Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 12. červenec 2020 | Svátek má Bořek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vzorové ministerské očkování

Vzorové ministerské očkování

Medical Tribune 29/2009
18.10.2009 22:15
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ton

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková se za velkého zájmu médií nechala spolu se svými náměstky očkovat proti sezónní chřipce. Aplikace vakcíny proběhla 16. října symbolicky v ordinaci předsedy Sdružení praktických lékařů ČR, MUDr. Václava Šmatláka (viz foto). „V době, kdy jsem pracovala u lůžka pacienta, jsem očkování proti chřipce absolvovala každý rok, protože jsem přesvědčena o jeho preventivním významu. Tuto veřejnou formu jsem zvolila proto, abych občany podobně jako při darování krve přesvědčila, že je to opravdu banální výkon představující investici pouhých pár desítek minut a pár set korun,“ říká Dana Jurásková.

Její doporučení však neplatí jen pro běžné občany, ale velmi by se za něj přimlouvala také u zdravotníků, protože ti se mohou stát přenašečem chřipkového viru ve zdravotnických zařízeních v případě, že sami onemocní. Na druhé straně u nich existuje zvýšené riziko nákazy virem chřipky, protože přicházejí často do styku s nemocnými s respiračními onemocněními, a očkování je tak preventivně chrání proti nákaze.

Také očkování proti viru chřipky A(H1N1) bude z hlediska pracovněprávního u zdravotníků probíhat na bázi dobrovolnosti. Představitelé MZ předpokládají, že všichni, tedy i zdravotníci, pro něž bude toto očkování povinné, ho také podstoupí. „Pokud někdo ze zdravotníků doporučení nebude akceptovat a jeho nadřízení usoudí, že to zásadním způsobem brání výkonu jeho povolání, respektive ohrožuje další pacienty, mají možnost ho v rámci pracovního poměru přesunout na určitou dobu na jinou pozici či pracoviště,“ upozorňuje ministryně Dana Jurásková.

MZ podle ní ještě zvažuje právní důsledky neochoty zdravotníků nechat se očkovat proti tzv. prasečí chřipce, protože v případě nákazy většího množství z nich může dojít k zásadnímu ohrožení provozu zdravotnického zařízení. Hlavním důvodem, proč stát počítá s očkováním kritické infrastruktury proti viru A(H1N1), totiž je, že očekává poměrně vysokou akutní vlnu pracovních neschopností.

Dana Jurásková v této souvislosti zásadně odmítá nařčení České lékařské komory (ČLK), že stát „dělá ze zdravotníků pokusné králíky“.

Dokončení na str. A3

Podle D. Juráskové je nezodpovědné, že ČLK při absenci informací, jež má MZ k dispozici a postupně je zveřejňuje i na svém webu, vyhlásí poplašnou zprávu, kterou zpochybní všechna opatření, která MZ v dobré víře a v zájmu ochránit občany a zajištění fungování zdravotnictví podniká.

Očkovací látka proti tzv. prasečí chřipce by měla být v ČR k dispozici na přelomu října a listopadu. O druhu dávkovacího schématu, které by mělo být v ČR použito pro očkování proti chřipkovému viru A(H1N1), se podle MUDr. Víta mimo jiné diskutovalo na zasedání Ústřední epidemiologické komise MZ minulý týden v pátek (pozn. red. závěry tohoto zasedání nebyly bohužel v době uzávěrky MT známy).

Jako podklad při diskusi posloužily také výsledky studií potvrzujících velmi dobrou imunogenicitu očkovací látky proti chřipkovému viru A(H1N1) již po jedné dávce vakcíny. Zatímco EMEA k nim však dosud nevydala stanovisko, v USA již FDA doporučil dospělou populaci očkovat jednou dávkou vakcíny.

V souvislosti s doporučením očkování i proti běžné sezónní chřipce je dobré si podle odborníků uvědomit, že odstup mezi oběma očkováními by měl být minimálně tři týdny.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky