Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdravotní sestra ministryní? Žijeme v Absurdistánu

Zdravotní sestra ministryní? Žijeme v Absurdistánu

07.10.2009 18:41
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Štěpán Feik
Senátor Vladimír Dryml v rozhovoru pro Medical Tribune ostře kritizoval zákonodárce, privatizaci zdravotnictví a dotknul se i problémů v krajském zdravotnictví...

Zpozice ředitele nemocnice jste nastoupil jako náměstek ministra zdravotnictví, nyní hovoříte jako senátor. Jak se změnil váš náhled na zdravotnictví po vstupu do politiky?

Vprvní chvíli jsem byl doslova zhrozen ztoho, jak někteří politici málo rozumějí zdravotnictví. Zejména ztoho, jaké jsou ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění zněkterých jejich neuvážených kroků. A nejen přímo voblasti zdravotnictví, ale i voblastech stím souvisejících – voblasti azylové politiky a poskytování zdravotní péče. Je to hlavně otázka toho, jak se někteří politici dívají na zdravotnictví a nedokáží se odprostit od své stranické příslušnosti.

Vy sám se snažíte od toho oprostit?

Vtéto záležitosti se snažím býti profesionál a snažím se na to dívat tak, aby to prospělo celému systému.

Jste členem mandátového a imunitního výboru, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ale nejste ve výboru pro zdravotnictví. Proč?

Nejsem jeho členem úmyslně –nemám totižrád mláceníprázdnéslámy a rozhovory sbývalým ministrem Julínkem. Dle mého názoru je právě Julínek typickou ukázkou toho, kdy jde politika do střetu stěžkou ekonomikou a odborností. Navíc mám takto i více prostoru na to se vyjadřovat vplénu senátu a něčemu tím pomoct. Navíc, vsenátorském klubu ČSSD je početné zastoupení lékařů, takže se nezávisle na usnesení zdravotního výboru můžeme dohodnout na tom, jakým směrem bychom chtěli postupovat. A ne vždy je to vsouladu se zdravotnickým výborem, který je ovládán lidmi, kteří celé té problematice vůbec nerozumí.

Takže současnýzdravotní výbor je podle vás neužitečný?

Ne, je jen takový, jaký je. Krajněse mi na něm nelíbíválcovánímnohých názorů, kteréby mohly prospět občanům a tomuto státu. Je proto důležité, aby tyto názory zněly nejen ve výboru, ale i před celým senátem, aby všichni senátoři slyšeli, jak to vlastně stím výborem je. Poslední ukázka nekompetence zdravotního výboru proběhla včera, kdy výbor schválil snovou cenotvorbou zdílny ministerstva financí, která je proti směrnici 89/105 Evropské unie. A paní ministryně Jurásková to odbyla větou, že názory jejich právníků jsou opačné. Paní ministryni jsem jen doporučil, aby ty své právníky vyměnila, protože takto nám hrozí arbitráž!

Jak hodnotíte paníministryni Juráskovou?

Jájsem ze staré školy a kdyby mi někdo před pár lety řekl, že zdravotní sestra se může stát ministryní zdravotnictví, tak bych ho považoval za blázna, ale vtéto zemi se dějí různé věci. Někteří moji zahraniční přátelé nás nazývají Absurdistánem, a já snimi musím vurčitých věcech jen souhlasit. O kvalitách paní ministryně Juráskové mám pochybnosti.

Dlouho slibovanéreformy zdravotnictvíse asi nedočkáme. Pročpodle vás neuspěla?

Začal bych samotným týmem ex-ministra Julínka –reformátoři, kteří byli vyhnáni ze Slovenska, a to, co se ukázalo vpraxi jako neúčinné a špatné, tak začali praktikovat vČeské republice. Zajacova reforma na Slovensku nepřinesla nic dobrého – Slováky to jen na rozjezdu stálo 28 miliard, dnes je tam navíc velmi složitá situace hlavně voblasti všeobecného zdravotního pojištění. Podle mých informací tam dokonce dochází ktomu, že celková úroveň zdravotnictví se velmi snižuje.

U nás celýten systém směřoval kúplné privatizaci a kevstupu soukromých subjektů do sféry veřejného zdravotního pojištěni. Nastoupily by sem soukromé pojišťovací fondy jako ve Spojených státech. Ostatně pan bývalý náměstek Hroboň byl exponentem jednoho podobného systému, proto prosazoval systém řízené péče, který je však vsoučasnosti zUSA na odchodu. VUSA je zdravotnictví zvelké části privátní, proto jsou nejdražší, ale to nechce nikdo slyšet. U nás je v systému sice méně prostředků, ale naši zdravotníci odvádějí velmi kvalitní práci a pracují velmi efektivně.

Ohledněpoplatků chci říct toto: Poplatky sice přinášejído zdravotnictví peníze teďhned, ale vhorizontu pěti a více let jsou pro systém paradoxně špatné. Proto většina států od poplatků ustupuje. Charta OSN navíc zakazuje poplatky pro děti u lékaře! Ministr Julínek tím chtěl vyplnit pětimiliardovou mezeru vrozpočtu. Pro mě je lepší, když pacient přijde dvakrát zbytečně, než potřetí pozdě. Vtéto podobě jsou poplatky nepřijatelné.

Jakou podobu by tedy měly poplatky mít?

Jáosobnějsem navrhoval, abychom nastavili systém hodněpodobnýtomu, kterýmajívNěmecku. Tam je velká míra solidarity a děti jednoznačně poplatky neplatí.

Ve sněmovnědosud leží páteř reformy zdravotnictví - zákon o zdravotních službách, tak zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o veřejném zdravotním pojištění. Nyní se jedná o jejich dalším osudu. Ministerstvo tvrdí, že jsou kvalitně připravené a politicky neutrální - máte ktěmto návrhům přece jen nějaké výhrady?

Víte, kdyžbych chtěl něco nutněprosadit, a cítil bych, že s tím nenívšechno úplněvpořádku, tak se začnu zaštiťovat pacientem, jako nyní ministerstvo. A pacienta se navíc vůbec neptat. Celé se to navíc schvaluje vbalíčku, přičemž se řekne, že se schválí buď všechno, nebo nic. Bylou velkou chybou, že ještě za vlády ČSSD jsme neměli čas na to, abychom prosadili náš návrh zákona o záchrannéslužbě, ten tu totižnutně chybí. Vté podobě, jaké se ho snaží prosadit ministerstvo je nepřijatelný. Je to o té filosofii: Má všechno patřit státu, nebo se má vše prodat? Vkonečném důsledku nenesou za zdraví občanů odpovědnost pojišťovny, ale právě stát. Julínek chtěl větší množství záchranek, ale nespočítal si, že na to nejsou peníze, doktoři a ani sestry. Místo armády se podepsal bianco šek soukromým záchranným službám, které mimochodem stály i za mým odvoláním zmísta vicehejtmana. Tyto společnosti profitují na nedokonalostech vzákoně – horská služba si zavolá vrtulník nejen kvůli zlomenině nohy, ale klidně i malíčku. A zaplatí to všichni! VNěmecku musíte být na tyto záležitosti speciálně připojištěn.

Jak jako ředitel nemocnice vnímáte hodnotícíankety, žebříčky kvality nemocnic?

Winston Churchill řekl:„Věřím jen těm statistikám, které jsem si sám zfalšoval.“ O kvalitě zdravotnického střediska podle mě svědčí to, kolik kněmu přijde pacientů. Ty nejlepší nemocnice by asi dopadly úplně jinak, kdyby se do statistky přidala i ekonomická výkonnost.

České zdravotnictví je navíc zdeformováno všelijakými odbornými názory různých osobností a skupin, že u nás není ani tak nedostatek lékařů a sester, ale díky předpisům jsou některé obory trvale přezaměstnány a vněkterých je zase lidí zoufale málo. Příkladem může být fakultní nemocnice vHradci Králové, která má tolik chirurgů, že znich může pracovat možná polovina, zatímco vostatních nemocnicích tyto chirurgové chybí. Největším nebezpečím je, že nová generace lékařů, které vychováváme tak prakticky přestává existovat, nebo odchází do ciziny.

Jakébyste navrhoval řešení?

Je potřeba redukovat fakultní nemocnice, kde teče nejvíce peněz. Skutečněje to tvrdé, ale jedinésprávnéa možnéřešení. Zároveň je to velmi nepopulárníopatření. Výuka, kterou se neustále zastánci fakultek ohánějí, tak ta probíhá spíše vsatelitních nemocnicích. Já sám, když jsem začínal, tak jsem se také naučil co umím vmenší nemocnici.

Můžete prozradit, na kolik si přijdou lékaři u vás, vnemocnic Ve Vrchlabí?

Podle toho, jak si zaslouží. Více peněz dostávají lidé, kteří nesou zodpovědnost. Plat vnaší nemocnici má dvě složky – část pohyblivou a část pevnou. Tu pevnou dostanou vždy, ale tu pohyblivou nedostanou, pokud způsobí nějaký problém. Mnohým se to nelíbí, ale toto je stanovisko, od kterého nechci vžádném případě upustit. Jsem proti tomu dávat všem stejně – u lékařů i u sester. Myšlenka, že všechny sestry budou mít stejný plat mi připomíná éru komunismu.

Hlasoval jste pro úsporný balíček ministerstva financí?

Ne, nehlasoval. Nebudu podporovat nesmysly, které se vtom balíčku objevily pro oblast zdravotnictví. Třeba právě u těch sester – nejdříve jim něco málo přidáme a teď půjdou o čtyři procenta dolů? Absurdistán.

Podal jste návrh na kontrolu financívnemocnicích královehradeckého kraje. Proč jste ji podal? Co se od té doby změnilo?

Původnějsem se měl po krajských volbách stát hejtmanem, ale nakonec jsem musel přijmout pozici vicehejtmana, ale stím, že budu mít na starosti zdravotnictví. První rozpory se ale ukázaly, když jsem nařídil udělat audity financí nemocnic. Zároveň jsem však chtěl okamžitě odvolat management těch nemocnic, které byly ve ztrátě. Tyto kroky se nelíbily hejtmanovi ani radě a rada mě dokonce zakázala odvolání neúspěšných manažerů. Hřebíčkem do mojí rakve bylo to, že jsem chtěl vidět výsledky auditů a také některé smlouvy, kde podle mých informací docházelo zumělému navýšení nákladů až o dvě stě procent. Nakonec mě odvolali po vykonstruované aféře. Na mé místo se posadil sám hejtman, který podle mého zdravotnictví vůbec nerozumí a má zájem pouze na tom, aby šly ty správné peníze těm správným lidem. Po výsledcích auditů, které jsem viděl jsem podal trestní oznámení a od té doby probíhá velmi divné vyšetřování. Divné proto, že mám pocit, že propojení některých krajských a policejních špiček ještě zminulého režimu je alarmující. To už je ovšem spíše záležitost pro ministra vnitra. Ale mě šlo o to, že se tam špatně hospodaří, nebo spíše se to tam rozkrádá. A kradou tam všichni, včetně sociální demokracie. Vtéhle zemi totálně chybí osobní zodpovědnost, to nás odlišuje proti západním zemím. Já jsem navrhoval, aby všechny nemocnice holdingu postupovaly jednotně proti všem zdravotním pojišťovnám, protože tam byly velké rozdíly vodměňování – ředitelé postupovali svědomím, že případné dluhy kraj zalepí. Takhle vznikla ztráta někde mezi třemi sty až pěti sty miliony korun. A na to kraj prostě nemá! Programem ČSSD bylo přetvořit nemocnice na nezisková, nebo příspěvková zařízení, protože na ně nemůže být uplatněn konkurz. Na rozdíl od obchodní společnosti.

Štěpán Feik, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky