Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. leden 2021 | Svátek má Běla
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Katalog prací ve zdravotnictví

Katalog prací ve zdravotnictví

24.09.2009 11:10
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: (red)
Nejste si jisti, zda vás zaměstnavatel zařadil do správné platové třídy? Pracujete v tzv. nepodnikatelské sféře? Klíčovým dokumentem pro pousouzení správného zařazení do platové třídy je katalog prací.

Každý zdravotníkz nepodnikatelské sféry(fakultní nemocnice, státní zdravontická zařízení, příspěvkové organizace, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení apod.) je zařazen do platové třídypodle náročnosti práce, kterou vykonává. Přesněji řečeno podle nejnáročnější práce, kterou po něm zaměstnavatel požaduje.

Příklady prací pro všechna povolání v nepodnikatelské sféře jsou uvedeny v katalogu prací.

2.19.1 SANITÁŘ

2. platová třída

1. Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, například péče o hygienu prostředí, dovoz stravy, transport biologického materiálu, doprovod nemocných nebo klientů sociální péče na příslušná oddělení a úkony s tím související, pomoc při úpravě těl zemřelých.

3. platová třída

1. Provádění složitějších pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, podílení se na poskytování základní ošetřovatelské péče (nemocným nebo klientům sociální péče), například na zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.

4. platová třída

1. Provádění nej složitějších pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, podílení se na poskytování specializované ošetřovatelské péče (nemocným nebo klientům sociální péče), například polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu, péče o dárce krve při odběrech, příprava a podávání léčebných zábalů, pomoc při ergoterapii, asistence při přejímce, ukládání a označování léčiv a léčivých přípravků.

2.19.2 DEZINFEKTOR

5. platová třída

 1. Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče, zejména na infekčních odděleních, provádění ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních, dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů.
 2. Provádění průběžné popř. závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice odpadních vod včetně její dezinfekce, dezinfekce vodních zdrojů a odběry vod na laboratorní vyšetření.

2.19.3 AUTOPTICKÝ LABORANT


5. platová třída

1. Vyjímání orgánů z těl zemřelých, příprava pro pitevní postupy a provádění preparačních výkonů a zhotovování preparátů na úseku patologie pod přímým vedením lékaře.

2.19.4 OŠETŘOVATEL

5. platová třída

1. Základní ošetřovatelská péče vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací. Pomocné práce spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, péče o umírající a tělo zemřelého.

6. platová třída

 1. Jednoduché ošetřovatelské výkony a komplexní hygienická péče o nemocné nebo klienty sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, inkontinentní, případně s těžkým zdravotním postižením vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací, pomoc při provádění léčebných a ošetřovatelských úkonů a zajišťování výchovné části denního programu v zařízeních pro děti a mládež.
 2. Výkon některých dílčích činností vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například podávání očistného klyzmatu, asistence při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

2.19.5 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

7. platová třída

 1. Poskytování základní ošetřovatelské a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu, například dílčí práce při ošetřování akutní a chronické rány, sledování fyziologických funkcí, provádění komplexní hygienické péče a dohlížení na dodržování pitného režimu, provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče, příprava pacientů k diagnostickým nebo léčebným výkonům a podávání léčivých přípravků.
 2. Odborné práce zaměřené na dokumentační a evidenční činnosti, například práce v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

1. Poskytování dílčí vysoce specializované ošetřovatelské péče, například zavádění a udržování kyslíkové terapie, rehabilitační ošetřovatelství včetně prevence poruch z imobility, provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče.

2.19.6 VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA

8. platová třída

 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče pod odborným dohledem, podílení se na zajišťování potřeb a úrovně soběstačnosti pacientů nebo uživatelů sociálních služeb.
 2. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v gynekologii a v porodní asistenci pod odborným dohledem, zejména podílení se na zajišťování nezbytného dohledu a poskytování zdravotní péče během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky.

9. platová třída

 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu nebo specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
 2. Poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu nebo specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem při fyziologickém průběhu těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí.
 3. Vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů pod odborným dohledem, tj. diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních výkonů či úkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení.

10. platová třída

1. Poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti od 3 let věku. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.

 1. Zajišťování komplexní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství, příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání.
 2. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

11. platová třída

 1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti do 3 let věku.
 2. Vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, tj. diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních výkonů a úkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech.
 3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v porodnictví a gynekologii bez odborného dohledu při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech, instrumentace při porodu císařským řezem. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.
 4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategoriích a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem, včetně připravování informačních materiálů.

5. Organizování a koordinování činností nelékařských zdravotnických pracovníků a
zabezpečování mezioborové spolupráce v rámci menších organizačních celků. Vedení
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v
oboru příslušné specializace.

12. platová třída

 1. Samostatné provádění nejnáročnějšich vysoce specializovaných úkonů včetně péče o rizikového novorozence na porodním sále na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu.
 2. Samostatné provádění a vyhodnocení diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovské, ultrazvukové nebo urodynamické vyšetření.
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické i přímé řízení ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

2.19.7 NUTRIČNÍ ASISTENT

7. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, činnosti na úseku dietního stravovacího provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.

2.19.8 NUTRIČNÍ TERAPEUT

8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy pod odborným dohledem, například sestavování jídelních plánů, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocných nebo klientů sociální péče v oblasti dietního stravování, spolupráce s rodinou a jinými blízkými osobami, práce na specializovaných pracovištích (metabolické jednotky, diabetologie, apod.), vypracovávání nutričních rozborů na základě biochemických výsledků.

9. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy bez odborného dohledu, poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního stravování.

10. platová třída

 1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například bioimpedance, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a modulových dietetik, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.
 2. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologu.
 3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociální péče se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů (klientů) s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi.

2.19.9 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH

5. platová třída

1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly dopravy nemocných a raněných, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.

2.19.10 ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

6. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček, například vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu pacientů, udržování rádiové komunikace.

7. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností vmiste zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení.

2.19.11 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu pod odborným dohledem, například zajišťování periferního žilního vstupu, provádění prvního ošetření ran, včetně zástavy krvácení, provádění bezpečného vyproštění, polohování, imobilizace a transportu pacientů, odběr biologického materiálu, asistence při neinvazivním zajištění dýchacích cest a nepřímé srdeční masáži.

9. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu bez odborného dohledu, například monitorování a hodnocení vitálních funkcí, průběžné sledování a hodnocení poruch rytmu, podíl na řešení následků hromadného neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, vedení fyziologických překotných porodů.

10. platová třída

 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče a akutního příjmu včetně letecké záchranné služby, například kardiopulmonální resuscitace, včetně defibrilace srdce, zajišťování přístrojovou ventilaci, asistence u komplikovaných porodů a provádění prvního ošetření novorozence.
 2. Určování priorit v přednemocničním ošetřovatelském procesu při tísňových záchranných akcích, nebo koordinace, organizace a usměrňování týmové dispečerské činnosti na územním operačním středisku včetně stanovování důležitosti a předávání odborné a místně příslušné výjezdové skupině pro poskytnutí vysoce specializované přednemocniční neodkladné péče.

11. platová třída

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce přednemocniční neodkladné péče, koncepce strategie výchovy a dalšího vzdělávání ve vyšším územněsprávním celku.

2.19.12 OPTOMETRISTA

8. platová třída

1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček pod odborným dohledem.

9. platová třída

1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček bez odborného dohledu, provádění poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití.

10. platová třída

 1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob starších 15ti let věku bez odborného dohledu, určování refrakční vady, provádění korekce a rozhodování, zda ke korekci refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a jejich předepisování, zhotovování a opravy. Vyšetřování v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad a provádění poradenské činnosti. Aplikace kontaktních čoček a provádění jejich následné kontroly.
 2. Vyšetřování osob mladších 15ti let na oftalmologických diagnostických přístrojích pod odborným dohledem očního lékaře.

2.19.13 ORTOPTISTA

8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou pod odborným dohledem, spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péči o pacienty s vrozenými i získanými očními vadami.

9. platová třída

 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům soční poruchou bez odborného dohledu, například navrhování, zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek, edukace pacientů a jejich rodičů o léčbě a léčebném výcviku, provádění screeningu očních vad dětí. Provádění výchovných zaměstnání a zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve stacionářích.
 2. Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez odborného dohledu a na základě indikace očního lékaře, například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění zakrývacích testů.

10. platová třída

1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami, zejména s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého binokulárního vidění, příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťování ošetřovatelské péči při nich, podávání léčivých přípravků do spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace kontaktních a okluzních čoček.

2.19.14 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK

7. platová třída

1. Zhotovování ortotických pomůcek a provádění základního zácviku s jejich používáním a s udržováním.

2.19.15 ORTOTIK-PROTETIK

8. platová třída

1 Konstrukce ortoticko protetických pomůcek pod odborným dohledem.

9. platová třída

1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických pomůcek bez odborného dohledu v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů, například všech končetinových protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a měr, například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy a aplikace pooperační obuvi.

10. platová třída

1. Konstrukční řešení ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, například technicky složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek. Provádění konstrukčního dozoru.

2.19.16 MASÉR

5. platová třída

1. Provádění stanovených druhů masáží, s výjimkou segmentových. Příprava a podávání částečných i celkových koupelí včetně přísadových a provádění základních vodoléčebných procedur, aplikace tepla, například za použití soluxu nebo parafinu.

2.19.17 ERGOTERAPEUT

7. platová třída

1. Provádění základních ergoterapeutických úkonů pod odborným dohledem, například hodnocení a nácvik běžných denních činností v nemocničním nebo ve vlastním sociálním prostředí pacientů nebo klientů sociální péče.

8. platová třída

 1. Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociální péče.
 2. Provádění ergoterapeutického vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociální péče, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností.

9. platová třída

1. Vypracovávání složitých specializovaných kinesiologických rozborů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů podle zaměření na obor specializačního vzdělání.

10. platová třída

 1. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.
 2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti na úseku ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie.

2.19.18 FYZIOTERAPEUT

8. platová třída

1. Léčebná rehabilitace pod odborným dohledem, například kineziologický rozbor pacienta nebo klienta sociální péče, svalový test, provádění funkčního vyšetření, sestavování krátkodobého rehabilitačního plánu, provádění základních cvičebních metod, technik a procedur fyzikální terapie.

9. platová třída

1. Provádění fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu, například vypracovávání kineziologického vyšetření pacienta nebo klienta sociální péče, svalového testu a vyšetřování vnitřních systémů, vypracovávání krátkodobých rehabilitačních plánů léčebné rehabilitace prováděné individuálně i ve skupinách, provádění speciálních technik a procedur fyzikální terapie a hodnocení jejich účinnosti a další výkony.

10. platová třída

1. Stanovení speciálních individuálních terapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.

11. platová třída

 1. Provádění zvlášť náročných specializovaných diagnostických postupů pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, například pozitronová elektromyelografie, moire, posturografie. Aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.
 2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace bez odborného dohledu, například prevence, edukace a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, školení zdravotnických pracovníků způsobilých samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči, především v prevenci imobilizačního sytému, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů.

12. platová třída

1.Pro vadění nejnáročnějšich vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například sledování a vyhodnocování stavu pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod.

2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti na úseku ryzioterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ryzioterapie.

2.19.19 ASISTENT OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

7. platová třída

1. Vyšetřování základních složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů, konané pod odborným dohledem pro účely státního zdravotního dozoru v terénu s ohledem na hodnocení vlivu prostředí na zdraví, stanovování způsobů odběru, porovnávání výsledků šetření s hygienickými normami včetně přípravy podkladů pro opatření orgánu ochrany veřejného zdraví. Provádění šetření a analýz v souvislosti s výskytem onemocnění.

8. platová třída

1. Provádění odborných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče konané bez odborného dohledu, vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, provádění odběrů vzorků a jejich odborná úprava před zpracováním v laboratoři, vyhodnocování výsledků laboratorních vyšetření, provádění zdravotní výchovy a dalších odborných činností v oblasti podpory veřejného zdraví.

9. platová třída

 1. Specializovaná vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, například šetření pro účely ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
 2. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační činnost, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, podílení se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
 3. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče, konané bez odborného dohledu, například realizace místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova občanů ke zdravému způsobu života.

10. platová třída

1. Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve zvlášť složitých případech, specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a samostatná realizace místních programů ochrany a podpory zdraví.

2.19.20 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

11. platová třída

1. Hodnocení výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami pod odborným dohledem, včetně přípravných prací, například sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám, vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, podíl na realizaci programů ochrany a podpory zdraví.

12. platová třída

 1. Hodnocení složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru bez odborného dohledu.
 2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí bez odborného dohledu, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, podíl na realizaci programů ochrany a podpory zdraví, poskytování poradenských, výchovných a konzultačních služeb, samostatné hodnocení výsledků šetření a předkládání návrhů řešení nestandardních situací.

13. platová třída

 1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního rizika, auditorská činnost v autorizacích v ochraně a podpoře veřejného zdraví, vytváření a realizace programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni.
 2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich koordinace a metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí, nebo specializované poradenské, výchovné a konzultační služby.

14. platová třída

1. Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně zajišťování jejich meziresortní aplikace a mezinárodní koordinace, provádění zvlášť náročného hodnocení zdravotních rizik, realizace celostátních programů ochrany a podpory zdraví a výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.

2.19.21 LABORATORNÍ ASISTENT

7. platová třída

1. Provádění zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených postupů, pomocí přístrojové a laboratorní techniky, péče o laboratorní zvířata.

2.19.22 ZDRAVOTNÍ LABORANT

8. platová třída

1. Příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost pod odborným dohledem, například obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů vzorků v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, provádění základních laboratorních měření na automatických analyzátorech (nefelometrických, chemiluminiscenčních), příprava preparátů k cytogenetickému vyšetření, příprava vzorků k měření na průtokovém cytometru.

9. platová třída

 1. Provádění laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, provádění odběrů vzorků v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
 2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů.

10. platová třída

 1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, molekulárně genetická vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení nálezu - elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových látek, provádění odběrů vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu.
 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod. Provádění statistických hodnocení, zajišťování edukace v oboru.

2.19.23 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK

8. platová třída

1. Kontrola a opravy zdravotnických přístrojů pod odborným dohledem, organizace a koordinace technických služeb souvisejících s provozem zdravotnické techniky, provádění technických instruktáží zdravotnických pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce.

9. platová třída

1. Provádění složitých oprav, kontrol a dalších odborných prací se zdravotnickými přístroji bez odborného dohledu, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením klinického technika nebo klinického inženýra, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.

10. platová třída

1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových metod do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, příprava standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.

2.19.24 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR

11. platová třída

1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, například kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Podíl na vývoji a zhotovení zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně jejich zhotovování, provádění technické instruktáže pracovníků.

12. platová třída

1. Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě jejich selhání. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického software pro interpretaci elektroencefaloframu, elektrokardiogramu a dalších diagnostických systémů, podíl na technické asistenci při vyšetřeních a operacích a další práce s přístrojovou technikou, při které přichází k přímému styku s pacientem nebo která může přímo ovlivnit jeho zdravotní stav, a výkon dalších specializovaných činností.

13. platová třída

1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, zajišťování koncipování kompletů zdravotnických technologií, technické instruktáže pracovníků a technické služby související s digitální archivací a předáváním záznamů z ní, vypracovávání standardů specializovaných postupů, vykonávání činností metodických, řídících, koncepčních, kontrolních, výzkumných a vzdělávacích v oboru specializace.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce specializačních oborů klinického inženýrství.

2.19.25 RADIOLOGICKÝ ASISTENT

8. platová třída

1. Provádění radiologických zobrazovacích postupů, a léčebné ozařovací techniky pod odborným dohledem, provádění specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s aplikací lékařského ozáření.

9. platová třída

 1. Provádění a vyhodnocování zkoušek provozní stálosti ionizujícího záření bez odborného dohledu, hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání potřebné obrazové dokumentace v temné i světlé komoře, provádění denzitometrické a senzitometrické kontroly zpracovatelského procesu, vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, spolupráce s lékařem při skiagrafických vyšetřeních.
 2. Provádění složitějších diagnostických a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu, například speciální a nekonvenční radiodiagnostické výkony a radioterapeutické výkony s rizikem vysokého poškození pacienta, spolupráce při léčbě pomocí otevřených zářičů, provádění radiodiagnostických, skiagrafických vyšetření a denzitometrické a senzitometrické kontroly zpracovatelského procesu.

10. platová třída

1. Provádění náročných speciálních radiologických výkonů, například výpočetní tomografie, magnetické rezonance, digitální subtrakční angiografie, mamografické stereotaxe. Asistence při intervenčních výkonech, jedno fotonové emisní výpočetní tomografii, pozitronové emisní tomografii, navrhování pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření vyšetření, provádění kostní denzitometrie. Vykonávání činnosti metodické, řídící, koncepční, kontrolní, výzkumné a vzdělávací ve svém oboru.

2.19.26 RADIOLOGICKÝ TECHNIK

8. platová třída

1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření pod odborným dohledem, zejména provádění základní klinické dozimetrie, provádění zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, evidence a kontrola dodržování předepsaných termínů zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel, archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách.

9. platová třída

1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření bez odborného dohledu, zejména provádění klinické dozimetrie včetně vyhodnocování dávek pacientů, provádění a hodnocení zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, sledování časových řad naměřených hodnot, organizační zajištění předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel.

2. Zpracování částí ozařovacích plánů radioterapie pod odborným dohledem.

10. platová třída

1. Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a jejich vyhodnocování, kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení, spolupráce při optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení.

2.19.27 RADIOLOGICKÝ FYZIK

11. platová třída

1. Výkon činností radiologického fyzika pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského ozáření, spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při tvorbě, zavádění, hodnocení a aktualizacích systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, při optimalizaci radiační ochrany pacientů včetně hodnocení dávek pacientů nebo spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při zavádění nových fyzikálních metod do klinické praxe.

12. platová třída

1. Výkon specializovaných činností radiologického fyzika, zejména provádění a
vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského
ozáření a provádění analýz a interpretací údajů a hodnot týkajících se stanovení dávek
pacientů; tvorba, zavádění, hodnocení a aktualizace systému jakosti pro nakládání se zdroji
ionizujícího záření, tvorba a uplatňování místních radiologických standardů a spolupráce při
ověřování jejich souladu s národními radiologickými standardy formou klinických auditů;
optimalizace radiační ochrany včetně stanovení a hodnocení dávek pacientů, zavádění nových
fyzikálních a technických postupů do klinické praxe nebo periodická školení aplikujících
odborníků a jiných zdravotnických pracovníků v otázkách radiologické fyziky a radiační
ochrany v otázkách radiační ochrany vyžadovaná atomovým zákonem.

2. Zajišťování a vedení fyzikálně-technických činností spojených s přejímáním, kontrolou,
manipulací a uložením radiologických zařízení.

13. platová třída

1. Provádění nejnáročnější specializované diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například hodnocení radiačních nehod, vyhodnocování případů selhání radiologických zařízení a zařízení pro radiační ochranu, navrhování a zavádění preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů nebo zajišťování fyzikálních úkolů v celostátní působnosti Středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce radiologické fyziky a radiační ochrany při lékařském ozáření.

2.19.28 KLINICKÝ PSYCHOLOG

12. platová třída

1. Provádění činnosti klinického psychologa pod odborným dohledem, například provádění psychologické diagnostiky, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí.

13. platová třída

1. Provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie, například psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchovy a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat.

14. platová třída

1. Provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například odborné konsiliární, posudkové a dispensami činnosti.

2.19.29 KLINICKÝ LOGOPED

12. platová třída

1. Činnosti v obom klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a pomch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída

1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a pomch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v v oblasti komunikativních dovednostech u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

2.19.30 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

8. platová třída

1. Posuzování životní situace pacienta nebo klienta sociální péče a monitorování a vyhodnocování potřeb pacienta (klienta sociální péče) podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

9. platová třída

1. Provádění zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociální péče, řešení sociálně právních problémů pacienta (klienta sociální péče), provádění sociálního šetření v terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště v psychiatrických léčebnách.

10. platová třída

 1. Provádění složitých zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociální péče s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální intervence (léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, domovy důchodců). Zajišťování sociálně právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.
 2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování bez odborného dohledu, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích, při apalických syndromech.

11. platová třída

 1. Provádění nejnáročnějších zdravotně sociálních činnosti bez odborného dohledu, například hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče. Navrhování kritérií pro umístění pacienta na zdravotně-sociální lůžko. Tvorba nových standardů a metod zdravotně sociální péče ve zdravotnických zařízeních včetně kontroly jejich uplatňování.
 2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně sociální péče ve vymezené územní působnosti. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu v rámci oboru.

2.19.31 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

7. platová třída

1. Provádění činností spojených s přípravou a kontrolou léčivých přípravků a zkoumadel včetně doplňování léčivých látek pro přípravu léčivých přípravků, s výjimkou velmi silně a silně účinných léčiv, prováděné pod odborným dohledem, provádění základních laboratorních prací při kontrole léčiv, vydávání léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

8. platová třída

1. Provádění odborných činností bez odborného dohledu, spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a při aseptické přípravě léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský přepis.

9. platová třída

1. Provádění specializovaných odborných činností, například aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití spektrofotometru, polarimetru. Příprava all-in-vaků.

2.19.32 FARMACEUT

11. platová třída

1. Příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování, vykonávané pod odborným dohledem.

12. platová třída

 1. Samostatný výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuce léčiv u distributora, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách nebo při poskytování odborných informací o léčivech.
 2. Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfúzní služby, nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.

13. platová třída

1. Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých přípravků, cytostatik a rádiofarmak, k níž je nezbytná specializovaná způsobilost, poskytování odborných konzultací směrujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů, provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.

14. platová třída

1. Tvůrčí aplikace výsledků vědeckého výzkumu v oblasti léčiv při nejnáročnějšich vysoce specializovaných činnostech souvisejících se zajištěním lékárenské péče pro zdravotnická zařízení, provádění konzultačních činností na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky, plnění pedagogických úkolů ve zdravotnictví.

2.19.33 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

5. platová třída

1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.

6. platová třída

1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.

2.19.34 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

7. platová třída

1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.

2. Zhotovování jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.

2.19.35 ZUBNÍ TECHNIK

8. platová třída

1. Zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem, provádění jejich oprav a zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů používaných v zubním lékařství, obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře.

9. platová třída

 1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.
 2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav, příprava, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.

10. platová třída

 1. Vykonávání specializovaných činností v rámci oboru specializace, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.
 2. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích včetně edukační činnosti v oboru specializace.

2.19.36 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

8. platová třída

1. Provádění činností na úseku dentální hygieny, například stanovování úrovně hygieny dutiny ústní pacientů, provádění nácviku postupů a technik ústní hygieny a kontrola jejich účinnosti, provádění kolektivní zdravotní výchovy zaměřené na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.

9. platová třída

1. Provádění činností na úseku dentální hygieny, například odstraňování zubního plaku a kamene z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštění povrchu zubů profylaktickými materiály, odstraňování retenčních míst plaku.

2.19.37 ZUBNÍ LÉKAŘ

11. platová třída

1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, konaná pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání.

12. platová třída

1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, revizní a posudková činnost.

13. platová třída

1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

14. platová třída

1. Specializovaná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů, provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu.

15. platová třída

I. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce
specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření
podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně
nadnárodní úrovni.

2.19.38 LÉKAŘ

II. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.

12. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.

13. platová třída

 1. Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 4. Lékařská posudková a revizní činnost.

14. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik.
 3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

15. platová třída

1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky