Přeskočit na obsah

Ženy s infarktem léčené lékařkami mají větší šanci na přežití

Skupina vědců analyzovala více než 580 000 lékařských záznamů pacientů s infarktem myokardu, kteří byli léčeni v nemocnicích na Floridě v letech 1991 až 2010. Rozbor dat ukázal, že pacientky – ženy vykazovaly výrazně vyšší míru přežití po infarktu myokardu, pokud jim lékařskou péči na pohotovosti poskytovala lékařka – žena, ve srovnání s péčí poskytovanou mužským lékařem. Tyto výsledky odpovídají zjištěním dalších studií, které se věnovaly genderové problematice v rámci zdravotní péče. Autoři studie se domnívají, že jejich poznatky jsou relevantní pro interpersonální vztahy i v dalších oborech a mají přesah též mimo lékařský sektor.

Rozdíly v počtu úmrtí mezi muži a ženami

Analýza různých dat o pacientech, jako byl věk, pohlaví, osobní anamnéza, poskytnutá péče či typ nemocničního zařízení, přinesla i další genderové poznatky. Patří k nim zjištění, že genderové rozdíly v míře přežití pacientů byly nejvýraznější u lékařů – mužů. U pacientů léčených lékařkami byl rozdíl v míře přežití v závislosti na pohlaví pacienta přibližně 0,2 %. U pacientů, kteří byli léčeni lékaři, byl rozdíl v míře přežití mezi ženami a muži více než trojnásobný – 0,7 %. Konkrétně šlo o 12,6 % případů úmrtí mužských pacientů a 13,3 % u pacientek – žen.

Genderová rozmanitost přináší výsledky

Tyto poznatky podle autorů jasně dokládají benefity v podobě genderové diverzity lékařského personálu pracujícího na pohotovosti. Příznivé výsledky s ohledem na míru přežití pacientů byly totiž pozorovány také v případech, kdy ošetřující lékař – muž spolupracoval s kolegyněmi – lékařkami. Jedním ze způsobů, jak podpořit úspěšnost léčby infarktu myokardu u žen, by podle autorů analýzy mohly být například vzdělávací programy, které pomohou odbourat rozdíly v tom, jak lékaři a lékařky odlišně prezentují symptomy tohoto onemocnění.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20180807/Women-more-likely-to-survive-heart-attack-when-treated-by-female-doctors-in-the-ER.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…