Přeskočit na obsah

Znečištěné ovzduší a kouření cigaret rizikem pro depresi

Úctyhodně velký tým 22 odborníků z pěti kontinentů (Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Evropa) a osmi zemí (Čína, Ghana, Indie, Jižní Afrika, Mexiko, Švýcarsko a USA) vedený Hualingem Linem zkoumal vystavení obyvatel znečištěnému ovzduší a tabákovému kouři a jejich kombinovaným účinkům na depresi v šesti zemích s nízkým a středním příjmem. Výsledky jejich studie publikoval odborný časopis British Journal of Psychiatry na stránkách svého zářijového čísla.

Podle autorů je málo známo o spojení účinků znečištěného ovzduší a kouření tabáku na duševní zdraví v nízkoa středněpříjmových zemích.

Cílem studie bylo zkoumat účinky vystavení okolnímu jemnému polétavému prachu (PM2,5 – particulate matter pollution) a kouření tabáku a jejich kombinované (interaktivní) účinky na depresi.

Autoři vyšli z mnohaúrovňové logistické regresní analýzy výchozích údajů prospektivní kohortové studie (n = 41 785). Tříleté průměrné koncentrace PM2,5 byly hodnoceny použitím satelitních údajů od amerického úřadu NASA. Deprese byla diagnostikována použitím standardizovaného dotazníku. Ke zkoumání spojitosti s depresí byly použity modely tříúrovňové logistické regrese.

Poměr pravděpodobnosti (odds ratio – OR) pro depresi byl 1,09 (95% CI 1,01–1,17) na zvýšení v okolním PM2,5 o 10 μg/m3 a spojitost zůstala po přizpůsobení pro potenciální zkreslující faktory (upravený OR = 1,10; 95% CI 1,02–1,19). Kouření tabáku (kuřácký status, frekvence, trvání kouření a množství vykouřených cigaret) bylo také významně spojeno s depresí. V doplňkovém modelu se interakce mezi okolním PM2,5 a kouřením na depresi jevila jako synergní.

Závěry: podle autorů jejich studie naznačuje, že vystavení okolnímu jemnému polétavému prachu PM2,5 může zvýšit riziko deprese a kouření může tento účinek zvětšit.


Zdroj: Lin H, Guo Y, Kowal P et al. Exposure to air pollution and tobacco smoking and their combined effects on depression in six low‑ and middle‑income countries. Brit J Psychiatry. 2017;211(3):157–162.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Pardubice mají nový pavilon psychiatrie

23. 11. 2021

Nový pavilon psychiatrie přináší důstojné prostředí pro léčbu duševních onemocnění a větší kapacitu. V Pardubické nemocnici byl po dvou letech…

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…