Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Pooperační srůsty a masivní krvácení - Nové preventivní prostředky

Pooperační srůsty a masivní krvácení - Nové preventivní prostředky

Gynekologie po promoci 5/2008
29.09.2008 00:00
Autor: Matthew W. Guile
Porodníci a gynekologové dnes mají více možností než dříve, jak odvrátit vznik adhezí a dosáhnout zástavy krvácení.

Současný technologický pokrok má obrovský vliv na všechny chirurgické obory. I když velký rozruch budí výroba nástrojů pro robotickou chirurgii, jsou dnes na trhu i jiné úžasné – i když méně nápadné – inovace. Mezi tyto novinky patří chirurgická adjuvancia, která pomáhají při prevenci intraperitoneálních adhezí a při zá­stavě krvácení. Ta z nich, o nichž bude řeč v tomto článku, jsou komerčně dostupná pro všechny praktické porodníky a gynekology. Správnost jejich používání dokládá určitá úroveň důkazů, ať už je to padesát let klinických zkušeností nebo randomizované kontrolované studie, a všechna jsou schválena Food and Drugs Administration (FDA). I když pečlivou zástavu krvácení a chirurgický postup, který minimalizuje poškození tkání, nemůže nic nahradit,1 je třeba, aby se porodníci a gynekologové seznámili s těmito chirurgickými adjuvancii, která zlepší výsledky operací a sníží riziko jejich komplikací.

Prevence adhezí

Adheze, které se po velkých gynekologických operacích objevují v 70–95 %, jsou významnou příčinou infertility a obstrukce tenkého střeva.1–3 Pánevní adheze způsobené chirurgickým zákrokem jsou ve Spojených státech amerických příčinou 49 % až 74 % případů obstrukce tenkého střeva a cena zdravotnické péče v souvislosti s adhezemi byla již v roce 1994 odhadnuta na 1,3 miliardy USD.2,4 Vzhledem k významu tohoto problému by se měli pánevní chirurgové dobře orientovat v dostupných chirurgických adjuvanciích, která snižují vznik pooperačních srůstů.

Jak adheze vzniká.

Peritoneální adheze je konečným důsledkem zánětlivé kaskády vyvolané traumatem mesoteliálních buněk peritonea. Chirurgická manipulace, ischémie a cizí tělesa, jako jsou stehy, podněcují k aktivitě mastocyty, což vede k zánětu a ukládání fibrinu na porušené povrchy.5 V průběhu času proniknou do ....

Komentář

Autor: As. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Adheze jsou definovány jako fibrózní spojení dvou povrchů v abnormální lokalitě, většinou v důsledku poškození tkáně operačním zásahem, infekcí, ischemií nebo cizorodým materiálem.1 Adheze můžeme rozdělit na dva druhy: adheze vzniklé de novo (na místech, kde dosud nebyly) a adheze obnovené.2

Z hlediska etiologických činitelů jsou nejčastějšími příčinami adhezí předchozí operace, proběhlá nebo probíhající infekce a endometrióza. Významně ovšem záleží na operační technice, kontaminaci operační rány a genetické predispozici.

Obecně se věří, že laparoskopický přístup je z hlediska prevence pooperačních adhezí výhodnější ve srovnání s laparotomickým. To platí pro malé laparoskopické výkony typu sterilizace, ale nikoli pro větší výkony.3 Na jedné straně dochází k minimalizaci poškození peritonea díky velikosti vpichů, nedochází k traumatizaci střev rouškováním a je minimalizována kontaminace cizorodými látkami a bakte-riemi,4 na druhou stranu se popisuje negativní vliv CO2 na hypoxii peritonea kompresí kapilárního řečiště a vrstev peritonea, a tím vyššího rizika adhezí.5 Výskyt pooperačních adhezí byl popsán v několika studiích. Anglická studie zjistila 5,7 % všech znovupřijetí po gynekologických operacích, které byly klasifikovány v přímé souvislosti s adhezemi, z nichž 3,8 % si vyžádalo operační revizi.6 Podle jiné studie to bylo 4,5 % všech ....

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 5/2008, strana 32Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky