Přeskočit na obsah

Zkus si to v mé kůži!

"Zkus si to v mé kůži!" je častý výrok, jenž může být zvoláním, protestem, námitkou, žádostí o pomoc, výčitkou i polemickým argumentem. Osobní zkušenost je v celistvosti nepřenosná, což ví každý rodič nebo kantor, kdokoli, kdo vychovával děti.

Vyprávíte-li jim, poslouchají, někdy dokonce chápou, chtějí-li vám věnovat pozornost, co jim povídáte, ale niternou chuť a vůni své zkušenosti nepřenesete. Může to být jeden z důvodů historické nepoučitelnosti. Co se děje v hlavě lidem, kteří chtějí a dokáží vstoupit "do kůže" druhého člověka, "vlézt do jeho bot", jak říkají Angličané? Jednou z možností je, že druhého člověka začneme chápat a prožívat jako sebe samého. Vžijeme se a začneme se dívat na svět jeho očima i srdcem. Druhého člověka začneme chápat a prožívat jako součást "já".

Druhá možnost je, že vciťování neboli empatii nespouštíme, zato nějakým způsobem posuneme ty své poznávací procesy, které "já" neboli "sebeuvědomování" nejsou. Druhého člověka v tomto případě jako součást "já" nebereme. Do jaké míry tedy vstup do kůže druhého člověka narušuje hranice mezi "já" a "non-já"? Ty jsou totiž u zdravého člověka důležité. Kromě jiného například určují, že nemá psychotické příznaky.

Uvedete-li člověka do klidu, kdy má zavřené oči, ucpané uši, je adaptovaný na tlak podložky, nic se kolem něj neděje a při tom všem má hlavu v přístroji funkční magnetické rezonance, objevuje se v jeho mozku nápadná aktivita vnitřní a spodní plochy čelních mozkových laloků. Říká se tomu implicitní neboli default stav. Zeptáte-li se lidí uvedených do tohoto stavu, co se v nich během něj dělo, často odpovídají, že si bezeslovně povídali sami se sebou o sobě, o tom, co se jim líbí, čemu dávají přednost. Jinak řečeno, zabývali se sami sebou. A co když je požádáte, aby mysleli na někoho jiného a nabídnete jim třeba nějakou všeobecně známou osobnost nebo jejich kamaráda?

Činnost jejich mozku se v tom okamžiku změní. Počítačový program odečte rozdíl mezi stavy, kdy myslíme na sebe a kdy uvažujeme o druhé osobě, a tím pádem je na světě představa o poloze sítí, které jsou podkladem jáství, neboli sebeuvědomování. A tenhle nápad byl užit při zkoumání problému "zkus si to v mé kůži". Jestliže chápeme druhého člověka jako kousek sebe, budou funkční události mozku blízké implicitnímu stavu. Jestliže posuneme poznávací procesy, default neboli implicitní stav zmizí a s ním aktivita kůry vnitřní plochy čelních laloků mozku, zato se objeví aktivita někde jinde.

V průběhu pokusu se lidé dívali na obrázek tváře neznámého člověka poté, co vyslechli instrukci: "Představte si, že jste touto osobou, kráčíte světem v jeho kůži a vidíte ho jeho očima. Uvažte, jak byste, jsouce tímto člověkem, prožili následující událost." A pak se opět dívali na tvář neznámého člověka, jsouce instruováni: "Pokuste se určit co největší počet informací, které by vám řekly, kdo to je, a přemýšlejte o tom, jak by prožil následující událost." Událostí bylo setkání s přítelem u oběda.

Pokusné osoby nejprve napsaly pětiminutové vyprávění z obou perspektiv. Vědci spočítali užití osobních zájmen. V první perspektivě lidé užili přibližně pětinásobek zájmen v první oproti třetí osobě, v druhé tomu bylo opačně, rozdíl byl dvacetinásobný. A pak dobrovolníci strčili hlavu do skeneru a uvažovali nad osobou, o níž napsali vyprávění buď v první, nebo ve druhé perspektivě, to znamená vžili se, nebo se nevžili a jen přemýšleli. Otázek týkajících se druhého člověka bylo moc a týkaly se každodennosti, například "rád hraje počítačové hry", "má raději podzim než jaro".

Jestliže se lidé dokázali dívat na druhého člověka v první perspektivě, aktivovala se jejich vnitřní čelní kůra víc než v perspektivě druhé. Jinak řečeno: prožívali ho jako sami sebe. Jejich mozek se choval jako v průběhu introspekce. Byli tedy jedné krve - ty i já.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…