Přeskočit na obsah

Změny v plazmatických koncentracích psychofarmak po vakcinaci proti SARS‑CoV‑2

Omezené důkazy z kazuistik poukazují na to, že očkování proti koronavirové nemoci 2019 (covid‑19) může vzájemně působit na výsledky léčby psychofarmaky. Nehledě na klozapin, zprávy o účinku vakcinace proti covidu‑19 na jiná psychofarmaka jsou nedostatečné.

Cílem této kohortové studie devítičlenného týmu vědců z osmi pracovišť ve čtyřech zemích (Švýcarsko, Německo, Kypr a USA) bylo zkoumat dopad vakcinace proti covidu‑19 na plazmatické koncentrace různých psychofarmak použitím metody terapeutického monitorování léků.

Plazmatické koncentrace psychofarmak včetně agomelatinu, amisulpiridu, amitriptylinu, escitalopramu, fluoxetinu, lamotriginu, mirtazapinu, olanzapinu, quetiapinu, sertralinu, trazodonu a venlafaxinu od ústavních pacientů se širokým spektrem duševních chorob, kteří byli očkováni proti covidu‑19, byly zjišťovány ve dvou lékařských centrech mezi srpnem 2021 a únorem 2022 za stálých podmínek před vakcinací a po ní. Změny po očkování byly hodnoceny jako procento výchozího stavu.

Do studie byly zahrnuty údaje od 16 pacientů, kteří byli očkováni proti covidu‑19. Největší změny v plazmatických koncentracích byly hlášeny pro quetiapin (+101,2 %, 1 pacient) a trazodon (–38,5 %, 3 pacienti) jeden den po vakcinaci v porovnání s výchozími hodnotami. Týden po očkování se zvýšily plazmatické koncentrace fluoxetinu o 31 procent a escitalopramu o 24,9 procenta.

Závěry: Tato studie poskytuje první důkazy o větších změnách v plazmatických koncentracích escitalopramu, fluoxetinu, trazodonu a quetiapinu po očkování proti covidu‑19. Když klinici plánují vakcinaci proti covidu‑19 pro pacienty léčené těmito léky, měli by monitorovat rychlé změny v jejich dostupnosti a zvážit krátkodobé úpravy dávky k zajištění bezpečnosti léčby. 

Zdroj: Kuzin M, Gardin F, Götschi M et al. Changes in psychotropic drug blood levels after SARS‑CoV‑2 vaccination: A two‑center cohort study. Therapeutic Drug Monitoring. 2023;45(6):792–796.

Sdílejte článek

Doporučené