Přeskočit na obsah

Ženy s infarktem léčené lékařkami mají větší šanci na přežití

Skupina vědců analyzovala více než 580 000 lékařských záznamů pacientů s infarktem myokardu, kteří byli léčeni v nemocnicích na Floridě v letech 1991 až 2010. Rozbor dat ukázal, že pacientky – ženy vykazovaly výrazně vyšší míru přežití po infarktu myokardu, pokud jim lékařskou péči na pohotovosti poskytovala lékařka – žena, ve srovnání s péčí poskytovanou mužským lékařem. Tyto výsledky odpovídají zjištěním dalších studií, které se věnovaly genderové problematice v rámci zdravotní péče. Autoři studie se domnívají, že jejich poznatky jsou relevantní pro interpersonální vztahy i v dalších oborech a mají přesah též mimo lékařský sektor.

Rozdíly v počtu úmrtí mezi muži a ženami

Analýza různých dat o pacientech, jako byl věk, pohlaví, osobní anamnéza, poskytnutá péče či typ nemocničního zařízení, přinesla i další genderové poznatky. Patří k nim zjištění, že genderové rozdíly v míře přežití pacientů byly nejvýraznější u lékařů – mužů. U pacientů léčených lékařkami byl rozdíl v míře přežití v závislosti na pohlaví pacienta přibližně 0,2 %. U pacientů, kteří byli léčeni lékaři, byl rozdíl v míře přežití mezi ženami a muži více než trojnásobný – 0,7 %. Konkrétně šlo o 12,6 % případů úmrtí mužských pacientů a 13,3 % u pacientek – žen.

Genderová rozmanitost přináší výsledky

Tyto poznatky podle autorů jasně dokládají benefity v podobě genderové diverzity lékařského personálu pracujícího na pohotovosti. Příznivé výsledky s ohledem na míru přežití pacientů byly totiž pozorovány také v případech, kdy ošetřující lékař – muž spolupracoval s kolegyněmi – lékařkami. Jedním ze způsobů, jak podpořit úspěšnost léčby infarktu myokardu u žen, by podle autorů analýzy mohly být například vzdělávací programy, které pomohou odbourat rozdíly v tom, jak lékaři a lékařky odlišně prezentují symptomy tohoto onemocnění.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20180807/Women-more-likely-to-survive-heart-attack-when-treated-by-female-doctors-in-the-ER.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…