Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

První náhrada odebraná z hlubokého žilního systému

První náhrada odebraná z hlubokého žilního systému

Medical Tribune 21/2007
25.06.2007 00:00
Autor: redakce

Unikátní operaci provedl začátkem června angiochirurgický tým II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pod vedením doc. MUDr. Roberta Staffy, Ph.D. Jako první v ČR uskutečnil tepennou rekonstrukci, při které byla použita jako tepenná náhrada autologní vena femoralis, jež byla odebrána za tímto účelem v celé své délce. Prioritou této operace v ČR bylo použití žíly, která je součástí hlubokého žilního systému dolní končetiny. „Jednalo se o pacienta s kritickou ischémií končetiny, jehož stav vyžadoval iliako‑profundální bypass. Pacient byl po explantaci umělé cévní protézy pro infekci, z toho důvodu nemohlo být provedeno žádné z tradičních řešení pomocí umělé cévní protézy,“ uvedl doc. Staffa. Podle přednosty kliniky doc. MUDr. Zdeňka Gregora, CSc., se jedná o výrazný pokrok v léčbě infekce cévní protézy, jedné z nejobávanějších komplikací v cévní chirurgii. Zkušenosti s touto metodou mají některá pracoviště v USA, avšak v Evropě tento typ operace patří dosud k ojedinělým. Cévní chirurgie je hlavním programem II. chirurgické kliniky, jež přebírá pacienty s komplikovanými cévními onemocněními z brněnských i mimobrněnských nemocnic. Její unikátní program „Záchrana kriticky ischemické končetiny pedálním bypassem“ byl zařazen mezi programy národního zájmu. V loňském roce angiochirurgický tým této kliniky začal také provádět u pacientů s tepenným onemocněním robotické operace.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky