Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. červenec 2021 | Svátek má Anna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Odešli během léta

Odešli během léta

Medical Tribune 24/2008
08.09.2008 00:00
Autor: -red-

Prof. František Řehák

Vúterý 16. září od 17 hodin se vLékařském domě vpražské Sokolské ulici uskuteční symbolické poslední rozloučení přátel abývalých kolegů sprof. MUDr. Františkem Řehákem, DrSc., který 11. června 2008 vevěku 81 let podlehl srdečnímu onemocnění. Setkání svolali zaměstnanci III. chirurgické kliniky 1. LF UK aVFN Praha, kterou prof. Řehák vletech 1974 až 1992 vedl ajejímž byl až do své smrti aktivním pracovníkem.

Prof. František Řehák se narodil 13. ledna 1927 veVamberku. Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK vPraze vroce 1951 nastoupil jako sekundář na II. chirurgickou kliniku profesora Diviše, kde se věnoval všeobecné apozději hrudní chirurgii.

Po roce 1968 byl však zpolitických důvodů poslán na poliklinické pracoviště. Ani to vněm nezlomilo touhu po klinické práci – vroce 1974 se stal přednostou III. chirurgické kliniky. Ta se pod jeho vedením stala centrem jícnové chirurgie, vmediastinální chirurgii zejména centrem pro chirurgickou léčbu myasthenia gravis, asamozřejmě plicní chirurgie.

Přestože politický režim blokoval širší mezinárodní spolupráci, prof. Řehák již vzačátku osmdesátých let experimentálně rozpracoval problematiku transplantací plic. Do české chirurgické praxe jako první zavedl exstirpace jícnu bez thorakotomie as doc. Šmatem napsal monografii Chirurgie plic amediastina.Prof. MUDr. František Řehák, DrSc., byl členem České chirurgické společnosti ČLS JEP – díky svému odbornému kreditu asvým lidským vlastnostem byl po revoluci vroce 1989 zvolen jejím předsedou.

Prof. Tomáš Trávníček

Vedení Univerzity Karlovy a1. LF UK aVFN Praha vpolovině července oznámilo, že 13. července 2008zemřel po těžké nemoci vevěku nedožitých 90 let prof MUDr. Tomáš Trávníček, CSc.

Prof. Tomáš Trávníček se narodil 21. prosince 1918 vBenešově. Na lékařskou fakultu UK nastoupil vroce 1937, po uzavření českých vysokých škol vroce 1939 byl až do roku 1942 vězněn vkoncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen. Po návratu se během okupace zapojil do protinacistického odboje.

Po promoci vroce 1947 působil MUDr. Trávníček na Fyziologickém ústavu, od roku 1963 byl dlouholetým přednostou Ústavu patologické fyziologie. Vroce 1965 byl jmenován profesorem. Během svého působení na Fakultě všeobecného lékařství ana Univerzitě Karlově zastával několik funkcí – byl proděkanem, vletech 1955 až 1961 děkanem, vroce 1961 prorektorem univerzity.

Výzkumně se prof. Trávníček zabýval především oblastí experimentální hematologie. Inicioval založení Společnosti pro patologickou aklinickou fyziologii ČLS JEP abyl jejím prvním předsedou. Kromě vědeckých publikací byl hlavním autorem skript aučebnic patologické fyziologie, ale spoluautorsky působil ipři tvorbě učebnic středoškolských.

Prof. MUDr. Tomáš Trávníček, CSc., byl mimo jiné vyznamenán Československým válečným křížem aČeskoslovenskou vojenskou medailí Za zásluhy 1. stupně.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky