Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Noční služby jako přivýdělek

Noční služby jako přivýdělek

20.01.2010 08:44
Zdroj: (ivb)
Autor: www.tribune.cz
Na jaký příplatek máte nárok za noční služby? Jak se liší tyto odměny u zaměstnanců státem řízených zařízení (fakultní nemocnice, příspěvkové organizace) oproti těm, kteří pracují v soukromé sféře? Kdo má nárok na osvobození od práce v noci?

Pokud pracujete ve státem řízených organizacích či v příspěvkových organizacích, máte nárok na příplatek 20 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce (§ 125 ZP). Dostáváte-li například průměrný plat100 Kč na hodinu, za každou hodinu odpracovanou v noci,byste měli dostat 120 Kč.

V akciovkách mají zdravotníci garantováno méně.Mají nárok nadosaženou mzdu + příplatek nejméně 10%, není-li v kolektivní smlouvěsjednáno jinak (§ 116 ZP). Pokud má zdravotník v soukromém zdravotnickém zařízení průměrný hodinový plat 100 Kč,má ze zákona nárokna 110 Kč za hodinu práce v noci.Jakékoliv další příplatky jsou věcí vyjednávání odborů s vedením.

Od kolika do kolika

Noční práce je práce konaná v noční době, tj. v době mezi 22. a 6. hodinou. V souvislosti s noční prací mají zaměstnavatelé stanoveny povinnosti jednak ve vztahu k zaměstnancům pracujícím v noci, jednak ve vztahu k odborovým orgánům.

Zaměstnancem pracujícím v noci se pro tyto účely rozumí zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit osm hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle šesti kalendářních měsíců po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne (Pracovní směny), uvádí server www.sagit.czzaměřený na právní problematiku.

  • Jsou pro vás noční služby výhodné?
  • Kolik si díky nim přivyděláte ke svému platu?
  • Dostávají ve vaší nemocnici lékaři a sestry noční služby za odměnu nebo za trest?
  • Zapojte se do diskuse!

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem před zařazením na noční práci, pravidelně podle potřeby, (nejméně však jednou ročně), kdykoliv během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy vyvolané výkonem noční práce, pokud o to zaměstnanec požádá.

Pokud vás lékař uznájako zdravotně nezpůsobilého v noci, je zaměstnavatel povinen vás převést provéstna jinou práci (Povinné převedení na jinou práci), v době dočasné nezpůsobilosti k výkonu noční práce jsou tito zaměstnanci chráněni před rozvázáním pracovního poměru výpovědí (Zákaz výpovědi v ochranné době).

Pro zaměstnance pracující v noci je zaměstnavatel povinen zajišťovat přiměřené sociální služby, zejména možnost občerstvení.

Těhotnélékařky či sestrypři práci v noci

Jako těhotná žena nebo maminka pečující o malé děti nemáte zákonem zakázáno pracovat v noci. Váš zaměstnavatel však má ve vztahu k těmto ženám stanoveny povinnosti týkající se výkonu noční práce (Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a matek).

Jestliže těhotná žena koná práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci.

Požádá-li těhotná žena pracující v nocio zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět; v těchto případech tedy půjde o žádost ženy na změnu pracovního režimu tak, aby svoji práci nevykonávala v noci, aniž by šlo zároveň o převedení na jinou práci.

Obdobně to platí o ženách, které kojí a matkách do konce devátého měsíce po porodu. Zákoník práce pak v rámci obecné úpravy převedení na jinou práci stanoví také povinnost zaměstnavatele provést převedení na jinou práci, požádá-li o to těhotná žena, žena, která kojí, nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců, která pracuje v noci.

(ivb), www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky