Přeskočit na obsah

Změna očkovacího schématu proti meningokoku B

Po povinné hexavakcíně a vakcíně proti pneumokokům přechází na schéma 2 + 1 také doporučovaná vakcína proti meningokoku B, který je v Česku nejčastěji se vyskytující séroskupinou posledních několika let. Také v tomto případě ubude jedna dávka, díky čemuž rodiče ušetří několik tisíc korun.

Očkování proti meningokokovým onemocněním, která jsou zvlášť nebezpečná pro nevyzrálý imunitní systém kojenců, je doporučováno už ve dvou měsících věku dítěte. Pokud je první dávka očkovací látky podána už v této časné fázi, je nutné zvolit očkovací schéma 3 + 1. Celkově tedy dítě dostane tři dávky základního očkování s minimálním odstupem jeden měsíc mezi dávkami a čtvrtou posilující, takzvaný booster, pak mezi 12. a 15. měsícem věku. Na základě nových medicínských poznatků se teď k tomuto osvědčenému schématu přidává druhé schéma.

Kojence je nově možné očkovat také ve schématu 2 + 1, kdy je první dávka podána dětem ve věku od tří do pěti měsíců, druhá dávka je podána s minimálně dvouměsíčním odstupem a booster opět mezi 12. a 15. měsícem. Díky tomu je možné vakcinaci proti meningokoku skupiny B jednodušeji zařadit do očkovacího kalendáře. Rodiče kojenců navíc ušetří jednu návštěvu pediatra i nezanedbatelné finanční prostředky. Nově představené očkovací schéma by mohlo zaujmout i ty, kteří nepovinnou vakcinaci proti meningokoku odkládají do vyššího věku dítěte. Odebrání jedné dávky, aniž by se snížila účinnost ochrany, by se pro ně mohlo stát vhodnou motivací a výzvou k přehodnocení postojů.

Společně s tím je představena také úprava v očkování proti meningokoku u dětí ve věku od dvou do deseti let. Ty jsou očkovány dvěma dávkami a rozestup mezi nimi je nově stanoven na minimálně jeden měsíc, čímž dochází k rychlejšímu nástupu ochrany. Také v tomto případě mohou rodiče očkování podle nového schématu 2 + 1 zvolit ihned.

Očkování proti meningokoku, resp. proti všem typům meningokokových onemocnění, se řadí mezi tzv. nepovinná očkování, která nejsou s výjimkou rizikových skupin hrazena zdravotními pojišťovnami. Některé zdravotní pojišťovny však svým pojištěncům na očkování proti meningokokům přispívají.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…