Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 12. srpen 2020 | Svátek má Klára
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Možné interakce česneku s léky

Možné interakce česneku s léky

Medical Tribune 20/2007
18.06.2007 00:00
Autor: Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.,, Mgr. Jana Bajerová,
Česnek kuchyňský ( Allium sativum) je s oblibou využíván nejen v kuchyni, ale je také – zejména v lidovém léčitelství – častým prostředkem k terapii nejrůznějších onemocnění. V této souvislosti jsou s oblibou využívány jeho antihypertenzní a hypocholesterolemické účinky. Vzhledem k jeho schopnosti inhibovat agregaci krevních destiček může však jeho používání vést i k nebezpečným interakcím s léky ze skupiny antikoagulancií. Píše se o tom v článku, který přetiskujeme z časopisu Praktické lékárenství č. 1/2007.

Cibule česneku (bulbus Allii sativi) obsahuje celou řadu složek. Jsou to karbohydráty (fruktany), saponiny (furostanolové glykosidy), ale především sloučeniny s obsahem síry. V čerstvé, neporušené cibuli česneku se nachází alliin (S‑allyl‑L‑cysteinsulfoxid), který se enzymaticky mění na meziprodukt – kyselinu allylsulfenovou, jež se dále přeměňuje na alicin (monosulfoxid dialyldisulfid) – látku se silným antibakteriálním a antimykotickým účinkem. Je také známo, že česnek podporuje sekreci trávicích enzymů, detoxikační činnost a napomáhá tvorbě a vylučování žluče.

Chybějí vědecké důkazy

V průběhu posledních deseti let byly u zvířat prováděny experimenty s česnekovým extraktem, při kterých bylo potvrzeno, že je schopen snížit obsah cholesterolu a triglyceridů v krvi a má antihypertenzní účinky. Schopnost česneku snížit krevní tlak se může vztahovat ke schopnosti rostliny potencovat aktivitu syntázy oxidu dusnatého (NO), která zvyšuje aktivitu NO, což je silný vasodilatátor. Hypotenzivní účinek však nepřetrvával déle než dvě hodiny. V metaanalýze osmi studií bylo hodnoceno 415 účastníků užívajících česnek nebo jeho extrakty, tři studie demonstrovaly znatelnou redukci systolického krevního tlaku a čtyři studie pokles diastolického krevního tlaku. Při posuzování klinických studií se však prokázalo, že nebyly vhodně projektovány, dostatečně zdokumentovány a kontrolovány a především nebyly postaveny na vědeckém výzkumu. Pro běžné užívání česneku jako antihypertenzivní látky v klinické praxi tak stále není dostatek vědeckých důkazů. Česnek byl také studován pro svou možnost využití při léčbě hypercholesterolémie. Studie se zúčastnilo 47 pacientů, kterým byl podáván česnekový prášek po dobu 12 týdnů. Výsledky prokázaly pokles diastolického tlaku (z hodnoty 102 na 91 mm Hg po osmi týdnech a na 89 mm Hg po 12 týdnech), pokles koncentrace cholesterolu (o 14 %) a triglyceridů (o 18 %). Lze však očekávat, že vliv Allium sativum na hypercholesterolémii bude srovnatelně nižší než na hypertenzi.

Nebezpečné interakce

V závislosti na dávce česnek inhibuje agregaci krevních destiček. Účinek je ireverzibilní a může zvyšovat aktivitu dalších destičkových inhibitorů, jako je například indomethacin, forskolin, prostacyklin nebo dipyridamol. V literatuře byl popsán kasuistický případ staršího muže s výskytem spinálního epidurálního hematomu. Jako příčina byla zjištěna kvalitativní porucha destiček vzniklá následkem nadměrné konzumace česneku. Byly zaznamenány i případy nemocných, u kterých došlo při současném užívání česneku a warfarinu k potenciaci antikoagulační aktivity. Hodnota INR (international normalized ratio), která byla u pacientů stabilizovaná, se po následující terapii česnekem zvýšila téměř o 100 procent. Proto je vhodné pacienty užívající warfarin nebo jiná antikoagulancia upozornit na možnou nebezpečnou interakci s česnekem. Nedostatečné farmakokinektické údaje a ireverzibilní inhibice funkce trombocytů jsou rovněž důvodem pro přerušení užívání česneku nejméně sedm dnů před plánovaným chirurgickým zákrokem. Mimo to je nadměrné dávkování česneku (více než sedm stroužků denně) navíc spojováno s nepříznivými gastrointestinálními účinky, alergickými reakcemi a dermatitidou.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 20/2007, strana A6Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky