Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mladé lékaře vyslechne ministryně, děkani a profesoři

Mladé lékaře vyslechne ministryně, děkani a profesoři

01.03.2010 08:49
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: (red)
Občanské sdružení Mladí lékaři chystají v půlce března ustanovující shromáždění. Organizátoři předpokládají účast zhruba 100 mladých lékařů. Akce se zúčastní také ministyrně zdravotnictví, přednostové fakult, děkani a zástupci České lékařské komor. Přesný termín akce a program najdete v článku.

V sobotu 13. března 2010 se koná od 13:00 v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ruská 87, Praha 10) ustavující shromáždění o.s. Mladí lékaři.

Účast na ustavujícím shromáždění přislíbila ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, viceprezident České lékařské komory MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. a další hosté.

V příloze Vám zasílám program ustavujícího shromáždění. Stěžejními tématy budou systém atestační přípravy lékařů v ČR, financování atestační přípravy, program rezidenčních míst, Ph.D. studium či kvalifikační dohody.

"Předpokládáme účast cca 100 mladých lékařů a lékařek zařazených v předatestačním vzdělání," říká za sdružení MUDr. Tomáš Kocourek (na snímku).

Program:

Program ustavujícího sněmu Mladí lékaři o.s.

12:30-13:00 Registrace účastníků

13:00-13:05Úvodní slovo-Tomáš Kocourek

13:05-13:20Předatestační vzdělávání, aneb jak to vlastně je - Tomáš Kocourek

13:20-13:35Finanční podmínky lékařů vpředatestační přípravě - Štěpán Šulek

13:35-13:50Zahraniční zkušenosti – jak to funguje v EU-Michal Boháč

13:50-14:00Diskuse kúvodnímu bloku

14:00-15:30Vystoupení hostů:

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

(diskuse 10 min.)

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

(diskuse 10 min.)

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

(diskuse 10 min.)

15:30-15:50Přestávka, registrace účastníků

15:50-17:00Schválení stanov občanského sdružení Mladí lékaři

Volba volební komise

Volba orgánů občanského sdružení Mladí lékaři

volba předsednictva o.s.

volba revizní komise o.s.

Závěrečné prohlášeníustavujícího sněmu Mladí lékaři o.s.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky