Přeskočit na obsah

Zaměstnanecké pojišťovny daly loni na prevenci téměř půl miliardy

Ze 4,4 milionu klientů zaměstnaneckých pojišťoven využilo preventivních programů loni 892 910 klientů, před dvěma roky 769 513. Na odhalování závažných onemocnění a nehrazené očkování daly pojišťovny loni 146,8 milionu korun, před dvěma roky 117,8 milionu korun. Na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit daly 81 milionů korun, před dvěma lety 91,9 milionu korun. Na podporu zdravého způsobu života, např. pohybové aktivity, daly loni 195 milionů korun, před dvěma roky 165,8 milionu korun, informoval novináře výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) Mgr. Martin Balada.

„ČR patří mezi státy s významným výskytem civilizačních a nádorových onemocnění, i proto zdravotní pojišťovny podporují prevenci a časný záchyt závažných onemocnění,“ uvedl. Z veřejného zdravotního pojištění mají pojištěnci zákonný nárok jednou za dva roky na všeobecnou prohlídku u praktického lékaře, dvakrát ročně na stomatologickou prohlídku a ženy každoročně na gynekologickou prohlídku.

„Kde hraje důležitou roli pluralita současného systému zdravotních pojišťoven, je oblast preventivní screeningové péče. Tato vyšetření jsou plně hrazena ze zdravotního pojištění od dané věkové hranice, nicméně pokud se pojištěnec rozhodne vyšetření podstoupit mimo věkový limit, zdravotní pojišťovna mu může na vyšetření přispět, nebo naopak nabídnout doposud ne příliš rozšířená screeningová vyšetření, například kontrolu zraku či screening rakoviny dutiny ústní,“ uvedl Mgr. Balada.

Do preventivních programů patří také podpora zdravého životního stylu. I zde záleží na rozhodnutí každé pojišťovny, jaké aktivity zahrne do své nabídky – od příspěvků na plavání, ozdravných pobytů pro děti až po příspěvky na vybraná očkování.

„Mezi nejoblíbenější preventivní programy patří už řadu let screening melanomu, karcinomu prsu a také příspěvky na očkování nehrazená ze zdravotního pojištění, zejména proti klíšťové encefalitidě a infekční hepatitidě. Pozorujeme také pozvolný nárůst zájmu o očkování proti sezónní chřipce,“ doplnil Mgr. Mario Böhme z komise pro komunikaci SZP.

„Ruku v ruce s rostoucím zájmem jde úsilí zdravotních pojišťoven zvýšit podíl prostředků na prevenci a časný záchyt závažných onemocnění, což se daří. Ve zdravotně pojistných plánech připravují pojišťovny rok od roku bohatší zdroje, i třeba na úkor úspor z provozního fondu,“ uvedl Mgr. Balada. Pojišťovny se zaměřují také na komunikaci s klienty, ať už jednotlivě nebo na vybrané cílové skupiny pro konkrétní preventivní programy.

MT se zajímala o to, jak spolupracují zdravotní pojišťovny s lékaři a sestrami na tom, aby prevenci prováděli více a o možnostech prevence více s pacienty mluvili?

Mgr. Balada k tomu uvedl, že existují různé platformy, kterými pojišťovny oslovují své poskytovatele. Například v primární péči jsou bonifikace v rámci kapitační platby za proočkovanost kmene, který má praktický lékař pro dospělé, nebo praktický lékař pro děti a dorost. Hledají se různé formy edukace o prevenci, ať už se to týká některých screeningových výkonů, které mohou provádět přímo praktičtí lékaři, jako je screening kolorektálního karcinomu, anebo edukace, jakým způsobem pacienty vést ke komunikaci o prevenci. Některé pojišťovny umožňují komunikaci v rámci telemedicínských projektů. Enormně vytíženým lékařům tak lze bez většího nároku na jejich čas a energii poskytnout informace, ať formou připomínek v jejich softwarovém vybavení, anebo se mohou zapojit do screeningových projektů, které se věnují prevenci onkologických onemocnění, hypertenze, diabetu a dalších. Tyto aktivity jsou ale zatím spíše ojedinělé. Každoročně je v dohodovacím řízení o úhradách tématem také podpora lékařů, aby se více věnovali prevenci.

„Vyhledávání nádorových onemocnění je součástí komplexního vyšetření, každá odbornost má z pojištění hrazené komplexní vyšetření, kde součástí je i screening. Včas odhalené onemocnění je lépe léčitelné a z pohledu plátce zatíží systém méně než léčba pokročilých onemocnění,“ doplnila MUDr. Markéta Fikarová ze zdravotní sekce SZP.

MT se dále zeptala, zda spektrum screeningových a preventivních programů je v ČR dostačující, nebo by se měly další programy přidat, a zda mají pojišťovny nasmlouvané na prevenci a screening dostatečné kapacity?

„Nabízené spektrum pokrývá to, co vychází z postupů lege artis a odborných doporučení. Samozřejmě medicína jde dopředu a nevylučujeme, že postupem času se mohou nějaká další screeningová vyšetření objevit,“ řekl Balada. V rámci soutěže v pluralitním systému má pestrost nabídky nejen lákat pojištěnce, aby k dané pojišťovně přešli, ale daná pojišťovna také chce ukázat, že se umí o své pojištěnce postarat – proto například se nově zavedlo vyšetření dutiny ústní v rámci nádorové prevence, či vyšetření zraku, které standardně do hrazených metod, minimálně do určitého věku, nejsou zařazeny jako nárokové. To je prostor pro pojišťovny, aby rychleji, než jde legislativa, rozšířily screeningy a prevenci.

„Základní věci jsou pokryty, důležitá je motivace k tomu, aby lidé nabídky skutečně využívali. Systém je nastaven poměrně dobře, i co se týče kapacit. Co se týče rozšiřování programů, naráží se na kapacity, kdo by vyšetření měl dělat. Zásadní pak je zajištění následné péče o pojištěnce, u nichž se ve screeningu nemoc odhalí,“ zdůraznil Böhme.

Zajištění kapacit se podle něj liší region od regionu, ale zcela určitě kapacity na screeningová vyšetření nasmlouvávají pojišťovny dostatečné, respektive umějí reagovat na potřebu dalších kapacit. Když začínalo zvaní na screening ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, tak pojišťovny postupně kapacity podle potřeb rozšiřovaly, uvedl.

S novým způsobem přerozdělení vybraného pojistného, kdy více peněz dostávají pojišťovny na více nemocné, a tedy nákladnější klienty, souvisí i rozvoj nových preventivních programů. Pojišťovny musejí postupně rozšiřovat kapacity, které se budou věnovat těmto nemocným. To už není plošný screening, ale zacílení na skupiny chronických pacientů, je to práce s ohraničenou skupinou, s konkrétním pacientem u jeho praktického nebo odborného lékaře. Právě tady se nabízí využití telemedicíny jako nejjednodušší cesta komunikace mezi pacientem a lékařem. Lékaři šetří čas, dostane informace online, může stav pacienta rychle vyhodnotit a podle potřeby s ním komunikovat. I pro pacienty je to přínosné, jsou klidnější, když mají jistotu, že jejich zdravotní problémy jsou trvale sledovány.

Údaje zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven k preventivní péči*

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…