Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Český registr zaujal kongres EULAR

Český registr zaujal kongres EULAR

Medical Tribune 21/2007
25.06.2007 00:00
Autor: mav
centre convencions Internacional Barcelona hostilo v uplynulých dnech (13. až 16. června) výroční evropský revmatologický kongres eUlAr 2007. jedním ze 140 příspěvků, které zde zazněly, byla také prezentace výsledků národního registru biologické léčby, již přednesl prof. MUdr. Karel pavelka, drsc., ředitel revmatologického ústavu a předseda české revmatologické společnosti (črs).

Zavedení antiTnF blokujících léků do klinické praxe úplně změnilo možnosti léčby chronických zánětlivých revmatických onemocnění. EULAR (European League Against Rheumatism) doporučuje na národní úrovni zřizovat registry nemocných, kterým jsou podávány biologické léky, a to především za účelem sledování bezpečnosti této terapie v dlouhodobé perspektivě (například co se týče výskytu tuberkulózy, oportunních infekcí a malignit). „Při zřizování národního registru v roce 2001 jsme však kromě aspektů bezpečnosti uvažovali i o možnostech hodnocení účinnosti této léčby v podmínkách běžné klinické praxe, nikoli tedy v poněkud ‚skleníkových‘ podmínkách klinických studií. Měli jsme na mysli i pomoc pojišťovnám, protože koncentrace všech pacientů do center biologické léčby, jejich registrace a způsob vedení terapie striktně podle ‚návodů České revmatologické společnosti‘ jsou formami kontrolované léčby, které garantují maximálně cílenou a účinnou terapii,“ vysvětluje prof. Pavelka. Kromě klasických klinických ukazatelů účinnosti léčby jsou totiž v registru sledovány i faktory rentgenové progrese a dále faktory kvality života a farmakoekonomické údaje. Bylo do něj zařazeno přes 1 000 pacientů s těžkou refrakterní revmatoidní artritidou, kteří v minulosti selhali na léčbě minimálně dvěma tzv. chorobu modifikujícími léky (DMARDs). Aktivita revmatoidní artritidy byla u nich vysoká klinicky i humorálně. „Zhruba u 80 % z nich došlo k rychlé a mohutné odpovědi. Znormalizovaly se reaktanty akutní fáze, dramaticky poklesl počet oteklých kloubů a zkrátila se ztuhlost. Rentgenová progrese se zpomalila čtyřikrát (před biologickou léčbou progrese 8 Sharpových jednotek ročně, při léčbě antiTnF 2 Sharpovy jednotky). naše sdělení se týkalo především pacientů s částečnou odpovědí na léčbu, u kterých byla v randomizované studii zvýšena dávka. Tento postup se však neukázal být účinným a autoři doporučují použít v těchto případech jiný antiTnF lék či dokonce biologický lék s jiným mechanismem účinku,“ říká prof. Pavelka. Registr biologické léčby je řízen a vlastněn ČRS, veškerá logistika pak Institutem biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy univerzity v Brně. Finanční podporu registru poskytuji farmaceutické firmy z edukačních grantů. Prezentaci výsledků národního registru biologické léčby na EULAR formou přednášky v hlavním auditoriu lze považovat za mimořádný úspěch a ocenění práce všech lékařů, kteří jsou do něj zapojeni. Vždyť z 3 300 předložených abstrakt jich bylo k ústní prezentaci přijato pouhých 140. „Domníváme se, že přínos našeho registru je možné chápat i v kontextu diskuse o dalších vývojových trendech v českém zdravotnictví. Může představovat určitý model pro přístup k moderním a někdy i dražším postupům v podmínkách relativně chudších států,“ doplňuje K. Pavelka.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 21/2007, strana A5Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky