Přeskočit na obsah

Zaměstnanecké pojišťovny dají v roce 2018 na zdravotní služby víc

Zaměstnanecké pojišťovny dají v roce 2018 na zdravotní služby víc Dokumenty schválené správními radami musí ještě schválit ministerstva zdravotnictví a financí, vláda a na závěr i Poslanecká sněmovna PSP ČR. Také letošní rok uzavírají pojišťovny s vyrovnaným hospodařením, přičemž rezervy na účtech mají pro příští rok minimální. Při stále rostoucích nákladech tak může být systém jakýmkoli výkyvem v příjmech ohrožen. PZ dat, jež Medical Tribune poskytly zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, vyplývá, že celkově vydá šest pojišťoven na zdravotní služby v příštím roce téměř 114 miliard korun, nejvíc Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která za péči o svých 1,3 milionu pojištěnců hodlá vydat 33 miliard korun, a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která plánuje za péči o svých 1,244 milionu pojištěnců vydat 30,6 miliardy korun. V přepočtu na jednoho pojištěnce dají na úhradu zdravotních služeb nejvíc Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 26 778 korun, a Vojenská zdravotní pojišťovna 25 805 korun.

S vyrovnaným hospodařením počítá v příštím roce také Všeobecná zdravotní pojišťovna, která už dříve oznámila, že na úhradu péče vydá pro svých 5,926 milionu pojištěnců 171,6 miliardy korun, v průměru na jednoho pojištěnce 28 975 korun.

Zaměstnanecká pojišťovna ministerstva vnitra

ZPMV vydá na léčení svých 1,3 milionů klientů v příštím roce o dvě miliardy korun více než letos, celkem 33 miliard korun, průměrné náklady na jednoho pojištěnce dosáhnou 25 244 korun. „Přestože náklady na zdravotní služby se zvýší ve všech oblastech poskytování zdravotních služeb, rozpočet druhé největší zdravotní pojišťovny v ČR je sestaven jako vyrovnaný,“ řekla MT mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. Na lůžkovou zdravotní péči plánuje ZPMV vynaložit 17,2 miliardy korun, z toho do nemocnic půjde přes 16 miliard. Zvýší se i výdaje na ambulantní péči, které v příštím roce mají dosáhnout 9,4 miliardy korun. Výrazný nárůst výdajů plánuje ZPMV u segmentů následné péče, jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných, ošetřovatelská lůžka či lůžka hospicového typu. Na tyto zdravotní služby vydá pojišťovna v příštím roce 258,3 milionu korun, o 27 milionů více než je plán na letošní rok. O 20 milionů zvýší ZPMV fond prevence.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP vydá v příštím roce za zdravotní služby pro svých 1,244 milionu klientů 30,6 miliardy korun, o 2,1 miliardy víc než letos, průměrné náklady na jednoho pojištěnce dosáhnou 24 600 korun. Na lůžkovou péči půjde 15,6 miliardy korun, z toho nemocnice dostanou 14,2 miliardy. Na ambulantní péči vynaloží pojišťovna 9,3 miliardy a na prevenci í 214 milionů korun. „Hlavním důvodem vysokého nárůstu nákladů je zvyšující se cena zdravotních služeb způsobená relativně vysokým růstem mezd lékařského i nelékařského personálu a rostoucími výdaji na léčbu závažných, zejména onkologických a chronických onemocnění, která jsou léčena ve specializovaných centrech,“ řekla MT mluvčí ČPZP ing. Elenka Mazurová. Objem úhrad za léčivé přípravky významně ovlivní vstup nových, především vysoce inovativních přípravků, rozšiřování indikačních kritérií a tlak na úhradu léčiv, která ji dosud stanovenou nemají. Centrové léky si vyžádaly loni z úhrad ČPZP 1,5 miliardy korun, letos to má být 1,63 miliardy a v příštím roce 1,8 miliardy korun.

Vojenská zdravotní pojišťovna

V roce 2018 plánuje VoZP celkové příjmy 18,92 miliardy korun, celkové výdaje 18,89 miliardy korun. Za léčení svých 700 000 pojištěnců hodlá vydat 18,06 miliardy korun, je to nárůst o 5,4 procenta, v průměru na jednoho pojištěnce zaplatí 25 805 korun. Na lůžkovou péči má jít 9,44 miliardy korun, z toho nemocnice mají dostat 9,44 miliardy, což je nárůst o 7,6 procenta. Ambulantním specialistům hodlá VoZP zaplatit 1,89 miliardy korun, sdělil MT vedoucí oddělení komunikace a marketingu VoZP PaedDr. Josef Křivánek, MBA.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP v roce 2018 plánuje celkové příjmy základního fondu zdravotní péče 18,313 miliardy korun, celkové výdaje základního fondu zdravotní péče 18,303 miliardy korun, v průměru na jednoho pojištěnce 24 641 korun. Náklady na zdravotní služby pro 729 800 pojištěnců předpokládá OZP ve výši 18 miliard korun, meziročně o 9,7 procenta víc. Nemocnice dostanou 9,357 miliardy korun, ambulance 5,364 miliardy korun. Výdaje z fondu prevence mají dosáhnout 85,5 milionu korun, sdělil MT mluvčí pojišťovny Mgr. Mario Böhme, MBA.

Revírní bratrská pokladna

RBP předpokládá v příštím roce příjmy v hodnotě 10,799 miliardy korun, což je meziročně o 728 milionů víc. Výdaje pro 431 540 pojištěnců jsou plánovány ve výši 10,797 miliardy korun, což je oproti letošnímu plánu nárůst o 635 milionů korun. Průměrné výdaje na jednoho pojištěnce se očekávají v hodnotě 24 372 korun. Výdaje na zdravotní služby se předpokládají ve výši 10,47 miliardy, to je nárůst o 595 milionů. Výdaje na lůžkovou péči jsou plánovány v hodnotě 5,32 miliardy korun, z toho nemocnicím (včetně jejich ambulantní a jednodenní péče) 4,411 miliardy korun. Na preventivní programy se předpokládá výdaj ve výši 57,46 milionu korun, sdělil MT asistent ředitele RBP ing. Jan Vomlela.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZP Škoda počítá ve svém zdravotně pojistném plánu na příští rok s příjmy 3,993 miliardy korun a s výdaji 3,939 miliardy korun. Na zdravotní služby pro svých 143 500 pojištěnců hodlá vydat 3,795 miliardy korun, což představuje nárůst o 6,3 procenta oproti očekávané skutečnosti roku 2017. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce činí 26 778 korun, včetně programů z Fondu prevence. Na lůžkovou péči je plánováno 2,105 miliardy korun, z toho pro nemocnice 1,897 miliardy. Ambulantní péče by měla dostat 933 milionu korun a z Fondu prevence by mělo být vydáno 27 milionů korun, sdělil MT asistent ředitelky ing. Petr Kvapil.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…