Přeskočit na obsah

Životní události vnímané jako stresující zvyšují riziko karcinomu prsu

Tříčlenný tým amerických expertů (v čele A. Fischer) z University of California (pracoviště Irvine) zjistil, že životní události vnímané jako stresující zvyšují riziko karcinomu prsu. Výsledky studie těchto autorů publikoval odborný časopis Journal of Psychosomatic Research.

Vztah mezi psychickým stresem a rizikem karcinomu prsu je nejasný. Autoři této studie se snažili pochopit, jak hodnocení stresových nápadných životních událostí ovlivňuje riziko vzniku karcinomu prsu.

Bylo použito uspořádání formou případů a kontrol se zahrnutím 664 případů žen a 203 žen jako kontrol založené na populaci. Dotazník životních událostí určil, zda se příhody staly před diagnostikovaným karcinomem prsu a zda tyto příhody byly považovány za stresující, či nikoli. Multivariantní nepodmíněná logistická regrese byla použita k výpočtu poměru rizik (OR) za současného přizpůsobení známým proměnným karcinomu prsu.

Souhrnné nepříznivé životní události, vnímané jako stresující, byly spojeny se zvýšeným rizikem karcinomu prsu (OR = 1,63; 95% CI 1,00–2,66). Naopak příhody vnímané jako nestresující neměly na riziko karcinomu prsu významný vliv. Dřívější nemoci v osobní anamnéze byly přímo spojeny se zvýšeným rizikem karcinomu podle toho, zda byly vnímány jako stresující (OR = 2,84; 95% CI 1,96–4,11), či jako nestresující (OR = 3,47; 95% CI 1,34–8,14). Ženy před menopauzou, resp. kolem přechodu, které dosud nerodily nebo měly své první dítě ve věku 30 a více let, byly obzvláště náchylné k účinkům stresu na zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu.

Závěry: Tato studie podtrhuje význam hodnocení stresů, když rozhodujeme o účinku určujících životních událostí na riziko vzniku karcinomu prsu. Výsledky studie podporují připojení hodnocení vnímaných stresů do budoucího epidemiologického výzkumu na toto téma.


Zdroj: Fischer A, Ziogas A, Anton‑Culver H. Perception matters: Stressful life events increase breast cancer risk. J Psychosom Res. 2018;110:46–53

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…