Přeskočit na obsah

Zkušenosti španělských kardiologů s Covid-19

Respirační selhání je jedním z největších nebezpečí, s nímž je onemocnění Covid-19 spojeno. Na otázky kolem respiračního selhání ve webináři Evropské kardiologické společnosti (ESC), který vedl jeden z předních kardiologů společnosti prof. Stephen Achenbach, University of Erlangen, Německo, odpovídal španělský kardiolog Jose Luis Zamorano Gomez, profesor University Complutense a zároveň ředitel Kardiovaskulárního Institutu University Clinic San Carlos v Madridu. Ten se podělil o dosavadní zkušenosti, které ve Španělsku s nemocí kardiologové mají.

V jakém okamžiku typicky pacient, kteří se zhoršují, potřebují invazivní plicní ventilaci? Vyžadují obvykle intubaci okamžitě na pohotovostní místnosti nebo spíše až později v průběhu hospitalizace? Kolik času stráví na běžném oddělení?

Jen výjimečně provádíme plicní ventilaci okamžitě, většina pacientů ji potřebuje až později během hospitalizace. Nejčastější hlavní symptomy, s nimiž pacient přichází, je horečka a kašel, nebo lehké symptomy podobné chřipce. Někteří nemocní se mohou ale rychle zhoršit a pak je třeba jednat okamžitě. Naše nemocnice se nyní již kompletně přeměnila na pracoviště s Covid-19, typicky pacienti zůstávají na „normálním oddělení“ týden, 10 dnů. Ale ty více rizikové, tedy starší a pacienty s komorbiditami je třeba pečlivě sledovat, protože se jejich stav může rychle zhoršit, a okamžitě je třeba je přeložit na oddělení intenzivní péče. Situace se liší pacient od pacienta.

Vysledovali jste již nějaké parametry, které predikují zhoršení stavu?

Ne, žádné spolehlivé. Jen, to, co již všichni víme, tedy že vyšší věk a komorbidity riziko extrémně zvyšují. Také se ukazuje, že RTG často dobře nekoreluje s aktuální situací, nutné je monitorovat saturaci O2 , při jejímž poklesu je nutné pacienta okamžitě přeložit na lůžko IP. Lékaři se shodují v tom, že predikce vývoje onemocnění je velmi obtížná a sledování saturace O2 se ukazuje být velmi důležitým parametrem, na který je dobré se zaměřit.

Kolik z hospitalizovaných potřebuje umělou plicní ventilaci?

Jde o důležitou otázku zejména z hlediska plánování a přípravy. Přibližně je třeba počítat s tím, že 10 až 20 procent hospitalizovaných bude vyžadovat umělou plicní ventilaci, avšak závisí to na situaci v nemocnici, připravenosti zdravotnického systému a tom, jak je nastaven práh pro hospitalizaci nakažených. Naše nemocnice má nyní 800 pacientů s Covid-19, a kapacita nám nestačí, přemýšlíme i o tom, umístit tyto pacienty do operačních sálů, protože nemáme dostatek místa pro ty, kteří vyžadují plicní ventilaci. Proto se ve Španělsku zvýšila mortalita. Tedy ne proto, že by virus byl horší, ale proto, že nejsme schopni intubovat nebo zavést plicní ventilaci u nemocných, kteří to vyžadují. Proto je na takovouto situaci tak důležití se předem připravit.

Jakým způsobem jsou pacienti s Covid-19 obvykle dopravováni, přicházejí sami nebo je přiveze ambulance?

Časté byly obě situace, nyní je doporučeno zůstávat doma a pouze při symptomech jako je horečka a kašel se doporučuje návštěva nemocnice. Avšak vzhledem k uzavření Madridu a omezené veřejné dopravě ubývá těch, kdo přicházejí sami a převažuje počet přivezených ambulancí.

„Svět po Covid-19 určitě nebude jako ten před ním. Naštěstí jsme svědky solidarity mezi lidmi, mezi lékaři, vlny dobrovolné pomoci. To vše pomáhá,“ shodují se lékaři.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené