Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. leden 2021 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové platové tarify – u každého zdravotníka jinak

Nové platové tarify – u každého zdravotníka jinak

20.07.2009 21:53
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: (ivb)
Od letošního července dostávají zdravotníci výplatu podle nových platových tarifů. Jednotliví pracovníci jsou odměňováni podle tří různých tabulek. Které pozice jsou lépe ohodnoceny? A do kterých patříte vy?

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo tři různé platové tarify spopisem toho, kterých pracovníků ve zdravotnictví se tyto tarify týkají.

Šéfové zdravotnických zařízení jsou odměňováni na základě jiných tarifů než například pracovníci SÚKL či hygienické stanice. Zvláštní systém ohodnocení platí pro lékaře a jiné zdravotníky, kteří poskytují přímou zdravotnickou péči.

Jde o takzvané „Doporučení postupu při určení platového tarifu zdravotnickým pracovníkům podle nařízení vlády č.564/2006 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.“

Na základě této legislativy , která platí od letošního července, došlo knavýšení platů nejen lékařům a sestrám, kteří poskytují přímou zdravotní péči. Týká se prakticky všech osob, které ve zdravotnictví pracují.

Ministerstvo nyní upozorňuje na rozdíly vplatech mezi jednotlivými pracovníky ve zdravotnictví. Ztřístupňových stupnic platových tarifů jsou patrné tyto rozdíly.


KDE NAJÍT KONKRÉTNÍ ČÍSLA:

Konkrétní platové tarify najdete v originálním znění dokumentu Ministerstva zdravotnictví.

První (základní) platová stupnice se týká zaměstnanců, kteří u dotyčných zaměstnavatelů ve zdravotnictví vykonávají:

- práce řemeslné, manuální, výrobní administrativní, provozní nebo ekonomické

-jsou vedoucími zaměstnanci, kteří pouze řídí poskytování péče

-jsou jinými odbornými pracovníky, a to do doby získání odborné způsobilosti kvýkonu zdravotnického povolání vsouladu sustanovením § 44 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, např. psycholog, logoped.

Druhá platová stupnice (vyšší tarify než vprvní tabulce) platí pro zaměstnance Hygienické stanice hl. m. Prahy a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Celkově vyšší platové tarify utéto skupiny zaměstnanců vysvětluje ministerstvo zdravotnictví. Takto nastavený tarif „zohledňuje kompenzační charakter zvýšených povinností a omezení uložených zaměstnancům zařazeným v §303 zákopníku práce vorganizacích taxativně vymezených.“

U zaměstnanců, kteří poskytují zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, na záchranné službě nebo vzařízení sociálních služeb, platí třetí, nejvyšší platová stupnice.

Zaměstnavatelé budou mít dost obtížnou situaci. Ministerstvo zdravotnictví přiznává, že není lehké jasně definovat, za jakých podmínek jde o poskytování zdravotní péče.

„Zdravotnické právní předpisy neupravují jednoznačnou definici zdravotní péče. Ze zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze dovodit, co se rozumí poskytováním zdravotní péče při výkonu zdravotnického povolání a co je „jiná činnost“ To, co je „poskytování zdravotní péče“, je třeba posuzovat podle citovaných předpisů, vnichž je vymezena způsobilost jednotlivých „druhů“ povolání zdravotnických pracovníků a vnávaznosti na zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,“ uvádí MZ na svých stránkách a dodává:

"Zdravotní péčí se podle uvedených zákonů rozumí zejména preventivní, léčebná, diagnostická, dispenzární, rehabilitační, ošetřovatelská, přednemocniční neodkladná zdravotní péče, lékárenská péče, dále zdravotní péče voboru zdravotně sociální péče, zdravotní péče v porodní asistenci a výkon zdravotního dozoru, včetně přímého odborného zdravotnického řízení zdravotní péče súčastí na jejím poskytování.“

(ivb), www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky