Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. červenec 2020 | Svátek má Prokop
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Školicí pracoviště pro plazmovou sterilizaci technologie Sterrad

Školicí pracoviště pro plazmovou sterilizaci technologie Sterrad

Medical Tribune 36/2008
15.12.2008 00:00
Autor: -red-

Před čtyřmi lety zahájila divize Advanced Sterilization Products společnosti Johnson & Johnson vespolupráci sodděleními nemocniční hygieny acentrální sterilizace Ústřední vojenské nemocnice Praha činnost Vzdělávacího centra pro plazmovou sterilizaci, vedeného MUDr. Danou Hedlovou, ústavním hygienikem ÚVN Praha.
Spoužíváním plazmové sterilizace má personál centrální sterilizace ÚVN Praha již dlouholeté zkušenosti, protože sterilizátor Sterrad 100 Sjev nemocnici rutinně využíván již od roku 1998 apřístroj Sterrad 200 od roku 2002.
Vevzdělávacím centru, jež se nachází přímo vprostorách střešovické nemocnice, jsou organizovány nejen jednodenní kursy osterilizaci plazmatem, ale imezinárodní kursy pro zaškolování zaměstnanců Johnson & Johnson pro region EMEA. Jednodenní kursy, které jsou určeny pro maximálně osm účastníků, jsou akreditovány Českou asociací sester ahodnoceny 3 kreditními body.
Vznik centra je přirozenou reakcí společnosti Johnson & Johnson na rostoucí požadavky na vzdělávání aprohlubování znalostí onízkoteplotním sterilizačním systému Sterrad - nejen ustávajících uživatelů sterilizátorů, ale iu nových zákazníků -, apředávání nových informací oplazmové sterilizaci.
Vzdělávací centrum je využíváno pro edukaci zdravotnických pracovníků zČeské iSlovenské republiky, se zaměřením pro:
* současné abudoucí uživatele plazmových sterilizátorů Sterrad (sestry);
* ústavní hygieniky aasistenty hygieny;
* primáře či přednosty amanagement nemocnic;
* projekční kanceláře.
Vletech 2005 až 2008 proběhlo již 25 kursů (včetně EMEA), na kterých se proškolilo celkem 490 osob.
Kursy obsahují část teoretickou ipraktickou. Teorie je komplexně zaměřena na oblast nízkoteplotní plazmové sterilizace, vpraktické části si pak účastníci na pracovišti centrální sterilizace ověřují teoretické poznatky azískávají potřebné dovednosti vobsluze plazmových sterilizátorů Sterrad.
Vzávislosti na pracovních pozicích aodbornosti frekventantů se kursy podrobněji zaměřují na specifickou oblast zájmu, např. na provedení správné předsterilizační přípravy, vhodnost sterilizovaných zdravotnických prostředků pro pracovníky zcentrálních sterilizací asterilizačních center nebo naopak na ekonomiku provozu pro manažery zdravotnických zařízení aprojekční kanceláře. Účastnice kursů zejména oceňují komorní prostředí, možnost výměny zkušeností izajímavý obsah. Přínosem je samozřejmě také možnost navštívit oddělení centrální sterilizace ÚVN Praha při praktické části kursu aukázka využití plazmových sterilizátorů přímo vpraxi.
Vzdělávací centrum je místem pro předávání odborných znalostí apraktických zkušeností ajistě přispěje ke zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb voblasti sterilizace vmnoha zdravotnických zařízeních vČR iSR.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky