Přeskočit na obsah

Zkusme tu potvoru pozastavit, to je celé

Koronavirová krize ukázala, jak málo je naše společnost připravena na mimořádné situace. „V oblasti mojí působnosti to ukázalo na šílené věci, na roztříštěnost informačních systémů, na naprostou nepřipravenost sbírat klíčová data v reálném čase. Bude nutné to vyhodnotit, aby už nikdo nemusel v budoucnu prožívat to, co prožíváme my teď. Nikomu to nepřeju,“ říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

 

  • Čím si vysvětlujete, že počty nově zjištěných případů COVID‑19 začaly stagnovat?

Důvody mohou být teoreticky dvojí. Buď se nastavená opatření míjejí účinkem, protože je populace více ignoruje, nebo dochází ke změně reprodukčního čísla a dynamiky, za kterým by mohla být britská mutace viru.

 

  • Zaznamenala jsem optimistický názor, že britská mutace mohla už za lednovou vlnu epidemie u nás…

Přijde mi, že to není opřené o data. Příběh lednové vlny je velmi dobře vysvětlitelný tím, co se dělo kolem vánočních dnů. Není důvod se domnívat, že by za lednovou vlnou byla britská mutace.

 

  • Osmého ledna jste na tiskové konferenci zdůrazňoval, jak důležité je dodržovat nastavená opatření. Podařilo se vládě podpořit jejich dodržování?

Zastávám názor, že nejde řídit svět dospělých lidí, navyklých na svobodu, zákazy, příkazy a zavíráním. Svoboda je jedna z nejcennějších hodnot. Pokud populace nezareaguje na apel a myslí si nedejbože, že to není pravda, jak se opatření zdůvodňují, tak ať si ti lidé zajdou na exkurzi do nemocnice. Tam ať si nechají vysvětlit, jestli to je pravda o zahlcených JIPkách. Pokud dospělým lidem adresuji prosbu, ať něco nedělají, doufal bych, že se to podaří. Je evidentní, že se to částečně nedaří. Je ale laciné říkat, že se to nedaří, protože populace něco neposlouchá, rozměrů ve zvládání epidemie je určitě víc.

Celkově tato situace nastavila západní civilizaci nádherné zrcadlo. Začínám být alergický na slova, co vláda nezařídila, vláda neudělala. Někde jsem četl, že staří Inkové, když přišla epidemie, někoho obětovali, někoho významného, třeba šamana. Věřili, že tím zastaví třeba úplavici. Nepřipomíná vám to něco z dnešní doby?

Na nás, analyticích dat to nebude, ale vědci ze společenských věd budou mít za úkol, aby to zrcadlo, které to západní civilizaci nastavilo, nějak vyhodnotili. Osobně to vnímám jako v tuto chvíli velmi špatné. Jestli to povede k tomu, že se společnost rozštěpí, zideologizuje, část společnosti něco z trucu nebude dělat, druhá část tím bude trpět, a stane se z toho politika, tak je to špatně.

Nabízí se prosba: lidi, nehledejme v šíření epidemie politiku, ideologii, nebo dokonce nějaké právo na sebeurčení. Zkusme tu potvoru pozastavit tím, že budeme bránit jejímu přenosu. To je celé. A je to z mojí strany jen prosba. Nemyslím, že by takovou prosbu šlo vymáhat salámovým zakazováním.

 

  • Jak pro sebe osobně budete jednou hodnotit, jestli probíhalo řízení epidemie úspěšně?

My analytici dat neřídíme epidemii. Uteču vám z té vysoce státotvorné otázky o patro níž. V naší oblasti zcela jistě k vyhodnocení musí dojít. V oblasti mojí působnosti to ukázalo na šílené věci, na roztříštěnost informačních systémů, neochotu různých subjektů, ale i na objektivní nemožnost rychle sdružovat data a na naprostou nepřipravenost sbírat klíčová data v reálném čase. Jako by se v době krize nestíhalo fotit něco, na čem závisí přežití lidí. Je to plod, který sklízíme z neexistující elektronizace zdravotnictví a z nepřipravenosti systému na krizové řízení. Bude nutné to vyhodnotit a promítnout to do změn legislativy, aby už nikdo nemusel v budoucnu prožívat to, co prožíváme my teď. Nikomu to nepřeju.

 

  • Měli bychom si z té krize odnést impuls k elektronizaci zdravotnictví?

Nejen impuls. Měl by z toho být tvrdý metodický set předpisů, které povedou k aktivaci konkrétních standardů v případě ohrožení zdraví populace. Měl by z toho být jasně popsaný informační systém, který se bude v krizi aktivovat, a měly by být dopředu promyšlené postupy. Teď se to týká otázek testování a sekvenace jednoho viru, příště to může být úplně jiná komponenta, která se týká zdraví populace.

 

  • Co ale reakce vlády na data, která přednášíte? Uvedete, že je nutné zajistit dodržování opatření, ochránit rizikovou populaci a tak dále, a reakce tomu ne vždy odpovídá. Tím se netrápíte?

To nejde nařídit. Měla by probíhat diskuse, heterogenita pohledů na hodnocení dat je žádoucí. Nečekám, že by měla fungovat přímá linka mezi tím, že ÚZIS vyprodukuje obrázek, a tím, že všichni něco udělají. Je svébytným právem lidí, kteří rozhodují, aby brali výstupy z dat jen jako jednu z komponent, které berou v úvahu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené