Přeskočit na obsah

Základem je postavení pacienta do centra zájmu

Za českou pobočku japonské farmaceutické společnosti Takeda je od února zodpovědná Kirsten Detrick. V srpnu 2016 stanula v čele vedení společnosti Takeda v Rakousku, kam spadá i výrobní závod v Linci. Poté, co byla od léta 2017 dočasně zodpovědná i za několik trhů střední a východní Evropy, přebrala od 1. února vedení nově vytvořené MCO (Multi Country Organization) pro střední Evropu, která zahrnuje Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Zde chce pokračovat v úspěšné transformaci společnosti Takeda v poskytovatele specializované péče se zaměřením na zánětlivá střevní onemocnění (IBD) a onkologii. „Je pro mě nesmírně důležité uvádět do praxe naši koncepci, která spočívá v postavení pacienta do centra všech našich aktivit, a tak dokázat, že můžeme vytvářet přidanou hodnotu pro pacienty i poskytovatele zdravotní péče,“ řekla Kirsten Detrick v rozhovoru pro MT. 

 • Takeda se transformuje z maloobchodního dodavatele ve specializovanou firmu v oblasti onkologie a IBD. Co to přesně znamená?

 

Farmaceutický sektor dnes představuje vážně narušené tržní prostředí, kde se mění postoje plátců a pacienti získávají nová práva, což vede k úpadku tradičního farmaceutického obchodního modelu. Takeda dnes mění svou organizační strukturu v tom smyslu, že se hodlá zaměřit na vývoj léčebných postupů pro pacienty v oborech gastroenterologie a onkologie, kde má díky své expertize a prostředkům největší šanci na úspěch a přínos pro pacienty. Věříme, že se do roku 2020 dokážeme zařadit mezi dvacet neúspěšnějších farmaceutických společností v Evropě a Kanadě.

Na podnikové úrovni zahájila naše společnost transformaci v roce 2014 tím, že začala řešit problémy způsobené tehdejší tradiční strukturou, kulturou a modely leadershipu. Nyní, o necelé čtyři roky později, jsme připraveni tuto cestu transformace nastoupit také v České republice. 

 • Čím se Takeda odlišuje od ostatních farmaceutických firem?

 

Pro mě je zásadní, aby se firma soustředila na hodnoty a priority, které si vytyčila. Bude‑li v centru veškerého našeho rozhodování pacient, znamená to i budování a zvyšování důvěry v rámci celé společnosti. A bude‑li v nás mít důvěru společnost, posílí to naši reputaci, což se pak odrazí na rozvoji byznysu. Takeda klade na první místo pacienta, dále pak nárůst důvěry, reputace a prosperující byznys – právě dodržováním tohoto pořadí je Takeda opravdu jedinečná.

Naše firma je zajímavá i tím, že jsme ochotni přeměnit své působení tak, abychom podpořili náš agilní obchodní model. Neustále u každého zaměstnance rozvíjíme pochopení pro rostoucí angažovanost pacientů. A to počínaje vrcholným managementem přes výzkumný a vývojový tým až po komerční a administrativní pracovníky. Hlavním cílem našich inovací je zajistit našim pacientům lepší zdravotní stav a lepší budoucnost, zkvalitnit jejich život v oblastech, kde ještě existují nenaplněné zdravotní potřeby. To se musí týkat všech oblastí naší působnosti. Klíčovým rozdílem, který společnost Takeda odlišuje od konkurence, je pro mne skutečnost, že se ve 150 procentech své činnosti zaměřuje právě a pouze na pacienta. 

 • Od února stojíte v čele MCO pro střední Evropu. Jaké jsou vaše první dojmy?

 

Strávila jsem značné množství času se zaměstnanci firmy, setkala se s mnoha poskytovateli zdravotní péče, lékaři i zdravotními sestrami. Pro začátek mé práce bylo velmi důležité lépe pochopit, jak funguje systém v dotyčných třech zemích. Jsem přesvědčena, že skutečnou příležitostí pro naši společnost a pro pacienty je vybudovat vylepšený středoevropský obchodní model tím, že budeme stavět na tom, co nazýváme tržním archetypem, ale také hledat synergii mezi zákazníky, rozvíjet podobnosti mezi jednotlivými zeměmi, navzájem sdílet příklady dobré praxe a využívat rozdílů, které v rámci MCO existují, abychom stimulovali inovace vedoucí k prospěchu pacientů. 

 • Jaké strategické cíle tedy vidí Takeda ve střední Evropě?

 

Budeme podporovat agilitu a vybavovat kompetencemi zaměstnance v našich odděleních zaměřených na onkologii a gastroenterologii. Toho lze dosáhnout souběžnou integrací potřeb pacientů, poskytovatelů zdravotní péče a plátců. Kupříkladu v České republice jsme toho dosáhli tím, že jsme strategicky sloučili pacienty, poskytovatele zdravotní péče a plátce do jediného celku vedeného silnou vůdčí osobností, která nese odpovědnost za rozvoj kooperativních vztahů na straně pacientů, budování důvěry ve společnosti, posilování naší firemní pověsti a rozvoj našeho podnikání. Lídr tohoto celku je plně zmocněn činit rozhodnutí v nejlepším zájmu pacientů. 

 • Takeda je známa svým novým, velmi agilním obchodním modelem, o němž jste se již zmínila. Jakých změn jste díky jeho zavedení dosáhli v České republice?

 

S tímto novým provozním modelem jsme u vás začali teprve před několika týdny, takže na hodnocení je ještě brzy. Ale již nyní vidíme, že lidé více spolupracují napříč řadou funkcí, aby to, co dělají, bylo v naprostém souladu a sloužilo potřebám pacientů.

Tento model také ovlivní náš přístup k institucím, jako je SÚKL. Naše firma skutečně využívá potenciálu multidisciplinárního týmu odborníků tím, že posiluje jejich konkrétní dovednosti, aby mohli dosahovat lepších výsledků a aby se zlepšila dostupnost inovativních léčebných postupů pro pacienty trpící určitou nemocí, například mnohočetným myelomem. Již jsem zaregistrovala velice slibné známky toho, že jde o velmi inovativní podnikatelský model, který bude úspěšný. 

 • Podíváme‑li se na pipeline vaší společnosti, kde vidíte možnosti pro české lékaře k účasti na klinických hodnoceních? Jaké studie plánujete zahájit v našem regionu?

 

Již nyní máme několik klinických studií, které v České republice probíhají. Co se týče onkologie, běží zde již řada studií, například jedna zaměřená právě na pacienty trpící mnohočetným myelomem. Podíváme‑li se na oblast gastroenterologie, minulý měsíc jsem se zúčastnila evropského kongresu ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation), kde se nám podařilo zorganizovat setkání našich týmů výzkumu a vývoje, které působí v USA a Japonsku, s místními odborníky v oblasti gastroenterologie. Šlo o velice prospěšné setkání. 

 • Jaká je vaše zkušenost spolupráce s českými lékaři?

 

Mohu říci, že naši čeští kolegové na poli medicíny byli vždy velice nápomocní a naklonění spolupráci. Právě před třemi týdny jsem byla pozvána na jednu z hlavních klinik IBD v Praze, abych se detailně seznámila s tím, jak zdejší lékaři léčí své pacienty, s jakými problémy zápasí a co od nás, jako od lídra v oblasti IBD, očekávají. Takováto spolupráce je ohromně užitečná pro všechny strany. 

 • Můžete blíže vysvětlit koncepci prosazující umístění pacienta do středu pozornosti, kterou Takeda zastává?

 

Náš předchozí komerční model by bylo možno označit za přímý prodejní model, kde jsme se v propagaci našich léčebných postupů zaměřovali především na lékaře. Oproti tomu nyní máme multidisciplinární tým, jehož úkolem je věnovat pozornost všem zúčastněným stranám, pomáhat jim a poskytovat jim vzdělávání – tím myslím například nemocnice, skupiny poskytovatelů zdravotní péče, plátce, vědce nebo lékaře. V samém středu pozornosti však stojí pacient a péče o jeho zdravotní potřeby.

Dalším klíčovým elementem je proměna přístupu tak, aby byli pacienti na prvním místě a všichni, kteří to potřebují, měli ten nejlepší možný přístup k inovativní léčbě. A konečně třetí věcí, kterou v rámci této koncepce prosazujeme, je skutečná práce s pacienty. Prostřednictvím podpory pacientských organizací se snažíme o zviditelnění problémů, které pacienty trápí. Mají právo vyjadřovat nahlas své potřeby a my jim chceme poskytnout nástroje, aby se mohli u lékařů a v rámci systému plátců ucházet o tu nejlepší možnou péči. Věříme, že to nám pomůže zlepšit i výsledky léčby pacientů. A automaticky se domníváme, že dosáhneme‑li zlepšení u pacienta a pacient bude tím, kdo je v centru našeho rozhodování, zvítězíme všichni – pacient, důvěra, reputace i byznys. 

 • Jak hodláte tuto koncepci realizovat?

 

Opravdu ze srdce věřím, že jako firma potřebujeme, aby pacient stál ve středu veškerého dění. V únoru jsme například spustili program, během něhož naši zaměstnanci prostřednictvím aplikace ve svých smartphonech prožívali fyzické i psychické problémy, s nimiž se potýkají pacienti s IBD. Jde o onemocnění, o němž se ve společnosti otevřeně nehovoří tak jako např. o diabetu nebo hypertenzi. Ale pochopit utrpení nemocných s IBD je bez toho, že se ocitneme v jejich kůži, velmi obtížné. Nyní tedy máme interaktivní vzdělávací program, který ukazuje problémy těchto pacientů a osvětluje je všem našim zaměstnancům, třeba i ve finančním oddělení. Chceme tím přispět k přeměně akademického porozumění tomuto onemocnění k poznání toho, jak skutečně nemoc v reálném životě vypadá a jak pacienti opravdu strádají. 

 • Jak se díváte na sdílení rizik mezi farmaceutickými společnostmi a systémem zdravotního pojištění, pokud jde o vstup inovativních léků?

 

Protože naší prioritou je klást pacienta do centra všeho, co děláme, naším současným cílem je skutečně spolupráce. Farmaceutické společnosti se dřív soustředily na produkci „blockbusterů“, zatímco poskytovatelé zdravotní péče věnovali energii péči o pacienty. Tyto dva ekosystémy, které dříve fungovaly odděleně, se dnes propojují. Tlak na kvalitu spolu se zvýšeným množstvím překážek a intenzivnějšími požadavky na klinickou relevanci posunuly důraz od vyvíjení léků, které projdou schválením, k vývoji léků, které budou mít šanci jak na schválení, tak na finanční úhradu. Zaměstnáváme vynikající vědce, kteří zasvětili desítky let práci v zájmu pacientů, aby vyvinuli nové léky, které nemocným pomohou. 

 • Dostupnost inovativní léčby je problém na celém světě. V oblastech, kde je společnost Takeda silná, jde o mimořádně aktuální téma, ať už jde o léčbu IBD, nebo o hematoonkologii. Vidíte nějaké řešení, jak nové drahé léky dostat k co největšímu počtu nemocných?

 

Tím, na co se Takeda zaměřuje, je zejména snaha přinést co nejlepší výsledky. Máme například skupinu úžasných a dobře charakterizovaných terapeutických produktů pro oblast kardiologie nebo diabetologie, které jsou velmi úspěšné. Věříme tedy, že dokážeme přinést to nejlepší i v oblasti gastroenterologie a onkologie. Zjistili jsme, že potenciálně můžeme terapeutický pokrok nabídnout tak, aby byl přínosem pro pacienta a zároveň aby stát byl stále schopen splnit své rozpočtové požadavky. Nejdůležitější pro nás je, abychom zajistili přístup k inovativní léčbě co největšímu počtu pacientů trpících chorobami, jako jsou IBD nebo mnohočetný myelom, a zároveň byli důvěryhodným partnerem pro všechny participující strany s tím, že nabízíme skutečně to nejlepší. Nyní tedy děláme vše pro to, aby byl náš přínos optimální pro všechny zúčastněné.O FIRMĚ…

Takeda je globální farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj, založená v roce 1781 v japonské Ósace. Hlavními oblastmi jejího působení jsou v současné době tři terapeutické oblasti – onkologie, gastroenterologie a oblast nemocí centrální nervové soustavy. I do budoucna má v úmyslu nadále stavět na celosvětovém zdravotním přístupu k očkovacím látkám. Společnost se zaměřuje zejména na oblasti léčby, kde může plně využít svých zkušeností z oblasti výzkumu a vývoje a její léky se používají kromě zmíněných oblastí i při léčbě diabetu, hemoroidů, hypertenze, při komplexní péči o tkáně, při léčbě bolesti, nespavosti a osteoporózy. Společnost má na 30 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, v České republice je zastoupena od roku 1994.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…