Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 12. srpen 2020 | Svátek má Klára
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Levocetirizin efektivnější u pacientů s chronickou urtikarií

Levocetirizin efektivnější u pacientů s chronickou urtikarií

Medical Tribune 1/2009
12.01.2009 00:00
Autor: Jan Činčura

První studie onejnovější generaci antihistaminik vterapii pacientů spřítomností chronické idiopatické urtikarie ukázala, že udospělých pacientů léčených levocetirizinem (5 mg jednou denně) bylo dosaženo signifikantně větší symptomatické úlevy než upacientů medikovaných desloratadinem (5 mg jednou denně). Tato studie demonstrující vyšší efektivitu levocetirizinu byla recentně publikována včasopise Allergy.
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie CUTE (Chronic Urticaria Treatment Evaluation) porovnávala terapii levocetirizinem 5 mg aterapii desloratadinem 5 mg vsouboru 886 dospělých pacientů. Terapie levocetirizinem vykázala signifikantně vyšší efektivitu než medikace desloratadinem při redukci negativního dopadu pruritu na každodenní život pacientů ajejich spánek. Rozdíly mezi oběma léčebnými skupinami byly signifikantní již od prvního dne terapie (p = 0,013). Levocetirizin redukoval nejen intenzitu pruritu, ale idobu trvání tohoto symptomu, vobou případech signifikantně více než desloratadin.
Po prvním týdnu terapie uvádělo vlevocetirizinové skupině žádné nebo mírné symptomy 56 % pacientů vesrovnání s47 % pacientů veskupině medikované desloratadinem. Večtvrtém týdnu terapie již tyto údaje uvádělo 67 %, respektive 57 % pacientů.
Statistické analýzy ukázaly, že učtvrtiny pacientů, kteří nejrychleji reagovali na terapii, činila doba, za kterou došlo kprvnímu zlepšení symptomů, tři hodiny vpřípadě medikace levocetirizinem ačtyři hodiny 15 minut vpřípadě medikace desloratadinem. Večtvrtině pacientů nejpomaleji reagujících na terapii tyto naměřené časy činily 75 hodin 30 minut umedikace levocetirizinem a106 hodin 45 minut při léčbě desloratadinem.
"Chronická idiopatická urtikarie je vyčerpávajícím onemocněním spřidruženými psychosociálními efekty," uvedl vedoucí investigátor studie Paul Potter zUniversity of Cape Town Lung Institute. Vprůběhu několika posledních desetiletí došlo podle něj kvýraznému nárůstu alergických onemocnění, přičemž umnoha pacientů jsou symptomy trvale persistentní.
Chronická idiopatická urtikarie postihuje odhadem 0,1 % až 3 % americké aevropské populace, což vpřípadě Evropské unie znamená přibližně 14 milionů pacientů trpících tímto autoimunitním onemocněním. Knežádoucím efektům vyskytujícím se vprůběhu studie patřily sucho vústech, únava, bolest hlavy asomnolence.
Levocetirizin patří mezi nesedativní antihistaminika, antagonisty histaminových H-receptorů. Jedná se olevotočivý isomer známého antihistaminika cetirizinu. Levocetirizin je indikován kromě terapie chronické idiopatické urtikarie ik léčbě sezónní apereniální alergické rhinitidy. Srovnávací studie ukazují, že levocetirizin vykazuje rychlý nástup efektu aže je vněkterých parametrech účinnější než loratadin afexofenadin. Vesrovnání scetirizinem byla efektivita levocetirizinu vtlumení kožní alergické reakce uzdravých dobrovolníků podobná.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky