komerčních klientů, 466 pacientů vykázaných zdravotním pojišťovnám a 1 178 osob proti covidu‑19.

Celkem bylo aplikováno 3 811 očkovacích látek, přičemž mezi nejčastěji aplikované patří: vakcína proti klíšťové meningoencefalitidě (661), vzteklině (509), břišnímu tyfu (429) a virové hepatitidě A (251). Nově byla rovněž zahájena spolupráce s ostatními ústavy a klinikami FN Motol na akademických i komerčních klinických studiích. V našem případě jednoznačně platí, že transformace covidového očkovacího centra přispěla ke zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v oblasti očkování.

  • Jsou rozdíly ve vakcinaci podle ročního období?

Ano, je nutné podotknout, že infekční lékařství je obor, který jde ruku v ruce s přírodou, takže se v průběhu roku mění rizika jednotlivých infekcí, a tím i potřeby klientů. Na podzim převažuje zájem spíše o očkování proti chřipce a covidu, v období kolem Vánoc přichází první vlna cestovatelů do exotických krajin a s ní i poptávka po očkování především proti žloutence typu A, břišnímu tyfu či vzteklině. S nastupujícím přelomem jara a léta se zvyšuje počet klientů, kteří mají zájem o očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, a současně nás vyhledá druhá vlna cestovatelů. Rizikoví pacienti přicházejí povětšinou po celý rok.

  • Kteří klienti převažují: cestovatelé, žadatelé o doporučené očkování, senioři?

Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi, v podzimních a jarních měsících nás navštěvují spíše klienti ve věkové skupině nad 50 let a senioři se žádostí o očkování proti chřipce, covidu‑19 a klíšťové meningoencefalitidě. Cestovatelé chodí celoročně s maximem kolem Vánoc a před letními prázdninami. U nich jsou potřeby očkování více individuální.

Rizikové skupiny zastupují většinou pacienti se zaniklou/porušenou funkcí sleziny, kteří žádají očkování proti meningokokům, pneumokokům a hemofilům. Postupně se navyšuje i počet imunosuprimovaných pacientů na biologické terapii v důsledku revmatických a gastroenterologických či neurologických onemocnění a pacientů po transplantacích ať už kostní dřeně, nebo solidních orgánů jako například plic.

Marta Šimůnková

Sdílejte článek

Doporučené